20191104195221 St. Pensioenbehoud daagt minister

Zoals eerder gemeld door Loon voor Later is de Stichting Pensioenbehoud een procedure tegen de staat begonnen. Inzet daarvan: de Nederlandse pensioenwet is in strijd met Europese regels. Nederland hanteert eigen regels die voorschrijven dat hier onnodig hoge buffers aangehouden moeten worden, waardoor niet geïndexeerd kan worden en mogelijk pensioenkortingen nodig zijn.

Op de Facebook-pagina van Verontruste Ouderen wordt rond deze procedure de volgende stand van zaken gemeld:

in augustus hebben de advocaten van Stichting Pensioenbehoud minister Koolmees formeel gevraag de Nederlandse Pensioenwet aan te passen.
de minister heeft inmiddels afwijzend gereageerd.
daarna is een dagvaarding gestuurd.
de minister krijgt van de rechter tot december de tijd om zijn verweer in te dienen.
mogelijk zal de rechtszitting in januari/februari 2020 plaatsvinden.
Steun
De eisende partijen – Stichting Pensioen Behoud en KBO-Brabant- worden financieel gesteund door Vereniging van Gepensioneerden PGB, Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers en Vereniging van Gepensioneerden AzoNobel en vele andere organisaties en particulieren.

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Pensioen Behoud.

Hier kunt u tevens lezen hoe u de rechtszaak kunt steunen.