item webimage 20190814201828 aanvullende pens omlaag

De FNV wil dat het kabinet eventuele pensioenverlagingen compenseert met een AOW-verhoging om zo de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden.

Pensioenfondsen gaan onderuit
Bij de sluiting van het pensioenakkoord gingen overheid, werkgevers en vakbeweging ervan uit dat ze met een aanpassing van het pensioenstelsel kortingen op de pensioenen zouden kunnen voorkomen. Maar de rente gaat harder onderuit dan voorzien en daarmee lijken kortingen onvermijdelijk, althans als de huidige systematiek voor het berekenen van de dekkingsgraad van pensioenen wordt gehandhaafd.
De positie van de pensioenfondsen wordt hard geraakt door de tegenvallers op de beurs en de verdere daling van de rente.

Liefst aanpassing van het systeem
Het liefst zou de FNV de pensioenregels willen aanpassen, zo zegt vice-voorzitter en pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga in de Volkskrant (14 augustus 2019), maar dat lijkt in de onderhandelingen met werkgevers en overheid een afgesloten weg.

Hele artikel in de Volkskrant lezen? Klik hier.

Lees ook: Het repareren van de spaarpot wordt een hele klus