Telegraaf donderdag 27 januari 2022.
(Reactie Wilma Berkhout)
PENSIOENFONDSBAZEN WILLEN HAAST MAKEN: ’LAAT NIEUW STELSEL EERDER INGAAN’
Amsterdam - Er moet meer haast worden gemaakt met het nieuwe pensioenstelsel, vinden bestuurders van de grootste pensioenfondsen. Dan kunnen de pensioenen ook vaker en met hogere percentages geïndexeerd worden. „Wat ons betreft gaat het nieuwe stelsel per 1 januari 2025 in plaats van 2026 in”, zegt Eric Uijen, uitvoerend bestuursvoorzitter van pensioenfonds PME.
Ook Joanne Kellerman, bestuursvoorzitter van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), maant tot haast. Want hoewel ook de financiële positie van PFZW is verbeterd, „kopen onze deelnemers en zeker onze gepensioneerden daar helaas niets voor”, zo zegt zij.

Donderdag 27 januari 2022. De dekkingsgraden per 31 december 2021.
 
(reactie Wilma Berkhout)
De dekkingsgraden van de vier grootste pensioenfondsen zijn flink omhoog per 31 december 2022.
Het ABP haalde met zijn activa in december 7 miljard (!!!) rendement. Dat is 1,3 %. Der waarde van de activa steeg naar 550. miljard.
Maar de grootste klapper is de stijging van 0,2 % van de rekenrente, dat maar liefst 4,3 % (!!!!) op de dekkingsgraad invloed had. Je ziet dus hoe raar die rekenregel is, want de verplichtingen daalde in één maand met liefst 22 miljard euro naar499 miljard. Nog veel te hoog. Maar daling van 22 miljard in één maand is tweemaal het bedrag dat het ABP jaarlijks aan pensionuitkeringen betaalt.

Beleidsnotitie 2022 Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

In deze beleidsnotitie wordt een schets gegeven van het beleid en de uitvoering daarvan in 2022 zoals vast te stellen door bestuur en ledenraad van de NBP.

Lees hier het document.

 

Reactie NBP op het plan van de Minister van SZW om de dekkingsgraad voor indexatie per 01 januari 2022 te verlagen naar 105%.

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) heeft de stellige overtuiging dat de indexatie problematiek rond de aanvullende pensioenuitkeringen louter en alléén veroorzaakt wordt door de weigering van DNB om de Europese regels met betrekking tot de berekening van toekomstige verplichtingen te volgen. Het in voorbereiding zijnde nieuwe pensioenstelsel zal de situatie voor veel pensioengerechtigden nog verergeren.
De NBP is er dan ook van overtuigd dat de centrale doelstelling van een waardevast pensioen op basis van 80% middelloon bij een opbouw van 42 jaar, tegen redelijke kosten, met het nieuwe pensioenakkoord niet bereikt gaat worden.

Lees hier het hele document

20220127 pensioenproblemen

Donderdag 27 januari 2022.
Gekregen van Dominic Meijer.
Trouwens niet alleen de VVD, de hele coalitie met D66, CDA en CU inclusief PvdA en Groen Links.

FD 26 januari 2022.
(reactie Wilma Berkhout)
Wat een misleidende kop van het Financieel Dagblad en auteur Martine Wolzak, die luidt:
"Beleggingswinst levert pensioenfonds eindelijk ook hogere dekkingsgraad op ."
Beleggingswinst? Het is de stijging van de rekenrente, die de fictieve daling van de dekkingsgraden veroorzaak!!!! Niet de stijging van de rendementen. Die zijn gewoon onverminderd hoog.
Bij het ABP liefst 22 miljard in één maal oftewel twee maal hetgeen aan jaarlijkse pensioenuitkeringen (11 miljard) wordt betaald.
Denkt het FD met Wolzak nou echt dat wij achterlijk blijven en niet doorhebben wat de werkelijke truc is om de dekkingsgraden optisch laag te houden?
Lees hier het artikel in FD

Woensdag 26 januari 2022.
(reactie Wilma Berkhout)
De befaamde Netspar Papers. Deze is van vandaag: "Inkomenseffecten bij en na invaren in het nieuwe pensioencontract."
De propagandamachine draait op volle toeren, maar wie het leest en dus feitelijk de kleinen lettertjes leest , leest hoe hij/zij bedrogen wordt.
Maar ja, wie leest dit? Geen hond toch. En de partijdige pers (FD, NRC, Volkskrant, AD) maakt u onterecht lekker of onverschillig.

Woensdag 26 januari 2022.
In Helmond komende week in de lokale krant "De Loop."
Van binnen uit veranderen.
Het CDA-Helmond was de eerste afdeling in protest tegen de AOW-ontkoppeling en vóór de indexatie van de aanvullende pensioenen.

Lees hier het artikel

Woensdag 26 januari 2022. Ons-magazine voor sernioren van KBO-Brabant.
Op blz 40 van de januari/februari uitgave vindt u dit artikel.
De Stichting Sociale Christendemocratie organiseerde deze bijeenkomst.
Vrij te lezen!

Lees hier het artikel op Ons Magazine

Woensdag 26 januari 2022 Wynia's Week.
Uit het artikel dat vrij te lezen is:
"Coalitiepartijen met oudere kiezers, nota bene
En hebben de leiders van het CDA niet gezegd dat meer dan 60% van hun kiezers ouder dan 55 is? Dat er zo goed als geen aanwas is van jongeren en dat het dus wel heel veel gevraagd zou zijn om met een nauwelijks uitlegbare ontkoppeling te komen.
Dat moeten ChristenUnie en VVD toch hebben begrepen? Hun achterbannen zijn jonger, maar 40 respectievelijk 35% van hun kiezers is boven de 55 jaar. Substantiële getallen dus.
Het is gewoonweg niet voorstelbaar dat deze overwegingen en bedenkingen niet op tafel zijn gekomen. Zeker als je bedenkt hoe kien onze hedendaagse politici zijn op beeldvorming.
In de beslotenheid van de kazerne is kennelijk alleen maar gerekend. De oudjes hebben het best goed. Meer dan 2 miljard extra uittrekken om ze in de pas met het minimumloon en de bijstand te laten lopen, beginnen we niet aan. Beetje koopkrachtcompensatie en klaar.
Ik hoor het ze zeggen.
Dat loopt dus verkeerd af voor het kabinet.

Lees hier het artikel in Wynia's Week