item webimage 20190722215828 beter partner pensioen

 

De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering. Gekozen kan dan worden uit een uitkering, uitgesmeerd over vijf jaar of het geld kan gebruikt worden voor een levenslange uitkering. Dit meldt de Volkskrant (22 juli 2019).
De uitkering moet een eind maken aan het huidige, ingewikkelde systeem. Vakbeweging en werkgevers onderhandelen over een oplossing in het kader van het met minister Koolmees afgesloten raamakkoord over de pensioenen..

Nu dreigt soms een terugval van 75%
Een pensioenoverdracht aan een partner is nu meestal alleen goed geregeld als de overledene zelf al met pensioen was. Als de overledene zelf nog werkte gaat het vaak mis. Dan krijgt de achterblijver maar een karige uitkering.
Het huidige nabestaanden pensioen is vaak onvoldoende om een plotselinge teruggang in inkomen op te vangen. Soms blijft maar een kwart van het inkomen over.

Meer weten?
Ga naar www.volkskrant.nl