Indringende boodschap aan Tweede Kamerleden: neem kritiek pensioenexperts serieus!

Claimstichting Pensioen, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Omroep MAX en Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen voeren deze zomer gesprekken met de woordvoerders pensioenen in de Tweede Kamer. Inzet: de Tweede Kamerleden ervan doordringen dat de complicaties en (uitvoerings)problemen van de pensioenstelselherziening niet goed zijn doordacht en dat kritiek van gerenommeerde experts onvoldoende door de minister is meegenomen in de Wet Toekomst Pensioenen die na het reces wordt behandeld in de Tweede Kamer. De vijf organisaties pleiten voor herbezinning en zorgvuldigheid in plaats van snelheid.

In de bijlage treft u het hele persbericht.

20220815 PP Na invoering wet wil ik vinger aan de pols houden
 
Maandag 15 augustus 2022 PensioenPro.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Ook weer D66.
Vinger aan de pols van het volk. Voor wat betreft uw gasverbruik, en uw pensioen en zo.
Dat mag niet te hoog worden en dat bepalen WIJ en NIET U.
 

Zondag 14 augustus 2022 Telegraaf.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Weer een zeer zinnige en goede column van Annemarie van Gaal.
Ze legt de merkwaardige redenering bloot van onze regering en de financienkliek (bijv. dus Laura van der Geest) die pendelt tussen DNB, AFM en het Ministerie van Financiën, die Nederland eigen besturen en in de financiële klem trachten te houden met hun eigen afgeloste huis en gespaarde pensioen. Kijk dus ook naar het pensioendossier.
Het volk in de klem en de vermogenskloof juist niet gedicht. Nee we pakken de woningbezitters en de pensioenen keihard aan en de rijken blijven gewoon nog veel rijker worden. Zij kunnen alle heffingen en belastingen ontgaan en doen dat ook.

Vrijdag 12 augustus 2022 NRC.
Column Christiaan Weijts.
Quote 1:
"Ons land gunt iedereen zijn topseizoen. Huishoudens komen massaal in de problemen, terwijl multinationals, supermarkten en energiereuzen blijven groeien. Omringende landen proberen iets aan die discrepantie te doen, maar bij ons – met de hoogste gasprijs van Europa – antwoorden de verantwoordelijke regeringsleden desgevraagd aan de Kamer: „Voor een nieuwe belasting moet een nieuw aangiftesysteem worden gebouwd en dat duurt minimaal twee jaar na start van de implementatie.”

Donderdag 11 augustus 2021 Pieter Omtzigt op twitter.
"In internationale vergelijkingen daalt de koopkracht in Nederland heel hard. En daalt de koopkracht van de armste huishoudens ook nog eens het hards (IMF: 13%!)
Normaal gaat de discussie over 0,5% of zo! Dit is echt heel pijnlijk"

Lees hier de Tweet

Donderdag 11 augustus 2022 KBO-Brabant over het artikel in de Volkskrant vandaag:
 
(reactie Wilma Berkhout)
Een citaat uit het artikel: “De cultuur binnen die polder wordt gekenmerkt door ons-kent-ons, belangenverstrengeling en groepsdenken dat zelfkritiek in de weg staat. Er is een voorkeur voor complexe oplossingen (waarom simpel als het ook moeilijk kan) en modellen die prevaleren boven de belangen van mensen, uitgedacht door een keur van deskundigen die aan complexiteit en modellen hun brood verdienen. Zij zijn het die ons parlement over dat nieuwe pensioenstelsel informeren."
De definitie ‘netwerkcorruptie’ is van toepassing in de pensioensector en de Tweede Kamer der Staten-Generaal zou dit moeten doorbreken door de Wet Toekomst Pensioenen #Wtp te verwerpen op 12 september. De kans is echter groot dat discipline binnen de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie belangrijker blijkt dan het uitvoeren van de twee hoofdtaken: de regering controleren en deugdelijke wetten maken.
Mijn opmerking hierbij:
Maar daarmee worden miljoenen nu en straks ( als ze met pensioen gaan) nog verder in de armoede gestort. Dat zal vroeg of laat deze partijen aangerekend gaan worden. Dit wordt de grootste chaos van eeuwen in Nederland.
 
Lees hier het artikel uit de Volkskrant

Woensdag 10 augustus 2022 Tweet van Pieter Omtzigt.
Motie van Pieter Omtzigt waar elk weldenkend, integer mens dat een hart heeft voor de mensen in het land voor is.
Behalve de VVD, D66, het CDA en de Christenunie.
Denk daaraan als u in maart 2023 voor de Provinciale Staten gaat stemmen!
Nu dient Pieter hem opnieuw in.
Nu dient Pieter hem opnieuw in:
"Ik zal deze motie zo spoedig mogelijk opnieuw indienen om partijen die tegen stemden een nieuwe kans te geven.
Deze regering moet met een strategie voor voedselzekerheid en energiezekerheid (inclusief betaalbaarheid) komen."

Lees hier de Tweet van Pieter Omtzigt

20220810 Stop met zoveel sparen PP

Woensdag 10 augustus 2022 PensioenPro.
Dirk Bezemer (hoogleraar RUG) zit op de lijn van Bernard van Praag, Rob de Brouwer en Martin ten Cate.
Bekijk het macro-economisch. Er is genoeg!!!
Maar dan moet je het pensioenvermogen niet beschouwen als "eigendom"van de overheid, de banken, de beleggers en de pensioenindustrie, wat nu gebeurt en verhevigd wordt met de WTP.
Het is van de deelnemers en de gepensioneerden!

Lees hier het artikel in PensioenPro