Willem Schuddeboom heeft een NBP analyse opgesteld over de problemen in de huidige pensioensituatie, ontstaan in 2007, Daarbij ook enige opmerkingen over het pensioenakkoord in relatie met de EU Pensioenrichtlijnen.

In het Palmnetrapport pagina 17, 18 8 en 19 staat de relevante informatie over het huidige stelsel, dat dus op hoofdlijnen afwijkt van IORP I en IORP II
Start bij “Disconteringsvoet”

Enige motivering om over te gaan van vaste rekenrente op marktwaardering wordt nergens gegeven, behalve dat deze overgang goed is.
Gevolg is wel dat fondsen de grote tegenpartij werden voor partijen, die zich wensten te verzekeren met rentederivaten tegen een rente stijging, zie ook toelichting van Rob de Brouwer op 4 november.

Klik hier voor de analyse 

Op woensdag 4 november was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de uitwerking van het pensioenakkoord. Volgens de plannen verdwijnt het individuele bezwaarrecht van deelnemers tegen invaren, dat is het gedwongen overgaan van de bestaande pensioenen in het nieuwe stelsel.

Het schrappen van het individueel bezwaarrecht tegen invaren is een kwetsbaar punt in de stelselherziening, zeiden hoogleraren pensioenrecht Hans van Meerten en Erik Lutjens op 4 november tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Vooral voor gepensioneerden moet een goed alternatief komen. ‘Ze zitten niet aan de cao-tafel en dan wordt over hun hoofden beslist over een heel belangrijk eigendomsrecht’, stelde Lutjens. Momenteel wordt onderzocht hoe het ontnemen van dit individuele bezwaarrecht kan worden voorkomen.

Lees hier verder.

Positionpaper van KBO-Brabant voor de hoorzitting over pensioenen op woensdag 4 november 2020 (van 10.00 tot 18.00) in de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijgevoegd in drie (jpg) bladzijden de heldere postionpaper. Volstrekt helder legt KBO-Brabant uit waarom er geen nieuw stelsel moet komen en wat er precies mis en strijdig is in het oude stelsel. met de Europese Richtlijnen. Waarom het FTK op foute uitgangspunten is gebaseerd. Dat er nooit zekerheid was en daarom jaren onnodig gigantische buffers werden aangehouden, ten onrechte niet is geïndexeerd, er foute accountantsregels zijn toegepast, de wettekst in de Pensioenwet deels niet klopt en de oplossing voor al die fouten niet het nieuwe pensioenstelsel is, maar kinderlijk eenvoudig.

Lees het aandachtig, het is glashelder. Met complimenten aan de meedenkers en schrijvers van dit stuk!!
Hoe kan het eigenlijk zo simpel zijn?

Zou het dan toch ingewikkeld gemaakt worden, omdat er mensen, anderen dan pensioendeelnemers, hele veel geld aan onze pensioenen willen verdienen?

Lees hier de brief.

 

Steeds duidelijker wordt het dat de kans om via de politiek een eerlijk pensioenstelsel te krijgen vrijwel uitgesloten moeten worden.

50 Plus had begin van dit jaar nog een kans door te groeien naar een partij van enige omvang, maar heeft zich door onderlinge ruzies gedecimeerd tot een partijtje met misschien nog maar één zetel in de Tweede Kamer. Ook gaat daar nu het roer om, van een partij die zich met man en macht verzet tegen het nieuwe pensioenakkoord wordt het onder de nieuwe partijleider een partij die aan tafel wil om mee te praten over punten en komma's die nog in de uitwerking van het akkoord verzet kunnen worden. "Bevestig a.u.b. met een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dat u de brief aan ABP verstuurd heeft"

Lees hier het hele artikel.

Open hier de link naar de brief voor ABP

Open hier de link naar de brief voor de overige pensioenfondsen

Zet hem op Rob!
De positionpaper van KBO-Brabant is geweldig in zijn helderheid en eenvoud om te latem
zien wat er mis is met de Pensioenwet 2007, het FTK en het nieuwe steksel én hoe het wel simpel gecorrigeerd kan worden in korte tijd, eenvoudig en zonder onnodige miljarden uitgaven voor wat ik noem de pensioenindustrie ten koste van hen voor wie het pensioenstelsel bedoeld is, de deelnemers en gepensioneerden.
Hoe kan het parlement daar nu tegen zijn? 

