item webimage 20190804101737 indexering

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is in juli gedaald van 104 naar 102 procent, zo blijkt uit de pensioenthermometer van AON, internationaal adviseur in risicomanagement en verzekeringen.

Rente daalt
De verslechtering is te wijten aan de dalende rente. Omdat de rente verder wegzakt moeten pensioenfondsen nog meer geld reserveren om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. Deze berekeningssystematiek staat overigens onder scherpe kritiek, omdat hij volgens de critici van het beleid geen realistisch beeld geeft van de werkelijke positie van pensioenfondsen. Het is een theoretisch, door de overheid bedacht rekenmodel. De feitelijke situatie van pensioenfondsen wordt bepaald door de rendementen die ze maken en die zijn in het algemeen behoorlijk.

Vermogen groeit
Over dat vermogen zegt De Telegraaf, 1 augustus 2019 op de website, dat het de afgelopen maand ‘gewoon groeide’. De werkelijke en theoretische situatie verschillen dus nogal. Het vermogen van de fondsen nam in juli met ruim 3 procent toe, aldus AON. Maar daar staat tegenover dat de verplichtingen volgens het rekenmodel van de overheid ook toenemen, met 4 procent. Onderaan de streep betekent dat een lagere dekkingsgraad en een verslechtering van de financiële situatie, waardoor kortingen ondanks het pensioenakkoord opnieuw dichterbij komen.

Transitie pensioenstelsel kost geld, daarom voorlopig geen indexering
Dankzij de afspraken binnen het pensioenakkoord wordt indexatie sneller mogelijk, aldus de AON. Fondsen mogen al met een dekkingsgraad van boven de 100 procent gaan indexeren. Toch betwijfelt Frank Driesen, chief executive officer van AON of pensioenfondsen dat werkelijk zullen doen. De ombouw van het pensioenstelsel naar iets nieuws vergt behoorlijk wat geld en dat geld moet uit de buffers komen. Dat leidt tot een merkwaardige situatie: het pensioenstelsel wordt omgebouwd om indexatie in de toekomst mogelijk te maken, maar de transitie kost zoveel geld, dat daardoor indexatie weer verder in de toekomst komt te liggen,

Ga voor meer informatie naar de website van AON

Lees hier het artikel in De Telegraaf