item webimage 20191002090454 nieuwsoverzicht 2 10

Veel nieuws in de pensioendiscussie. Daarom hieronder een kort overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten:

Minister Koolmees: kabinet wil kortingen voorkomen
Tijdens een bijeenkomst op Nijenrode heeft minister Koolmees de verwachting dat pensioenkortingen misschien voorkomen kunnen worden getemperd. Wel zei hij dat het kabinet bereid is op een verantwoorde manier vooruit te lopen op het pensioenakkoord om pensioenkortingen te voorkomen. Niet korten en wel indexeren beschouwt de minister als een greep in de pensioenkas.
Wel een klein lichtpuntje: de minister heeft toegegeven dat de pensioenreserve eigendom is van de mensen die het geld hebben ingelegd en geen publiek eigendom.
Opvallend feit: Peter Borgdorff van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn zegt niets te weten van een plan van ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann om kortingen te voorkomen.

Dekkingsgraad is een jojo
Zijn de pensioenregels ooit bedoeld om stabiliteit in het pensioenstelsel te brengen, recente publicaties maken duidelijk dat dit niet is gelukt. In 2018 steeg bij de meeste pensioenfondsen de dekkingsgraad. In 2019 is die flink onderuit gegaan en in september van dit jaar is weer een licht herstel te zien.

Nout Wellink: rekenrente voldoet niet
Voormalig president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink liep in een interview met Sven Kockelmann de huidige president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot voor de voeten. Tegen Kockelmann zei Wellink dat de huidige rekenrente geen geschikte methode (meer) is om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen. Volgens Nout Wellink moet onderzocht worden of bij het berekenen van de dekkingsgraad ook de rendementen meegerekend kunnen worden. Die zijn een stuk hoger dan de marktrente.