Pensioendeskundigen slaan alarm
Onder pensioendeskundigen zwelt de kritiek aan op de onzalige plannen die geleid hebben tot het pensioenakkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’. Zij ondersteunen ons standpunt dat er meer dan genoeg in de ‘pensioenpotten’ zit om te indexeren. De heilloze plannen horen in de prullenbak en het huidige stelsel kan worden verbeterd.
Henk Hemmers toont in een (onderbouwde) brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer aan dat er zonder problemen voor de fondsen kan worden geïndexeerd vanaf 2008!

Lees hier de hele nieuwsbrief

Beste begunstiger,
Hoogleraar economie en oud-minister Eduard Bomhoff stelt in zijn opinie dat er fouten zijn gemaakt in de modellen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau voor het pensioenbeleid. „Daardoor is veel schade aangericht. Het is niet te laat om daarop terug te komen.”

„In 2004 besloot de Tweede Kamer om toezicht op de pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank (DNB) onder te brengen. Enige argument: besparing op de kosten van het toezicht. De Kamerleden wisten toen niet dat DNB ook de stijl van het toezicht grondig zou veranderen, en niet in een goede richting. President Nout Wellink gaf de leiding in handen van een team juristen en nu, zeventien jaar verder, weten we waar dat toe heeft geleid.”

Lees hier verder.

 

Zaterdag 2 oktober 2021 De Telegraaf.
De waarde van de activa (obligaties en aandelen) daalt, maar de rekenrente gaat met de marktrente omhoog. Vooral daardoor stijgt de dekkingsgraad, omdat die rente een veelvoud aan dekkingsgraad beïnvloedt dan activa.
Martin van Rooijen zegt hierover op Twitter vanochtend:
"DNB gebruikt de verkeerde weegschaal, die al is afgekeurd (De drie ankers van Bomhoff). Al 17 jaar gebruik van foutief rekenmodel, waardoor er 15 jaar geen pensioenverhoging is,"
KBO-Brabant tweet: "Pensioenfondsen meer vlees op de botten? Ze zijn zwaar obees, al jaren, maar de weegschaal van DNB is niet geijkt."
Ware woorden!

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Vrijdag 1 oktober 2021.
In de nieuwe ONS van september 2021, het blad van KBO-Brabant staat een indringend verhaal van voorzitter Leo Bisschops over woonschaamte. Hierna de digitale versie in de vorm van een blog op de website van KBO-Brabant.
Zijn stuk hangt trouwens ook samen met de inkomenspositie van ouderen (gepensioneerden).
Wat zegt hij:
Ouderen worden in de beeldvorming aangesproken alsof zij een te groot huis blijven bezetten en zij zich daarover zouden moeten schamen.

Vrijdag 1 oktober 2021.
Cas Tuyn van Stop de Pensioenroof attendeerde mij op het pensioenseminar van RTL Z op 12 oktober 2021.
Het zijn de usual suspects die optreden en u een slechter pensioen willen aansmeren. Let dus op, ik waarschuw u hier op misleidende informatie en feiten in een ontbrekende context gepresenteerd, zodat u 100 % de verkeerde conclusie trekt.
Dit wordt dus een framend theaterstuk om u verder te misleiden en wijs te maken dat u er in 2083 beter van wordt.
Wie zijn de hoofdrolspelers die in dit toneelstuk optreden:

Rob de Brouwer meldt vanochtend dat zijn boek nu verkrijgbaar is bij de boekhandel.
"Het Pensioendrama Ontrafeld, Waarom Je Te Veel Spaart En Te Weinig Krijgt."
Hoort en leest het voort!!!!!!!!!!
Samenvatting
Hoe een onderwerp zo weinig tot de verbeelding spreekt, maar toch ongelofelijk veel impact heeft op iedere Nederlander!. In korte en overzichtelijke hoofdstukken behandelt Rob de Brouwer de belangrijkste vragen over het pensioen: hoe is het ontstaan, wat is de essentie van ons pensioen en hoe beïnvloeden de vergrijzing en de dalende rente de uitkomsten. Wat is de rol van de rekenrente, maar bovenal de vraag of er wel problemen bestaan, want staan de pensioenfondsen er wel zo slecht voor als wordt beweerd. De conclusies zijn opzienbarend. In Nederland wordt veel te veel gespaard voor het pensioen. Bovendien worden op de bij elkaar gespaarde vermogens over de langere termijn bekeken hele goede rendementen gemaakt. Komt er genoeg geld binnen om de maandelijkse pensioenen te betalen? Dat is de centrale vraag. En omdat de rendementen over langere termijn zo’n regelmatig verloop hebben kom je tot verrassende inzichten als je wat verder in de toekomst kijkt. Een opzienbarend boek met zeer opmerkelijke conclusies. Onmisbaar voor iedereen die wil weten wat er met zijn of haar geld gebeurt!

