item webimage 20190905184911 ECB bemadeelt spaarders

Bij de Europese Centrale Bank breekt het besef door dat het monetaire financieringsbeleid van deze bank (geld drukken om de economie te stimuleren) voordelig is voor wie schulden maakt maar zeer nadelig voor spaarders en gepensioneerden met een aanvullend pensioen.

Letten op negatieve effecten
De nieuwe voorzitter van de ECB, Christine Lagarde die binnenkort aantreedt als opvolgster van de Italiaan Draghi , vindt dat de ECB beter moet letten op deze negatieve effecten. Ze zei dit woensdag (4 september 2019) in een gesprek met eurparlementariƫrs. Wat ze wil doen om die negatieve effecten te beperken liet ze in het midden.

Niet te vroeg juichen
Tegelijk temperde Lagarde de vreugde over haar kritische reflectie van het ECB-beleid door eraan toe te voegen dat het huidige beleid, waarbij met lage rentes geld goedkoop wordt gemaakt nog wel enige tijd noodzakelijk zal zijn. Verschillende landen in de Eurozone zitten met hoge schulden en hebben belang bij goedkoop geld om die schuld te financieren. Maar ze voegde er ook aan toe dat dit beleid toe is aan herziening. Landen die een financieringstekort hebben moeten hun pensioen- en sociale zekerheidsstelsel hervormen, aldus Lagarde. Voor Duitsland en Nederland geldt dit niet of in mindere mate; beide landen hebben nauwelijks een begrotingstekort

ECB-beleid dupeert gepensioneerden
Doordat de ECB al jaren goedkope leningen geeft aan overheden, is de rente tot bijna 0 gedaald. Dat heeft in Nederland desastreuze gevolgen voor de manier waarop de dekkingsgraden van pensioenfondsen worden berekend en dit zal bij ongewijzigd beleid leiden tot verlaging van pensioenen. In Nederland gaan steeds meer stemmen op om het systeem waarmee de dekkingsgraad wordt berekend te veranderen, omdat het geen goede graadmeter meer is voor de werkelijke situatie waarin pensioenfondsen verkeren. Ze staan er gunstiger voor omdat ze in werkelijkheid hogere rendementen maken dan door de huidige rekensystematiek lijkt.