item webimage 20190818093705rekenrente

De lage rente heeft voor het kabinet grote voordelen, maar vernietigt het pensioenstelsel. Niet alleen het huidige, maar ook het nieuwe pensioenstelsel, stellen de Kamerleden Corrie van Brenk en Martin van Rooijen van 50PLUS. Ze willen dat minister Koolmees zich buigt over een nieuwe rekensystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen. De rekenrente voldoet niet meer als systeem nu die rente, mede door ingrijpen van de Europese Centrale Bank vrijwel tot 0 is gedaald.

Twijfel groeit
Over het huidige systeem groeit ook twijfel bij de Eerste Kamer-fractie van het CDA. Die twijfel is er eveneens bij PvdA en Groen Links. Volgens de Kamerleden van 50PLUS is het niet meer van deze tijd om de dekkingsgraad van pensioenfondsen uitsluitend te berekenen aan de hand van de risicovrije rekenrente van bijna 1 procent, maar zouden ook de werkelijk gerealiseerde rendementen van pensioenfondsen meegeteld moeten worden. Die bedroegen de afgelopen dertig jaar gemiddeld 7 procent. De pensioenfondsen staan er in werkelijkheid beter voor dan uit de theoretische rekensystematiek van de overheid blijkt.

Minister moet aan de bak
Ook CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond het pensioenstelsel. Namens zijn partij roept hij minister Koolmees op om te onderzoeken welke opties er zijn om het Nederlandse pensioenstelsel overeind te houden bij dalende en zelfs negatieve rentes.