Maandag 14 september 2020.
Al aangekondigd in NRC het verhaal van drie economen in PensioenPro.
"......Waarom wordt invaren makkelijker als de sector overstapt op brede risicospreiding?
‘Het benodigde pensioenvermogen is in ons systeem bijna een derde lager dan in het huidige akkoord met beperkte risicodeling en 40% in zakelijke waarden. Daarin is ruim €1500 mrd nodig. Dat is zo’n €60 mrd meer dan fondsen in kas hebben. Dat maakt invaren van bestaande aanspraken die zijn opgebouwd onder het oude stelsel lastig. Bij ons systeem is bijna €1200 mrd nodig. Dat is minder dan er in kas zit. Hierdoor hoeven er geen tekorten worden verdeeld.’..."

Lees hier verder.