De wereldwijde uitbraak van het corona virus heeft tot grote sociale- en gezondheidsproblemen geleid. Ieder land heeft op haar eigen manier maatregelen genomen om het virus in te dammen. Met de nadruk op indammen. Weg is het virus immers niet.

In hoeverre zijn landen voorbereid op de dreiging van infectieziekten met pandemische dreiging? Wat doen landen eraan om goed voorbereid te zijn? Koepel Gepensioneerden concludeert dat Nederland onvoldoende voorbereid is, niet op nationaal niveau, maar ook niet op internationaal niveau.

Lees hier verder.