FNV is akkoord gegaan met onteigeningsactie van belegde middelen bij de fondsen.

Het bedrag aan belegde middelen bij de pensioenfondsen is gigantisch groot. Volgens de ABP-voorzitter Wortmann is dat nu €1.800 miljard zoals is vermeld in het interview in het FD van 29 juni. Zij stelt daarin dat het huidige pensioenstelsel een doodlopende weg zou zijn. Maar op de vraag van de fractievoorzitter van 50PLUS Corrie van Brenk antwoordde minister Koolmees dat als het nieuwe stelsel in 2007 zou zijn ingevoerd, er vanaf 2008 iedereen een indexatie zou hebben gehad. Maar de minister wil de financiële gevolgen voor ons pensioen van dit op veel punten onduidelijke stelsel niet openbaren. Moet er dan wel worden beslist zonder een dergelijke berekening? Het lijkt mij van niet.

Lees hier verder.