pensioenakkoord item webimage 20190718094947

Woedt er een oorlog tussen de adviseurs van minister Koolmees en de Vakbeweging als het gaat om korten op de pensioenen?
Oud-minister Dijsselbloem van financiën introduceerde als voorzitter van de gelijkname commissie recent een aantal nieuwe regels met betrekking tot de manier waarop de dekkingsgraad van pensioenfondsen berekend moet worden. Als gevolg van die nieuwe regels die inmiddels door minister Koolmees zijn omarmd, verslechtert de positie van een aantal pensioenfondsen zodanig dat korten op de uitkeringen van veel gepensioneerden snel dichter bijkomt.

Ook werkenden blijven niet buiten schot. Ze bouwen door de nieuwe rekenregels minder pensioen op. Dit terwijl het pensioenakkoord dat minister Koolmees sloot met werkgevers en werknemers juist bedoeld is om het gevaar van kortingen af te wenden.

Geen genade
Dijsselbloem kent geen genade. Als minister Koolmees bij zijn eerdere besluit blijft om diens advies te volgen dan betekent het dat de dekkingsgraad van het ABP (ambtenaren) met 3% daalt. Bij zorgfonds PFZW gaat het zelfs om een min van 4,1% en bij de metaalfondsen PME en PMT respectievelijk om 3,3 en 4,2%.

Confrontatie
Intussen lijkt de FNV af te stevenen op een confrontatie met de minister. De vakbeweging heeft laten weten geen kortingen op de pensioenen te accepteren zolang de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord nog lopen. Dat akkoord waarover het kabinet zo hoog opgeeft, is immers bedoeld om deze kortingen te voorkomen. ‘Nu korten, terwijl er in de economie een hoop geld zit zou hoogst onverstandig zijn’, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. Intussen houdt minister Koolmees de kaken stijf op elkaar: of hij zal luisteren naar de FNV of zal vasthouden aan het advies van Dijsselbloem met alle consequenties van dien is nog onbekend.