item webimage 20191002092419 Corien Wortmann

De pensioendiscussie is in een stroomversnelling geraakt nu ook de vijf grote pensioenfondsen pleiten voor een meer evenwichtig systeem om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Ze willen dat ook de rendementen die ze maken (5 tot 7% of meer) in een bepaalde mate worden meegeteld in het vaststellen van de dekkingsgraad. Dat geeft een eerlijker beeld vinden ze en dit zal in een aantal gevallen kunnen voorkomen dat op de pensioenen gekort moet worden.
Het is bestuursvoorzitter Corien Wortmann van het ABP die aangeeft samen met vier andere pensioenfondsen een plan te ontwikkelen, waarvan ze hopen dat het voor de politiek acceptabel zal zijn.

LvOP niet eens met voorzitter
Binnen haar eigen organisatie heeft het haar in conflict gebracht met de LvOP. Dat is een onafhankelijke fractie in het Verantwoordingsorgaan die geen binding zegt te hebben met de vakbond of een politieke partij en zich volgens de eigen website inspant om ervoor te zorgen dat het ABP ‘eerlijke en evenwichtige afwegingen gaat maken tussen de belangen van alle generaties’. De LvOP is niet blij met de actie van bestuursvoorzitter Wortmann en vindt dat er niet getornd mag worden aan de rekenrente.
De vrees bestaat dat met de ABP-plannen de ouderen worden bevoordeeld en toekomstige generaties daarvan de rekening zullen betalen.
LvOP heeft kennelijk geen vertrouwen in de evenwichtskunst van koorddanser Wortmann. De zorg van LvOP wordt niet onderbouwd met argumenten. Dat kan ook niet, omdat de pensioenfondsen nog geen plan hebben geopenbaard.

Professor wil niet tornen aan rekenrente
Om de argumenten kracht bij te zetten interviewt oud-Tweede Kamerlid van de VVD en Elsevier-columnist Arend Jan Boekestijn voor de website van de LvOP professor financiën Bas Werker van de Tilburg University. Dat is de thuisbasis van de pensioendenktank Netspar. Door zichzelf gezien als een onafhankelijk kenniscentrum op pensioengebied, maar door critici als een belanghebbende lobbyclub met een sterke vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen en bondgenoot van De Nederlandsche Bank. Wie de website van Netspar raadpleegt komt daar ook Bas Werker tegen. De ex-VVD-er en de Netspar-professor zijn het op de website van LvOP roerend met elkaar eens: het veranderen van de systematiek om de dekkingsgraad te berekenen (verhogen van de rekenrente) straft jongeren en bevoordeelt ouderen.
Werker; ‘Als je de rekenrente verhoogt zeg je eigenlijk: jongeren zijn de geluksgeneratie. Die kunnen wel toe met wat minder. Als je de ouderen als pechgeneratie ziet zou je uit sociale overwegingen (....) best kunnen zeggen: de ouderen moeten nu wat meer en de jongeren wat minder. Maar vertel wel het eerlijke verhaal’.

Rendement telt niet
Werker erkent dat pensioenfondsen al over een langere periode een goed rendement maken, maar vindt dat het in het berekenen van de dekkingsgraad geen rol mag spelen, omdat resultaten uit het verleden niets voor de toekomst garanderen. Intussen blijven de pensioenpotten maar groeien en groeien. Als het aan interviewer Boekestijn en Bas Werker ligt vooral ten faveure van de toekomstige generatie. De huidige generatie gepensioneerden is er volgens de Tilburgse professor op uit om de ‘premie’ van de huidige meevallers te incasseren en het risico naar de toekomst te verschuiven. De professor laat daarbij buiten beschouwing hoeveel de huidige gepensioneerden al aan koopkracht hebben ingeleverd om de buffers van de pensioenfondsen tot aan de rand te vullen. In sommige gevallen tot 12 procent of meer. Overigens gaat het bij de huidige gepensioneerden om een gemiddeld pensioen van 700 euro, geen vetpot dus.

Wel onafhankelijk, maar toch partij
In het interview legt professor Werker een aantal keren uit dat hij als onafhankelijk wetenschapper in deze discussie geen positie wil bepalen, maar hij doet het wèl. Toekomstige pensioenverplichtingen moeten volgens hem risicovrij berekend worden. Ik heb er geen mening over, zegt hij. Maar hij voegt eraan toe: het nemen van meer risico (ten nadele van jongeren) zou mijn voorkeur niet hebben, want dan zou ik op een andere partij gaan stemmen’.
Over één punt is professor Bas Werker het eens met de ouderenorganisaties: ‘De ouderen klagen terecht over het feit dat ze niet krijgen wat ze beloofd is. Daar hebben ze gelijk in’. In het belang van de toekomstige generatie –die vaak nog moet beginnen met pensioenpremie betalen en te weinig inlegt/LvL- moet dat in zijn visie zo blijven. Het interview op de website van LvOP eindigt als volgt. Interviewer Arend-Jan Boekestijn zegt; ‘Handhaving van de rekenrente is de bescherming van de jeugd!’. De professor antwoordt; ‘Juist’. Ongetwijfeld is de professor financiën van Tilburg University deskundig op zijn vakgebied, neutraal is hij allerminst.

Interview met Bas Werker beluisteren? Klik hier.