Omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden wil 50PLUS pas-op-de-plaats voor alle pensioenfondsen. Het betekent in de visie van deze partij voorlopig geen korting op pensioenen. Daarvoor heeft 50PLUS senator Martin van Rooijen gepleit in de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer.

Europese pensioenregels volgen
‘Het kabinet voorspelt in de Miljoenennota een inkomensverbetering voor gepensioneerden. Maar die gepensioneerden lezen dagelijks in de krant dat de pensioenfondsen vele procenten moeten korten. Dat is tamelijk bizar’, aldus 50PLUS op de website. Van Rooijen roept het kabinet op te bekijken of Nederland niet veel meer de lijn van de Europese Commissie zou kunnen volgen en ruimte moet bieden aan een systeem waar ook met behaalde rendementen rekening wordt gehouden, zoals in veel andere Europese landen gebeurt.

Pensioenregels geven onjuist beeld
Het kabinet houdt vooralsnog vast aan de strenge pensioenregels die naar de mening van een toenemend aantal deskundigen een onjuist beeld geven van de werkelijke financiële situatie rond pensioenfondsen. Als niet alleen naar de marktrente wordt gekeken (bijna 0%) maar ook naar het rendement dat pensioenfondsen maken op aandelen (5% tot 7%) dan ziet het beeld er een stuk rooskleuriger uit. Zo is het kabinet bezig met het creëren van zijn eigen recessie, aldus Eerste Kamerlid Martin van Rooijen.