VERKLARING FOG- ABP-NBP m.b.t. agendapunt 1, overlegvergadering 25/6.
Wij hebben de ALM -studie bekeken en zijn geschrokken van de inktzwarte voorspellingen, waarbij een korting in de nabije toekomst van ca. 22% een redelijk grote kans maakt.
Wij vragen ons af in hoeverre bij de ALM – studie rekening is gehouden met het mogelijke nieuwe pensioencontract .

Lees hier verder.