item webimage 20190726103046 woede onder gepensioneerden

Ingrijpen in het pensioendossier door minister Koolmees wordt dringender nu het er naar lijkt dat de Europese Centrale Bank het beleid van monetaire geldschepping zal voortzetten. Dat beleid zal leiden tot een verdere daling van de marktrente die in Nederland wordt gebruikt voor het berekenen van de verplichtingen van pensioenfondsen. Als de rente nog verder daalt, leidt dit in de pensioenwereld tot een regelrechte ramp voor gepensioneerden.

Gepensioneerden betalen voor Italiaanse staatsschuld
De ECB heeft de afgelopen jaren honderden miljarden geïnvesteerd in het opkopen van staatsschulden en schulden van bedrijven. Volgens het officiële motief gebeurt dit met de bedoeling de inflatie aan te zwengelen tot die 2% is, omdat dit volgens de ECB in het belang is van een gezonde economische ontwikkeling. Tot nu toe heeft het beleid geen effect gehad en stuit het bij deskundigen op gefronste wenkbrauwen. Onofficiëel wordt dit beleid van de ECB ook wel gezien als een handreiking naar staten met een hoge schuldenlast, zoals Italië. Die schuld kan almaar oplopen omdat er nauwelijks nog rente over wordt betaald. Zo houdt de ECB ook verschillende ‘zombiebanken’ in de lucht, aldus de Telegraaf vandaag (25 juli 2019) in een commentaar. Zombiebanken zijn instellingen die onder normale omstandigheden omvallen, maar door het beleid van de ECB kunstmatig op de been gehouden worden, terwijl ze beter failliet zouden kunnen gaan.

Gepensioneerden betalen de tol
Nederlandse gepensioneerden betalen de tol. De rekenrente geeft geen realistisch beeld van de werkelijke situatie waarin pensioenfondsen verkeren (die maken al met al redelijke rendementen) maar is toch bepalend voor de vraag of wel of niet gekort moet worden.
Voor de Nederlandse pensioenen zijn deze ontwikkelingen dramatisch omdat een verdere daling van de rente leidt tot de verplichting om nóg grotere buffers aan te houden waardoor indexering steeds verder in de toekomst komt te liggen en de noodzaak tot korten op sommige pensioenen met grotere stappen dichterbij komt.

Vertrouwen in akkoord daalt
Op de social media neemt de ontevredenheid over het ontbreken van een adequate overheidsreactie hand over hand toe. Het vertrouwen in het pensioenakkoord dat overheid, werkgevers en vakbeweging kortgeleden sloten kalft steeds verder af.
De rekenrente als systeem om de gezondheid van de pensioenfondsen te berekenen komt daarmee meer en meer onder vuur. Directeur Wilma Schrover van KBO Brabant vertelde donderdagavond (25 juli 2019) in het programma Hollandse Zaken van Omroep Max dat de woede onder haar leden toeneemt. En verschillende leden van het FNV-parlement die kort geleden nog vóór het akkoord stemden vertelden in het programma dat ze met de kennis van nu tegen zouden stemmen.

Wie schuld heeft wordt gematst, wie spaart gepakt
Het bovenomschreven beleid van de ECB is volgens De Telegraaf samen te vatten als; beloon schuldenaars en straf spaarders. ‘Italië kan ongestoord zijn torenhoge staatsschuld verder uitbouwen omdat Draghi (de scheidend president van de ECB, tevens Italiaan/LvL) de rente op die staatsleningen diep omlaag heeft gedrukt’. Daar staat tegenover dat Nederlandse spaarders inmiddels 0,02% rente over hun spaargeld krijgen. ‘Spaarders kunnen hun borst natmaken’, aldus De Telegraaf. Nu levert spaargeld niets op, nog even en spaarders moeten geld gaan toeleggen op hun zuurverdiende centen’. President Draghi van de ECB wordt binnenkort opgevolgd door de Française Christine Lagarde, nu president van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar dit zal waarschijnlijk niet tot een ander Europees beleid leiden. Ook Frankrijk is een land met een grote staatsschuld en heeft belang bij een lage rente.