item webimage 20190625204409 comentaar op pensioenakkoord

Hieronder een overzicht van enkele commentaren op het pensioenakkoord:

ANBO (bond van ouderen):
‘Oke, het heeft veren en vleugels, maar gaat het ook vliegen of alleen een beetje fladderen? Er mag dan een akkoord zijn over het nieuwe pensioencontract, het is allerminst zeker dat we hier naar een trotse zwaan kijken. Het kan zomaar een schriel kipje zijn, dat wel een van de grond komt, maar spoorslags weer de daling inzet’. Dat schrijft beleidsadviseur pensioen van de ANBO Willem Reijn in het ANBO Magazine. ‘Zonder andere rekenrente gaat het systeem niet vliegen’, aldus Willem Reijn.

Pensioenpremie stijgt 15 procent
Pensioendeskundige Rob de Brouwer zegt dat er in het nieuwe pensioencontract een belangrijke stap is gezet, omdat niet meer gesproken wordt over een gegarandeerde uitkering. Werkgevers betalen een premie en daarmee moet het pensioenfonds zien dat het voldoende beleggingsresultaten bereikt om de doelstelling van 80 procent van het middelloon te kunnen realiseren. ‘Lukt dat niet dan is het jammer’. Werkgevers moeten volgens Rob de Brouwer wel een kostendekkende premie gaan betalen en dat betekent slecht nieuws voor de werkgevers, want het zou een verhoging van de pensioenpremie kunnen betekenen van 15 procent of meer. Rob de Brouwer zegt dit in een analyse die is gepubliceerd op de Blog van econoom Ad Broere.

Er wordt veel beloofd, maar wordt het ook waargemaakt?
Voormalig DNB-directeur Lex Hoogduin vindt dat de verwachtingen rond het pensioenakkoord wel wat getemperd mogen worden. Hij zegt dit op de website van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Hoogduin wordt het akkoord rooskleuriger voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is. Hij ziet twee problemen: afschaffen van de doorsneesystematiek en de daarbij horende herverdeling zal een ingewikkelde aangelegenheid blijken te zijn. ‘Mijn tweede vrees is dat de intenties te gemakkelijk zijn verkocht als verbeteringen, terwijl er straks toch echt geen cent meer in kas zit’.
Veel mensen denken volgens Hoogduin dat de kans op een waardevast pensioen nu ineens een stuk groter is, terwijl daar naar zijn mening geen enkele sprake van is.

Nederland conservatiever dan Zwitserland
Bij het berekenen van de dekkingsgraad van de pensioenfondsen is Nederland strenger dan de degelijke Zwitsers, schrijft financieel analist Paul van der Kwast op internet. De Zwitserse rekenrente is voor een derde deel net als in Nederland gebaseerd op de risicovrije rente. Maar sluit ook aan bij de werkelijk verwachte rendementen. Tweederde van de Zwitserse rekenrente wordt bepaald door het rendement dat de afgelopen 20 jaar werd behaald met een defensieve beleggingsportefeuille die voor 25 procent bestaat uit aandelen en voor de rest uit staats- en bedrijfsobligaties. Van der Kwast noemt het een superveilige berekeningssystematiek en wijst er op dat Nederland nog voorzichtiger is dan Zwitserland ‘een land met een risicomijdende basishouding’. De uiterst voorzichtig vastgestelde Zwitserse rekenrente is met 2 procent bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde rekenrente waarmee veel Nederlandse pensioenfondsen moeten rekenen. ‘Zo reken je jezelf niet rijk, maar arm’.

Gepensioneerden betalen de rekening
De pogingen van de Europese Centrale Bank om met het opkopen van staatsschuld de economie in de eurozone te stimuleren, werkt inmiddels totaal averechts. De Nederlandse pensioenfondsen betalen daarvoor de prijs, omdat door dit beleid de marktrente tot 0 procent is gedaald. Dat zegt oud-minister van financiën Hans Hoogervorst in het vakblad Economische Statische Berichten (ESB).