item webimage 20190918150925 pensioendossier onvoldoende

Grote verbazing op social media over de uitspraak van premier Mark Rutte dat hij niets kan doen aan de koopkrachtdaling van mensen met een aanvullend pensioen. ‘Over de aanvullende pensioenen gaan we niet ’, zei de premier in het NOS Journaal (17 september 2019, 15.40 uur), ‘want die zijn van werknemers en werkgevers’.

Wat klopt wel en wat niet?
De tweede mededeling klopt, de eerste niet. Dat er pensioenkortingen dreigen is geen natuurwet, maar het gevolg van regels die door de Nederlandse overheid zelf zijn bedacht. Wat het kabinet bedenkt kan ook weer veranderd worden, maar daarvoor bestaat weinig animo,

Pensioenfondsen doen het slecht of eigenlijk toch niet
‘De pensioenfondsen hebben last van tegenvallende opbrengsten’, voegde de premier er nog aan toe, ‘dat is ze niet te verwijten. Dat komt door allerlei omstandigheden en de wereldeconomie. Die omstandigheden kunnen we in het kabinet niet goed maken’.
Tegenvallende opbrengsten? Sinds de financiële crisis is het vermogen verdubbeld! Voor het rendement dat pensioenfondsen maken op hun vermogen bestaat internationaal alom grote waardering.

Twee keer mis in één statement
De pensioenfondsen hebben te maken met tegenvallende opbrengsten is dus de tweede onwaarheid in één statement. Pensioenfondsen beleggen hun geld op de nationale en internationale markt en halen daar uitstekende rendementen. Dankzij een sterke economie stromen bij de fondsen de miljoenen binnen.
Dat is dus niet het probleem. Het echte probleem bestaat eruit dat de rendementen van de pensioenfondsen door het kabinet niet meegeteld mogen worden in het berekenen van de dekkingsgraad, maar dat die gekoppeld is aan de rekenrente. De rekenrente is tot bijna 0 gedaald mede vanwege het monetaire financieringsbeleid van de Europese Centrale Bank, waarvan steeds meer deskundigen vinden dat het onverstandig beleid is.

De premier kan er alles aan doen
De premier kan er dus alles aan doen. Hij kan de rekenrente loslaten als systeem om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Dan zal volgens critici van dit overheidsbeleid duidelijk worden dat de meeste pensioenfondsen er beter voorstaan dan de premier denkt en kunnen kortingen mogelijk voorkomen worden.
‘Mark Rutte is niet in zijn eerste leugen gestikt’, schrijven boze gepensioneerden op social media. Loon voor Later denkt niet dat het een leugen is, maar dat de premier gewoon niet weet hoe het zit. Daarvan gaf hij ook al in maart blijk, toen we hem op deze onhandige opmerking betrapten. ‘Ik weet wel hoe het zit’, zei de premier, ‘maar ik zeg het niet’. Dat de premier weet hoe het zit, daarover groeien nu de twijfels.