Zie bericht ook op Facebook, Linkedin en Twitter

Meer informatie op volgende link

In 2004 schreef toenmalig staatssecretaris SZW Mark Rutte aan de Tweede Kamer dat de pensioenen in de nieuwe Pensioenwet ‘onvoorwaardelijk’ (gegarandeerd) zouden zijn. Maar wat betekenen die begrippen eigenlijk. Daarvoor moeten we in de wet kijken zoals uitgelegd door prof. van Dunné in zijn standaardwerk over verbintenissenrecht. Een overzicht.

Lees hier de hele nieuwsbrief

Vanaf 2003 heeft de regering in de aanloop naar de nieuwe Pensioenwet de valse indruk gewekt, dat de nieuwe wet met haar strenge financiële normen overeen zou komen met de betreffende artikelen van de EU-pensioenwetgeving IORP1. Die schijn werd opgeroepen doordat de regering steeds heeft verklaard dat de pensioenen ‘gegarandeerd’ zouden zijn. Van een ‘garantie’ of ‘onvoorwaardelijk’ pensioen is echter nimmer sprake geweest, ook niet in het wetsvoorstel voor de Pensioenwet door artikel 134 met de kortingsmogelijkheid.

Lees hier verder

NRC 29 september 2020.
"...............Zonder deze soepeler regels zouden in 2022 alsnog grootschalige pensioenverlagingen nodig zijn, schrijft Koolmees. Volgens een berekening van toezichthouder De Nederlandsche Bank zouden – als de situatie op de financiële markten niet verandert – ruim tien miljoen pensioenen bij veertig fondsen dan verlaagd moeten worden met gemiddeld ruim 10 procent. ...."
Er s een simpele oplossing nu ook de Europese Rechter het nieuwe stelsel gaat verbieden op basis van de uitspraak van 24 september 2020.
De rekenrente voor premies en verplichtingen gelijk en omhoog naar 2,5 %. "Problem Solved." Alleen dan wordt de pensioenindustrie niet nog rijker en moet Koolmees toegeven dat er een fout gemaakt. Daar hangt het op.
Zie ook het advies van de aardige professor Frank van Vandenbroucke in het interview met PensioenPro.

Lees artikel verder in NRC

Zojuist 19.00 online. Kamerbrief over toezichtkader tijdens overgang naar nieuw pensioenstelsel.

Koolmees concludeert dat de boel niet houdbaar is.

Bij snelle lezing:

Verlenging van de 90 % voor een jaar.
NA DE VERKIEZINGEN de belofte van een transitie ftk, waardoor er wel gekort wordt, maar niet jaar in jaar uit, maar in een keer EN UITERAARD de toezegging van het Pensioenfonds om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Maar dat zal bij ABP wel zeker zijn. Die hebben ze gewoon in hun zak.
Met andere woorden het ABP en PFZW moeten wel gekort worden (overheidswerkgevers) maar niet zodanig dat er een opstand uitbreekt onder gepensioneerden voor de verkiezingen en we de premies laag kunnen houden. Een wollige brief maar volgens ons komt het hier op neer.

Gepubliceerd onder de corona persconfererentie.

Hoe vinden we het midden tussen toch onteigenen van gepensioneerden en geen opstand voor de verkiezingen.

Lees hier verder

In de laatste Macro-Economische voorspelling gaat het CPB ervan uit dat er 4% pensioenkorting zal plaatsvinden met elk 2% in 2021 en 2022. Dat is omdat het CPB ervan uitgaat dat voor de helft van de pensioengerechtigden de pensioenfondsen niet kunnen voldoen aan de eis van 90% dekkingsgraad aan het einde van dit jaar. Dat betreft vooral de grote bedrijfstakpensioenfondsen zoals ABP en PFZW. De komende transitieperiode naar een ander pensioenstelsel wordt dan ook een ramp voor gepensioneerden. Deze korting dient met alle middelen te worden voorkomen.

Lees hier verder.