Artikel Bernard van Praag (Volkskrant)

Het pensioenstelsel wordt omgebouwd, maar waarom? Het is solide en de -reserves zijn gigantisch, betogen Bernard van Praag en Huub Esten.

Al sinds 2006 wordt geroepen dat het Nederlandse pensioenstelsel ‘onhoudbaar’ is en de belofte van een zeker pensioen op de oude dag niet is waar te maken. Daarbij heerst een zekere kippendrift -bij politici, ambtenaren, fonds-bestuurders, werkgevers en vakbondsfunctionarissen om aan te tonen dat het stelsel onhoudbaar is. En daarom moeten wij als de wiedeweerga overschakelen op een stelsel dat zowel voor de gepensioneerden als voor de werkers die nog pensioen opbouwen, veel onzekerder zal uitpakken.

Lees hier verder.