item webimage 20190726160731 chaos

Het pensioenakkoord is failliet voordat het uitgevoerd kan worden; dat was donderdagavond 25 juli 2019 de teneur van de uitzending van Hollandse Zaken van Omroep Max onder leiding van Cees Grimbergen.

Het met veel tamtam aangekondigde pensioenakkoord had de vrije val van de Nederlandse pensioenen moeten stoppen, maar doet dat geenszins. De inkt was nog nat, toen de eerste pensioenkortingen zich aandienden. Oud-minister Dijsselbloem heeft het drama sindsdien nog vergroot door als voorzitter van de gelijknamige commissie minister Koolmees te adviseren de regels ten aanzien van de pensioenen nog strenger toe te passen dan nu al het geval is. Als minister Koolmees niet ingrijpt zullen nog meer kortingen volgen, terwijl het pensioenakkoord nou juist bedoeld was om stabiliteit te brengen.

We lichten een paar belangrijke opmerkingen uit de uitzending:

  • Het is voor niemand te begrijpen dat er nu op de pensioenen gekort wordt om kortingen voor toekomstige generaties te voorkomen; daaraan ontbreekt elke logica.
  • Verschillende leden van het FNV-ledenparlement die een paar weken geleden hun goedkeuring hebben gegeven aan het akkoord, hebben daar nu spijt van. Ze pleiten voor een nieuwe bijeenkomst van het ledenparlement.
  • Dit pensioenakoord danst om de hete brij. Daarop wees Wilma Schrover van KBO Brabant. Alle problemen draaien rond de rekenrente en die is in het akkoord buiten schot gebleven.
  • Pensioendeskundige Rob de Brouwer wees erop dat het Nederlandse beleid rond de pensioenen overdreven voorzichtig is, omdat het 70 jaar vooruit wil kijken terwijl dat naar zijn mening niet realistisch is.
  • Marike Knoef, hoogleraar micro-economie en lid van de commissie Dijsselbloem die de minister adviseert, verdedigde de pensioenregels met verve, maar in de uitzending bleek er een grote afstand tussen het gelijk van de deskundigen en het gelijk van de gepensioneerden.
  • Wilma Schrover wees erop dat veel gepensioneerden zich bekocht voelen. De stemming onder de leden van KBO Brabant is explosief, vertelde ze.

Uit deze uitzending bleek: dat wat minister Koolmees met zijn pensioenakkoord ook heeft bereikt, niet de rust die hij wenste.

Hele uitzending zien? Ga dan naar Omroep Max.