item webimage 20190709212115 pensioenoverleg

 

‘Polder tuigt ‘kerstboom’ op voor de uitvoering pensioenakkoord’, schrijft het FD. En het moet gezegd; er schuift een indrukwekkend aantal mensen aan tafel om hun zegje te doen over de uitwerking aan het pensioenakkoord. Maar wie er ook meepraten, (nog) geen directe vertegenwoordigers van de ruim 3 miljoen gepensioneerden. Het verzoek van de seniorenorganisaties om ook te mogen meepraten is nog niet gehonoreerd.

Wie zitten aan tafel?
Wie zitten er wel aan tafel? FNV, CNV en VCP krijgen ieder een eigen afgevaardigde. NVO-NCW en LTO vullen samen drie plekken. Daarnaast worden vijf adviserende leden toegevoegd: De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, de Autoriteit Financiële Marken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie. Daarmee zou de stuurgroep veertien leden tellen, maar geen enkele directe vertegenwoordiger van de groep die het betreft, de huidige gepensioneerden en aankomende gepensioneerden. De hoop is nu gevestigd op de klankbordgroepen die er moeten komen. Daarin krijgen ouderen- en jongerenorganisaties een plek, zo is de bedoeling. Waarom er niet direct meegepraat mag worden, wordt niet uitgelegd.