20191204195402 babyboomgeneratie

De babyboomgeneratie heeft het veel beter dan de jongeren van nu: het is een veelgehoorde opmerking, waarmee het Sociaal Cultureel Planbureau nu afrekent. Babyboomers profiteren minder van de verzorgingsstaat dan alle andere naoorlogse generaties, zo concludeert het SCP (AD 2 december 2019).

Jongeren voelen zich ten onrechte achtergesteld
Latere generaties voelen zich ten onrechte achtergesteld bij babyboomers, aldus onderzoeker Jos de Haan van het SCP in het AD. De privileges van de babyboomers worden mooier voorgesteld dan gerechtvaardigd.
De onderwijskansen van babyboomers en andere overheidsvoorzieningen waren in hun jeugd slechter dan die van latere generaties, aldus de onderzoeker. Het zijn juist mensen die zijn geboren tussen 1960 en 1990 die relatief het meest profiteren van het overheidsbeleid.

Ouderen eten pensioen op: klopt niet
Ook het beeld dat ouderen de pensioenen van jongeren opeten klopt niet. Het klopt wel dat jongeren rekening moeten houden met een afgeslankt pensioen, maar dat komt door wijzigingen in het pensioenstelsel waardoor risico’s meer bij het individu worden neergelegd in plaats van bij het collectief, een ontwikkeling waartegen jongeren in het geweer zouden kunnen komen als ze die wijzigingen niet zouden willen.
Ouderen zijn op een andere manier slachtoffer: hun pensioenuitkeringen worden al vele jaren niet geïndexeerd en voor sommige pensioenen dreigen kortingen. Volgens het SCP bestaan er veel vooroordelen over het feit dat generaties over en weer de rekening betalen voor elkaar. De verschillen tussen generaties zijn, gemeten naar het geld dat de overheid aan hen besteedt, veel minder groot dan wordt gedacht.

Hele artikel lezen?: klik hier.