20191104200522 pensioenoverleg

Een broedende kip moet je niet storen. Dat is het uitgangspunt van een aantal seniorenorganisaties die nog steeds zitten te wachten op een uitnodiging van minister Koolmees om aan te schuiven aan de tafel in Den haag waar over de pensioenhervormingen en het al dan niet korten op de pensioenen wordt gediscussieerd.

Slechte voortekenen
Ze zien het feit dat de minister zijn belofte nog niet heeft waargemaakt niet als een goed teken. En vermoedelijk hebben ze gelijk. Achter de schermen van het pensioenoverleg heerst chaos, zo meldt De Telegraaf (2 november 2019). Een oplossing voor de pensioenproblemen is vijf maanden na het sluiten van een polderakkoord nog geen stap dichterbij gekomen, schrijven Leon Brandsema en Martin Visser. Dit blijkt uit een reconstructie die ze voor hun krant maakten. Ingewijden spreken volgens De Telegraaf van een ‘chaotische bende’.

Uitgangspunten werken elkaar tegen
De doelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken zijn niet verenigbaar. Althans; dat is de mening die de krant optekende uit de mond van een ingewijde. Zo moet het nieuwe pensioen uitkomen op 80% van het gemiddelde loon, moeten pensioenpremies weer kostendekkend worden, maar mogen die premies slechts beperkt omhoog en dienen pensioenfondsen met strenge rekenregels te werken: uitgangspunten die met elkaar in strijd zin.

Roze olifant gaat niet vliegen
De Telegraaf omschrijft het probleem als volgt; er staat een roze olifant in de kamer, niemand wil hem zien en hij zal nooit gaan vliegen. Er zit geen schot in de zaak, zo luidt de conclusie. Dat komt ook omdat het overlegcircus dat is opgetuigd het bereiken van resultaten in de weg zit. De krant schetst het beeld van een babylonische spraakverwarring. Iedereen praat over alles mee en niemand beweegt en intussen staan de gepensioneerden die het betreft afwachtend aan de kant.

Analyse lezen?
Klik hier.