20191106203413 ander rekenrente

Er lijkt geleidelijk aan beweging te komen in de rekenrente-discussie. Berekende een aantal deskundigen eerder dat een rekenrente van 2,75% tot 4% bij de huidige stand van de economie realistisch zou zijn in plaats van het door de overheid gehanteerde (bijna) 0 tarief, ook coalitiepartner CDA wil nu dat er een onderzoek komt naar een nieuwe rekensystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen.

Nieuw stelsel, nieuwe rekensystematiek
Die nieuwe rekenrente zou niet voor het huidige pensioenstelsel gelden, maar voor het stelsel zoals er dat uitziet na uitvoering van het pensioenakkoord. Het CDA wil wel dat minister Koolmees er alles aan doet om ook binnen het huidige systeem ‘onnodige’ pensioenkortingen te voorkomen. Wat er valt onder de noemer ‘onnodig’ is overigens niet bekend. Tot nu toe was er bij minister Koolmees geen bereidheid om de rekensystematiek nader te beschouwen.

Voorstellen komen uit CDA-achterban
Als het gaat om een hogere rekenrente omarmt het partijbestuur twee voorstellen van leden die zaterdag tijdens het CDA-congres in Utrecht worden besproken. De CDA-leden stellen voor een nieuwe ‘prudente’ rekenrentemethodiek vast te stellen. Ze pleiten ervoor dat bij die methodiek niet alleen wordt gekeken naar de risicovrije marktrente (vrijwel 0%) maar dat ook rekening wordt gehouden met de rendementen die pensioenfondsen op hun aandelen maken. Dat rendement ligt tussen de 5 en 7%. Door alleen uit te gaan van de risicovrije marktrente moeten pensioenfondsen zich onnodig arm rekenen.

Achterban is ontevreden
CDA- Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt bevestigt dat er door de Tweede Kamer-fractie serieus naar de voorstellen vanuit de partij wordt gekeken. In de achterban van het CDA klinkt steeds meer gemopper over het uitblijven van actie in de pensioendiscussie.