Vrijdag 18 november 2022 (reactie) Jos Berkemeijer op LinkedIn.
 
Je eigen potje. Je krijgt een ingewikkeld overzicht te zien jaar in jaar uit en je kunt zelf helemaal NIETS doen. Wat een bus lucht, fopspeen, kul verhaal. Het is alleen maar fictief en voor de buhne. OM jou te laten geloven dat dit van jou is?
Helemaal niet. Alles wordt voor jou bepaald door lieden die alleen maar een eigen belang hebben.
Quote Jos Berkemijere: "Op 2 november liet Pieter Omtzigt in de Kamer een kassabon zien om te illustreren hoe ingewikkeld de berekening van

Donderdag 17 november 2022 Dekkingsgraad ABP per 31 oktober 2022.
 
(reactie Wilma Berkhout)
De dekkingsgraad is per 31 oktober 2022 125,5 %.
De waarde van de bezittingen is met 1 miljard van 460 miljard naar 461 miljard gestegen.
De verplichtingen zijn met 3 miljard van 370 miljard naar 367 miljard gedaald. De rekenrente bleef 2,5 %.
Het gevolg is dat de dekkingsraad met 1,3 punt is gestegen.
Om volledige indexatie te kunnen doorvoeren moet de beleidsdekkingsgraad ongeveer 129 % zijn.
De beleidsdekkingsgraad van ABP is nu 118,1 %.
 
Lees hier het artikel op de website van ABP

Nederlanders worden steeds ouder en ontvangen daardoor langere tijd pensioen. Ook werken we vaker dan vroeger in verschillende sectoren, waar we via verschillende pensioenfondsen pensioen opbouwen. En door de lage rente van de afgelopen jaren kwam de financiële positie van pensioenfondsen onder druk te staan. Allemaal redenen om te kijken naar een nieuw pensioenstelsel. We moeten uiterlijk op 1 januari 2027 over zijn op dit stelsel - ‘invaren’ wordt dat genoemd. Maar wat gaat er veranderen en wat zijn de pijnpunten? Radar laat een voor- en tegenstander aan het woord.

Klik hier om de uitzending te zien

 

Al in 2012 heeft onze hoogste rechter de Hoge Raad bepaald dat onze pensioenaanspraak en dus ook ons pensioenrecht, ‘een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt’. En daarmee ons eigendom is. Dat eigendomsrecht is in 2007 aangetast door het vaststellen van de huidige Pensioenwet. Daarin werden zulke onnodig strenge rekenregels gesteld dat sinds die tijd vele indexaties al jarenlang onmogelijk werden. Daarover loopt een procedure tegen de Staat die nu in de fase van behandeling is door de Hoge Raad. Onze advocaat prof. mr. dr. Hans van Meerten heeft al vele publicaties gewijd aan het eigendomsrecht van ons pensioen inclusief jaarlijkse indexatie, dus met aanpassing voor de geldontwaarding.

Lees hier het artikel op de website van St. Pensioenbehoud

20221114 Jan Wouter Alt Wet Werk en Zekerheid

De essentie van de waanzin van de nieuwe pensioenwet, die helaas nog steeds door het bestuur van de FNV wordt gesteund. Omdat zij niet kunnen of niet meer willen inzien Tuur Elzinga dat deze wet miljoenen mensen schade berokkent?

De belangrijkste reden waarom moest worden overgegaan tot ombouw van ons pensioenstelsel is het feit dat de Pensioenwet van 2007 in zijn uitwerking ongewenste uitkomsten leverde. Met name de indexatie die achterbleef en de kortingen die bij een aantal fondsen werden doorgevoerd waren redenen om te zoeken naar een alternatief. Dat alternatief was er natuurlijk al: de Pensioen- en Spaarfondsenwet uit 1954. In die wet was geregeld dat pensioenfondsen zelf hun discontovoet mochten kiezen zolang het maximum van 4% maar werd gerespecteerd. Maar een teruggang naar de oude wet zou te veel tot gezichtsverlies leiden. Voor de verantwoordelijke Minister Aart Jan de Geus maar ook voor De Nederlandsche Bank.
 
Lees hier het artikel op de website van Pensioenfeiten

Zondag 13 november 2022 Radar van 14 november 2022.
Morgen over de Wet tooekomst pensioenen met Pieter Omtzigt.
" De pijnpunten van het nieuwe pensioenstelsel
Er is veel te doen over de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Het betreft de grootste financiële stelselwijziging in de geschiedenis van Nederland, waarmee bijna 1500 miljard euro is gemoeid. Maar is er wel voldoende duidelijkheid over de gevolgen om hierover nu een besluit te kunnen nemen?
Waar ons pensioen in het huidige stelsel wordt opgebouwd in een collectieve pot, krijgt straks iedereen een individueel budget. Pensioenfondsen doen in het nieuwe stelsel geen beloftes meer over de hoogte van pensioenen. Doorrekeningen van de mogelijke scenario's houden bijvoorbeeld geen rekening met de huidige hoge inflatie. Het wordt onzekerder welk bedrag je maandelijks ontvangt als je eenmaal van je pensioen mag genieten. Zo zijn er nog heel veel vragen.
Radar neemt de pijnpunten door en geeft antwoord op de vraag wie profiteert en wie er bekaaid vanaf komt als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen. Pieter Omtzigt reageert in de studio."

Lees hier het artikel 

Zaterdag 12 november 2022 NRC.
Christiaan Pelgrim.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"SGP’er Stoffer vindt dat maar weinig Kamerleden de „diepte” ingaan. Hij ziet vier coalitiepartijen „die koste wat kost voor de wet zijn” en „roeptoeterende” tegenstanders die doen „alsof er helemaal niets aan deugt”.: Unquote.
Pelgrim beschrijft ook selectief een politiek proces. Hij quote "roeptoeterende tegenstanders van Stoffer."
Alsof de tegenstanders geen zinnige argumenten en berekeningen hebben.
Over het voor de zoveelste keer achterhouden van gegevens, zoals Omtzigt het deze week weer eens boven tafel kreeg tav het opheffen van de leenrestricties en wat DNB daarover schrijft (1600%!!), rept hij niet.
 
Lees hier het artikel in NRC