Op 29 januari heeft de voorzitter van de NBP Willem Schuddeboom een brief gestuurd aan Minister Koolmees (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president)
 
De drie onderwerpen zijn:
  1. Beleggingen in derivaten door beroeps- en andere pensioenfondsen,
  2. Aandelenkapitaal en ledenrekeningen bij beroeps- en andere pensioenfondsen,
  3. Twee arresten van de Hoge Raad over het karakter van een pensioenaanspraak of -recht.

Lees hier de brief.

 

Bij de voorbereiding voor onze procedure wordt door ons bestuur veel documenten gelezen uit de tijd ter voorbereiding van de huidige Pensioenwet die op 1 januari 2007 in werking trad. Het zijn kamerstukken uit de periode van 2005 en 2006. De vragen uit Tweede Kamerstuk 30 413, nr.15 (Regels betreffende de Pensioenwet) tonen veel van de huidige gebreken in onze pensioenwetgeving duidelijk aan.

Daarin vraagt het CDA het volgende: "Waarom is in de wet voor deze CDC-systemen niets opgenomen? De leden van de CDA-fractie denken dat dit nodig is. Hoe staat de regering daar tegenover? Waaronder moeten deze CDC-systemen gerangschikt worden? Hoe beoordeelt de regering de stelling dat juist bedrijven die een DB-systeem voor hun personeel wensen, kiezen voor een CDC-regeling om zo te kunnen voldoen aan de internationale accountantsregels? Kan een CDC-regeling gezien worden als een DC-regeling voor de werkgever en een DB-regeling voor de betrokken deelnemer? Wat vereist een CDC- regeling meer m.b.t. sturing dan een DC-regeling aangezien de sponsor niet extra aangesproken kan worden? Graag zien zij een reactie van de kant van de regering."

Lees hier meer.

De dekkingsgraden bij Nederlands grootste bedrijfstakpensioenfondsen zijn in het laatste kwartaal van 2019 gestegen. Dat betekent dat veel pensioenen in 2020 niet hoeven te worden gekort. Dat meldt onder andere de NOS. Dat is goed nieuws, maar na jaren van stilstand is indexatie nog steeds ver weg. Dat moet veranderen.

Lees hier meer.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 20 januari 2020

De pensioenpolder zegt hard aan het werk te zijn in de stuurgroep en de klankbordgroep waarin ook de nieuwe Koepel van Gepensioneerden mag meepraten. Meebeslissen lijkt mij niet te verwachten. Er komt maar weinig naar buiten op wat lekberichtjes na, maar die zeggen inhoudelijk weinig over de stand van zaken. Dat gebeurt achter gesloten deuren, want we mogen niet weten welke standpunten er worden ingenomen. Alleen de FNV biedt soms wel duidelijkheid. Op de FNV website staat sinds 16 januari een bericht van Harrie Lindelauff en die mededeling biedt hoop voor deelnemers en gepensioneerden die voor behoud van ons sociale zekerheidsstelsel zijn. De samenvatting van de tekst luidt als volgt.

Lees hier verder.

De reden dat de politiek in het parlement als wetgever al meer dan een decennium probeert ons ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ te wijzigen is vanwege het doorgeschoten neoliberale dogma van de ‘markt’ of ‘marktwerking’ als ordeningsmechanisme van onze samenleving. Concurrentie zou alle economische verdelingsproblemen moeten oplossen, maar er bestaat ook nog een algemeen belang. Vele onderzoeken met als thema Markt en Overheid hebben aangetoond, dat de markt zich niets gelegen laat liggen aan het algemeen of publieke belang. Dat publieke belang behartigen is specifiek de taak van de door ons aangestelde overheid als uitvoerder van de regels die de politiek als wetgever heeft bepaald. De overheid behoort te zorgen voor ‘sociale protectie’, aldus David Djaiz in zijn essay Slow Démocratie.

Lees hier meer.

20191217094926 personeelskosten

De kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 met 49 procent gestegen. Deze kosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten in die zorgsectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de financiën van zorginstellingen.

Meer lezen? Ga naar deze link.

20191213091627 gras is groener

Ben je gepensioneerd, dan kun je het beste in IJsland, Zwitserland of Noorwegen leven. Nederland hoort niet tot de top tien van 65-plus vriendelijke landen. Dat blijkt uit de Global Retirement Index (GRI). Scoort Nederland als het om materiële waarden gaat hoog met ‘het beste pensioenstelsel ter wereld’ (maar lang dus niet het hoogst) , in de GRI wordt ook gekeken naar andere omstandigheden die het leven voor gepensioneerden wel of niet veraangenamen.

20191210162757 armoede

Economisch gezien mogen de bomen voor sommige bevolkingsgroepen tot in de hemel groeien: een toenemend aantal ouderen en gepensioneerden deelt niet mee in die welvaart en leeft in armoede. Dat zegt de seniorenorganisatie KBO-PCOB en ouderenbond Anbo. Ze luiden de noodklok.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS bevestigt in De Telegraaf (10 december 2019) dat de armoede onder 55-plussers toeneemt. Velen van hen raakten in de economische crisis hun baan kwijt, kwamen in de ww en daarna in de bijstand. Ook bij 70-plussers is sprake van een stijging van de armoede, omdat de pensioenen al jarenlang niet zijn meegegroeid met de stijging van de prijzen.

20191209192648 bodemprocedure

KBO- Brabant heeft op de Facebook-pagina een update geplaatst met informatie over het verloop van de procedure die deze seniorenorganisatie samen met de Stichting Pensioenbehoud tegen de Staat is begonnen.

Dit is de stand van zaken: op 4 december heeft minister Koolmees zijn antwoord ingediend op de dagvaarding. De advocaten van de Stichting Pensioenbehoud bestuderen dit antwoord. De rechtszaak zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste maanden van volgend jaar.