20211001 Het Pensioendrama ontrafeld Rob de Brouwer

Vrijdag 1 oktober 2021 NRC.
Quote:
"Van Zutphen: „Ik zie een patroon. Het mensbeeld van de overheid is de afgelopen vijftien jaar gebaseerd op het idee dat iedereen gaat frauderen als hij de kans krijgt. Van die koude kermis zijn we allemaal thuisgekomen, met alle gevolgen van dien.”
Gaat het alleen om wetten? Politieke akkoorden worden steeds belangrijker, zoals het Pensioen- en Klimaatakkoord.
De Graaf: „Al die polderakkoorden… we besluiten met zijn allen, maar de wetgever moet het uitvoeren. Dikke regeerakkoorden hebben hetzelfde nadeel. Het politieke primaat moet bij de regering en in het parlement liggen.”
Van Zutphen: „We moeten concluderen dat de kracht en weerbaarheid van de burger tekortschieten bij grote besluiten. Ik zag dat er 45.000 aanvragen zijn gedaan voor de 30.000-euro-regeling. Dat zijn mensen die we helemaal niet hebben gezien in de rechtspraak of bij de klachtenbestanden. Maar ze zeggen wel de dupe te zijn van overheidshandelen. De Toeslagenaffaire heeft dat genadeloos blootgelegd. Maar het zit ook in PGB’s, of de bijzondere bijstand. De mogelijkheid om jezelf te beschermen als burger tegen de overheid is veel kleiner dan ik zelf ooit had gedacht.”

Lees hier het artikel

Stapje naar meer invloed senioren op pensioen.
De Koepel Gepensioneerden heeft drie hoofd-eisen bij de uitwerking van het pensioenakkoord:
- niet pas bij ingang van een nieuw pensioenstelsel (dus in 2026/2027) indexeren, maar zo snel mogelijk;
- bij de overstap naar dat nieuwe stelsel rekening houden met het feit dat in pensioenfondsen veel geld ‘van oud naar jong’ is gegaan (onder meer doordat de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd), en
- meer zeggenschap van gepensioneerden in de aanloop naar het nieuwe stelsel èn daarna. Het gaat immers ook om hùn geld.
Die eisen brengen we uiteraard in bij het overleg met ministers, vakbonden en werkgevers (de bedenkers van het pensioenakkoord). Maar we doen dat ook richting Tweede Kamer. In een klein pensioendebatje twee weken terug leidde dat tot een motie waarin onze eisen werden overgenomen.
Hoewel maar vijf partijen de moeite namen om aan dat debat mee te doen, stemde afgelopen dinsdag wel de hele Kamer vóór die motie. De hele Kamer? Nou, nee: FvD stemde als enige tegen.
Een mooi succesje, ook omdat de motie de minister oproept seniorenorganisaties serieuzer bij het pensioenoverleg te betrekken.
Wordt vervolgd.

Donderdag 30 september 2021. Bericht van voorzitter John Kerstens van de Koepel.
Ik ben benieuwd. In het artikel in PensioenPro zegt Koolmees dat hij dit allemaal al doet en dus (mijn interpretatie) de hele motie overbodig vindt. Hij is uitermate koppig.
Op 6 oktober 2021 organiseert KBO-Brabant een sessie in Bergen Op Zoom met Hans van Meerten en Rob de Brouwer over de verplichtstelling.
Op 8 oktober is er in Utrecht het seminar van Hans van Meerten op de universiteit (in de stad) over de verplichtstelling.
De vraag is of de EU het Nederlandse aanvullend pensioen de verplichtstelling blijft geven, omdat alle voordelen zijn (rekenrente uit IORP) ten opzichte van een pensioen in de markt (de reden voor de vrijstelling) zijn gestript. Dat was de reden voor de verplichtstelling en dus andere, buitenlandse bedrijven niet toeliet bij aanvullende pensioenen. Maar nu het pensioen met ingang van de Pensioenwet 2007 (geen indexatie ondanks het feit dat er geen garantie is, dat beeld is vals) en met ingang van de WTP, het nieuwe stelsel, is er helemaal sprake van een woekerpolis 2.0 voor (toekomstig) gepensioneerden. Dan kun je net zo goed naar een commerciële verzekeraar en hoef je niet gedwongen te blijven voor een steeds slechter wordend pensioen in jouw korte tijdshorizon als gepensioneerde bij ABP, PFZW of PMT om maar eens wat te noemen.

Wilma Berkhout:

Gut gut gut.............................
De hele dag in het nieuws. Maar dit is helemaal geen nieuws.
Dit is een afleidingsmanoeuvre van het probleem met het nieuwe pensioenstelsel door Netspar. Er komt te veel gefundeerde kritiek die doorsijpelt naar de mainstream media. Dus afleiding gewenst. Dus laten we al die pensioen bewustelozen even "shocken" met een al decennia lang bekend feit.
Me alle respect. Het dat vrouwen in Nederland 40 % minder pensioen hebben KAN GEEN nieuws zijn. Dat Nederland (aards conservatief als het vrouwenemancipatie en mannenemancipatie (zelfs "James Bond" is tegenwoordig moderner) betreft, al 50 jaar!
Dat weten we toch al lang.