item webimage 20190721214307 overleg over pensioenproblemen

De ouderenorganisaties KNVG en NVOG vragen minister Koolmees in overleg te gaan met de Stichting van de Arbeid over een andere berekeningssystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Dat is urgent nu er pensioenkortingen dreigen voor miljoenen gepensioneerden. Niet alleen mensen die met pensioen zijn zullen daarvan de gevolgen ondervinden, maar ook werkenden die nu nog bezig zijn met het opbouwen van pensioen. Ze merken het pas als ze straks zelf met pensioen gaan.

Wat nu dreigt staat haaks op akkoord
Het principeakkoord dat de minister onlangs met werkgevers en werknemers heeft gesloten heeft de bedoeling het pensioensysteem zodanig aan te passen dat er minder snel gekort hoeft te worden. De inkt was nog niet droog of minister Koolmees volgde een advies van de commissie Dijsselbloem op om de pensioenregels juist strenger in plaats van eenvoudiger te maken.

KNVG en NVOG wijzen de minister er nu op dat in het pensioenakkoord is afgesproken dat er samen met de Stichting van de Arbeid naar een andere berekeningssystematiek gekeken zal worden, mochten de doelen uit het pensioenakkoord (grotere kans op indexering, kleinere kans op korten) niet gehaald worden. Dat lijkt nu het geval

Huidige berekeningssystematiek is niet houdbaar
Het probleem zit hem in het feit dat de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen wordt berekend aan de hand van de rekenrente. Door marktontwikkelingen is die rente nu ongekend laag. In theorie krijgen pensioenfondsen daardoor minder geld binnen en moeten ze meer geld in reserve houden. Daardoor kan er niet geïndexeerd worden en moet er bij sommige fondsen gekort worden. Het pensioenakkoord had dit probleem juist op moeten lossen. Het is een berekeningssystematiek die onder felle kritiek staat, omdat hij niet weergeeft hoe pensioenfondsen er in werkelijkheid voorstaan.

Dat is in het algemeen redelijk goed, ze maken behoorlijke rendementen. Nederland heeft met deze rekenmethode in Europa een uitzonderingspositie. Zou de Europese norm als uitgangspunt worden genomen voor de rekenrente dan zouden de pensioenfondsen er een stuk beter voorstaan. Zowel Dijsselbloem als De Nederlandsche Bank houden vast aan een supervoorzichtig Nederlands beleid, in de ogen van een toenemend aantal critici overdreven voorzichtig.

Groeiende twijfel over rekenrente
Zowel bij CDA als PvdA en Groen Links groeit twijfel over de huidige rekenrente als maatstaf voor de dekkingsgraad. 50PLUS staat al langer op het standpunt dat de rekensystematiek moet veranderen. Vooralsnog houdt minister Koolmees het been stijf.

Verklaring KNVG/NVOG lezen? Ga dan naar: www.knvg.nl