item webimage 20190916222619 voldoende rendement

NEE! De pensioenen hoeven niet gekort te worden omdat ze te weinig geld hebben. Er is genoeg geld zei vanmorgen op NPO Radio 1 Peter Borgdorff van het pensioenfonds PFZW (zorg).

Politiek is hardnekkig
Als de pensioenfondsen ABP en PFZW straks hun pensioenuitkeringen moeten verlagen omdat de dekkingsgraad weer verder is gezakt, gebeurt dat uitsluitend omdat het kabinet hardnekkig vasthoudt aan een berekeningssystematiek die niet juist meer is. Het fundament onder dat systeem is al helemaal weg sinds de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi als een kamikazepiloot (ook Klaas Knot van DNB wordt er onrustig van) nepgeld blijft pompen in de economie met als effect dat de rente tot vrijwel 0 procent is gedaald. Daarom heeft de rekenrente als basis voor het vaststellen van de dekkingsgraad van pensioenfondsen zijn waarde verloren. Het systeem overeind houden lijkt te gebeuren tegen beter weten in, omdat DNB eraan vasthoudt en de Tweede Kamer vooralsnog niet aan de machtige hand van De Nederlandsche Bank durft te ontsnappen. Nog langer vasthouden aan de rekenrente is onzin, vindt ook financieel specialist Pieter Lakeman in een interview met journalist Arno Wellens op het Youtube-kanaal Weltschmerz. ‘Henk Krol van 50PLUS heeft gelijk’, vinden ze. De rekenrente moet van tafel.

Rendement van 15%
Ook volgens Peter Borgdorff geeft de rekenrente een onjuist beeld van de toestand van zijn pensioenfonds. Op de radio zei hij dat zijn pensioenfonds de afgelopen tijd, ondanks die lage rekenrente, een rendement heeft gemaakt van 15%.
Ouderen benadelen de jongeren, jongeren benadelen de ouderen: beide argumenten kloppen volgens Lakeman niet. Beide groepen worden slachtoffer van dit overheidsbeleid. De werkelijkheid ziet er als volgt uit: doordat het kabinet de knip op de beurs houdt, indexering wordt uitgesteld en pensioenen worden gekort groeit de pensioenreserve naar ongekende hoogte. Er zit in de pensioenfondsen veel geld verstopt. De balans geeft een vals beeld van de werkelijke situatie, aldus Lakeman. 500 Miljard euro reserve is volgens Pieter Lakeman onzichtbaar.

Angst is overdreven
Het kabinet voert een overdreven voorzichtig beleid uit angst voor het feit dat in de toekomst bij een economische recessie en daarmee mogelijk gepaard gaande terugval in aandelenkoersen een deel van het vermogen van pensioenfondsen zal verdampen. Lakeman ontkent dat niet maar zegt daarover; ‘Dat is geen reden om nu al de balansen van de pensioenfondsen te vervalsen’. De rekenrente is gekoppeld aan risicovrije staatsleningen. Die brengen op dit moment niets op, maar ze vormen volgens Lakeman maar een heel klein deel van de beleggingen van pensioenfondsen. Die beleggingen leveren in totaliteit wel een goed rendement op, zoals ook Peter Borgdorff bevestigt.

Hier vindt u het interview van Weltschmerz
Het interview van Weltschmerz op Youtube van Arno Wellens met Pieter Lakeman duurt lang, maar is verhelderend, begrijpelijk en de moeite om te beluisteren voor wie wil horen wat er is af te dingen op de voorstelling van zaken zoals die politiek wordt geschetst.