item webimage 20190908110820 pensioenfondsen

Minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid is van plan de maximale pensioenpremie te begrenzen op 27%. Maar volgens actuaris Wichert Hoekert van pensioenadviseur Willis Towers Watson is deze premie te laag om een pensioen van 80% van het middelloon te kunnen uitkeren. Althans: zolang het kabinet uitgaat van de huidige rekensystematiek waarbij de historisch lage marktrente als uitgangspunt wordt genomen om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen. Om 80% van het middelloon te kunnen uitkeren als pensioen, zou de pensioenpremie bij de huidige rentestand behoorlijk omhoog moeten met 10 tot 30%, zo schat de koepel van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie. Houdt minister Koolmees vast aan een plafond van 27% dan zullen de pensioenregelingen versoberd moeten worden.

BRON: FD, 7 september 2019