Er wordt veel geschreven over ons pensioenstelsel met een toegezegd pensioen en waarom het zou moeten worden gewijzigd. De direct belanghebbenden, dat zijn de deelnemers en gepensioneerden, zijn daarvan helemaal niet overtuigd. Dat is ook logisch omdat Mercer Melbourne dit pensioenstelsel als de beste ter wereld beoordeelt. Een onderzoek van de stuurgroep van het ministerie van Sociale Zaken heeft dat onderzocht en bevestigt die grote twijfel nog eens (zie bijlage). Hetgeen hierbij opvalt is het onvermeld laten van Europese pensioenwetgeving als IORP 2 ยน) die de deelnemer en gepensioneerde in ons huidige pensioenstelsel met een wel toegezegde maar niet met een gegarandeerde pensioenuitkering juist beschermt tegen inbreuk en slechte nationale regelingen.

Lees hier verder.