Maandag 21 september 2020.
FNV analyse van de belastingplannen. De belastingverlaging in de eerste belastingschijven van 0,25 % wordt volledig te niet gedaan met een verhoging van de inkomensafhankelijke zorgpremie van 5,45 % naar 5,75 %. Die premie betalen werkenden niet.
Heb je een beetje spaarcenten dan wordt de verhoging van de vrijstelling flink overtroffen door het veel zwaarder belasten van de bedragen daarboven. Dan ga je per saldo veel meer betalen. Lastig voor mensen die hun voor pensioen (wordt nu aangeraden door CPB, Netspar en DNB) moeten gaan bijsparen, omdat de premies niet omhoog zullen gaan, maar dan de opbouw de komende jaren veel lager wordt.
FNV en werkgevers worden door die vehoging van de premies nog de komende jaren ook "wakker" want dat willen ze niet. Vooral geen hogere premies.
Ongeveer de helft van de gepensioneerden zal komend jaar al tegen een korting van het nominale pensioen aanlopen van 4 %.
De zorgpremie gaat omhoog, de huren gaan omhoog, de WOZ-waarde en de gemeentelijke heffingen gaan omhoog....

Lees hier verder.