item webimage 20190917114133 berkering Volkskrant

‘Jongeren die klagen over ouderen zagen aan de tak waar ze zelf op zitten’, schrijft columnist Martin Sommer in de Volkskrant (vrijdag 13 september 2019), de krant die nog niet zo heel lang geleden weinig op had met ouderen en vrolijk meetoeterde in het koor van ontevredenen over ‘de graaiende ouderen’.

Spijt
Daarop komt de krant nu terug. Volgens de Volkskrant-columnist valt het met die graaiende ouderen wel mee. Het CBS heeft berekend dat de gemiddelde pensionado de afgelopen tien jaar 5 procent heeft ingeleverd, oplopend tot 13 procent voor mensen met een beter aanvullend pensioen.
Bij monde van Sommer gelooft ook de Volkskrant niet meer in het fabeltje van de pensioenpotten die langzaam leegraken. Omdat iedereen zijn eigen (aanvullend) pensioen bij elkaar spaart is het ‘demografisch neutraal’, aldus Sommer met verwijzing naar een uitstekende analyse over dit ingewikkelde onderwerp van emeritus-hoogleraar Bernard van Praag.

Geld van oud gaat naar jong
Van Praag berekende hoe het eindsaldo zou uitpakken voor een gemiddelde pensioengerechtigde na een werkend leven lang premie storten. De uitkomst was dat er na het overlijden van de gepensioneerde zoveel bleek te zijn gespaard dat nog tien jaar (!) extra pensioen had kunnen worden uitgekeerd. Dat overschot gaat dan weer terug in de collectieve pot, allemaal voor de jongeren die de afgelopen tijd zo vaak zijn afgeschilderd als slachtoffer van de overvloedig consumerende ouderen.

DNB, overheid, werkgevers: ze framen erop los
Fabeltjes dus, zo denkt nu ook de Volkskrant, nergens anders op gebaseerd dan op de framing door De Nederlandsche Bank, volgens Bernard van Praag stevig geholpen door werkgevers die sinds jaar en dag op de onhoudbare pensioenkosten hameren. Dat doen ze, ‘omdat zijzelf het leeuwendeel van de pensioenpremies moeten opbrengen’.
De overheid is de grootste werkgever en het met deze lobby helemaal eens. En de FNV durfde hier weinig tegenover te stellen, aangezien ze bang was om tegen de leden te zeggen dat ook zij meer premie zouden moeten betalen’. Ouderen zijn geen graaiers dus, maar ze worden door drie partijen gepakt (deze conclusie is voor rekening van Loon voor Later).

Ouderen staan als enigen aan de kant
Sommer tot slot: ‘Werkgevers en werknemers zijn het roerend met zichzelf eens dat de direct belanghebbenden, drie miljoen gepensioneerden, overal buiten moeten worden gehouden’.

Artikel lezen?
Ga dan naar: www.volkskrant.nl