Beroep van polishouders tegen instemming van DNB met de portefeuilleovergang van Optas naar Aegon.
Op grond van artikel 3:119, eerste lid, van de Wft geeft DNB opdracht aan de levensverzekeraar om van de voorgenomen portefeuilleovergang mededeling te doen in de Staatscourant en op andere door DNB te bepalen wijze. Daarbij doet DNB mededeling van de termijn waarbinnen de betrokken polishouders zich bij DNB schriftelijk tegen de overgang kunnen verzetten. Op grond van het tweede lid van dit artikel verleent DNB geen instemming indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen deze termijn tegen de voorgenomen portefeuilleovergang heeft verzet.

Maandag 13 februari 2023 FD.
Van Rij zegt heffen op basis van werkelijke rendementen niet mogelijk is: belastingplichtigen doen het fout en het kost te veel aan IT.
Tot 2001 werden de werkelijke rendmenten als inkomsten uit vermogen in de Wet inkomstenbelasting 1964 betrokken.
Ik heb er twintig jaar mee gewerkt als belastinginspecteur.
Ik snap niet dat dat nu niet meer zou kunnen.
 
Lees hier het artikel op FD

Mart Moonen:
Bent u er ook bij?
Meld u dan nu aan!
Wanneer: 21 februari, 11.55 uur (verzamelen vanaf 11.30 uur)
Waar: Het Lange Voorhout in Den Haag, voor de Eerste Kamer
 
Klik hier voor meer informatie