item webimage 20190806133106 dreiging recessie

Komt er een economische recessie of niet? Die vraag beheerst verschillende kranten. Van een recessie is pas sprake als de economie over een langere periode tegenvalt.

Er zijn verschillende indicatoren die er op duiden dat de ontwikkelingen stagneren. Dit zijn ze:

  • de almaar dalende rente. Die heeft een nieuw historisch dieptepunt bereikt en nadert de 0. Slecht voor de Nederlandse pensioenfondsen die daarmee de noodzaak op het korten van de pensioenen steeds dichterbij zien komen.
  • in Nederland neemt het aantal banenzoekers toe en de arbeidsmarkt koelt af. Het aantal flexbanen in Nederland daalt.
  • de beurskoersen dalen, slecht voor de pensioenfondsen
  • het consumentenvertrouwen neemt af. Dat is slecht voor de economie omdat consumenten daardoor minder geneigd zijn om geld uit te geven.
  • de stijging van de huizenprijzen vlakt af, goed voor wie een huis zoekt, maar een slecht voorteken voor wat de economische verwachtingen betreft.
  • de wereldhandel stagneert.
  • het aantal inkooporders in de industrie daalt, vooral veroorzaakt door de ‘maakindustrie’ in Duitsland waarmee het niet zo goed gaat. In Nederland staat het licht volgens de Volkskrant op oranje.
  • het gaat niet goed met de winkels; de leegstand neemt toe

Meer weten?
Lees het artikel hierover in de Volkskrant