Er wordt nog steeds door de politiek en de overheid inclusief de volgzame DNB en AFM gesteld dat ons pensioenstelsel onhoudbaar zou zijn. Zolang het rendement op de belegde middelen hoger is dan de rekenrente in de premie is het stelsel stabiel en dat is altijd het geval geweest door de veel hogere rendementen die tot extra stijging van de belegde middelen leiden. Elke actuaris kan dat bevestigen en dat feit is ook aangetoond in het rapport Naar nastrevenswaardig pensioenstelsel.. De grafiek toont dat er ruimte is geweest voor indexatie van de pensioenen van jong en oud.

Lees hier verder.