Maandag 3 augustus 2021. Wilma Berkhout:

Per 31 juli weer een forse dip in de dekkingsgraden van de pensioenfondsen met een verlaging van 2 %.

De goede werkelijke rendementen van de beleggingen kunnen niet op tegen de rente, die weer kunstmatig verlaagd is en dat verandert de komende jaren niet. Dus die rendementen blijven mooi in de pot en laten de vermogens tot ongelende hoogten stijgen. Voor wie dan zou je toch zeggen. Tot er tot ver voorbij de eeuwigheid pensioengeld is?
Opgewekt vertelt de journalist dat pensioenen (nog) niet verlaagd hoeven te worden. Tjonge jonge, daar hebben we wat aan met de komende inflatie. Misschien een jaar uitstel voor de voedselbank.
Dit verhaal zal de komende zes (!) jaar tot 2027 de toon blijven voeren.

Eduard Bomhoff in Syp Wynia's week.
Hoogleraar economie en oud-minister Bomhoff laat zich horen over de zogenaamde problemen bij de grootste pensioenfondsen. Hij is vernietigend wat over wat er "gepresenteerd" wordt en over het nieuwe stelsel.
Citaat uit het artikel:
"....Hoe belangrijk is dat risico voor de peilstok van Joanne Kellermann (voorzitter pensioenfonds PFZW)? Het antwoord staat in een uitstekend artikel van Prof Bernard van Praag en Henk Hemmers. Hun conclusie: het vaarwater is intussen schier onpeilbaar diep. Dat is omdat de premies al meer dan voldoende zijn om de pensioenen te betalen en we de vermogens van de fondsen en de opbrengsten van de beleggingen dus alleen nodig hebben als buffer voor toekomstige generaties.

Een interview met Professot Mark Heemskerk. (Dat is iemenad anders dan actuaris Marc Heemskerk van Mercer, de man die vindt dat gepensioneerden we l met minder toe kunnen).
Deze hoohleraar zegt dat het pensioen minder zeker wordt en zeker minder.
Citaat:
"....Pensioen wordt minder zeker en zeker minder, dat is de weinig opbeurende slogan die volgens hoogleraar Mark Heemskerk nog steeds ‘klopt als een bus’. Hij kijkt kritisch naar het pensioenakkoord en maakt zich vooral zorgen om de werknemers met de lagere inkomens. ‘Daar wordt de rekening gepresenteerd.’(........)
Op dit moment is er bijvoorbeeld sprake van wat ik noem verborgen pensioenkortingen. Omdat de premies van veel fondsen stijgen, kan er voor dezelfde inleg minder pensioen opgebouwd worden. Dat geldt dit jaar voor ruim een miljoen deelnemers van bedrijfstakpensioenfondsen. Ik verwacht dat mensen dit pas echt gaan beseffen als ze hun uniform pensioenoverzicht bekijken.’...."

Lees hier het artikel in AV Accountancy

"........Medewerkers van de klantenservice van pensioenuitvoeringsorganisatie APG, die optreedt namens ABP, zijn inmiddels getraind om signalen die duiden op mogelijke betalingsproblemen in een vroeg stadium te herkennen. Mocht de betreffende pensioendeelnemer daarvoor open staan, dan biedt APG hulp aan........"
Pensioendeelnemers en gepensioneerden van overheidsmedewerkers, als politiemensen, leraren, defensiepersoneel, rechterlijke macht en gemeenteambtenaren bijvoorbeeld.
Zouden die snel in de schuldenproblematiek belanden?
En als ze dat al doen, hoe zit het dan met het salaris van de deelnemers en met de als 13 jaar niet geïndexeerde pensioenuitkering van gepensioneerde ABP-ers?
Zou het niet aan een te laag salaris voor de publieke sector in relatie tot de stijgende vaste lasten liggen (wonen in de Randstad bijv is heel duur) of al 13 jaar het pensioen niet indexeren?

NRC 29 juli 2021.

Knot en ABN zeggen dat de rente nog lang laag blijft. Geen goed nieuws voor gepensioneerden en mensen die nu hun pensioen opbouwen. En Knot houdt die rente wel laag.Dat hebben we al die jaren gezien. Geen centje inflatiecompensatie er bij, maar wel steeds stijgende vaste lasten en prijzen voor boodschappen.
In het stuk staat dit niet. Maar de staatsschuld in Nederland is op dit moment 375 miljard euro en met ongeveer € 350,- per seconde dalende. Dat is ongeveer 48 % van het bbp van 770 miljard. Dat is wat we met zijn allen in Nederland in een jaar verdienen.
Het pensioenvermogen is op dit moment 2000 miljard en rap stijgend, vanwege de goede rendementen. Al jaren.

Industry event
Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Inkomenseffecten bij en na invaren in het nieuwe pensioencontract
Netspar organiseert deze online After Lunch
Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners.
Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.
IN DEZE ONLINE AFTER LUNCH WERKGROEPBIJEENKOMST DOOR THEO NIJMAN (TiU) en NETSPAR) HOORT U MEER OVER DE MATE WAARIN PENSIOENINKOMENS IN HET NIEUWE PENSIOENCONTRACT ONZEKER ZIJN EN HOE DIT AFHANGT VAN BESTUURLIJKE KEUZES. VRAGEN EN INPUT OP DIT LOPENDE ONDERZOEK ZIJN VAN HARTE WELKOM.I

Radar van AVRO/TROS.
Dit onderzoek door Radar laat de pensioenbewusteloosheid in Nederland zien.
Een quote uit het onderzoek:
"
'Niet wéér een commercieel contract'
Ik snap niets van het hele pensioensysteem, ik kan niet anders dan er maar van uit gaan dat het klopt. Wéér een commercieel contract uitzoeken en afsluiten zonder het te begrijpen, bovenop zorgverzekering, energiecontracten, gas waar we 'vanaf moeten' en ga zo maar door. Dergelijke stelsels horen niet thuis in de commerciële sector!
- Deelnemer aan het onderzoek.
Dat is toch precies wat u juist gaat krijgen. Met de bedoeling van DNB, overheid en de Netspar bondgenoten dat u door de bomen het bos niet meer ziet en uw portemonnee ongestoord geplunderd kan worden.

Lees hier het artikel op AVRO/TROS 

Elseviers Jeroen van Wensen wordt steeds negatiever over het nieuwe pensioenstelsel.
Citaat Van Wensen:
"Het NPC lijkt erg op de Wvp, maar is daarnaast volgehangen met ingewikkelde zaken als een solidariteitsbuffer, waar in goede tijden geld heen gaat, en in slechte tijden geld aan wordt onttrokken. Zonder dat precies duidelijk is wat goede en slechte tijden zijn. In het wetsvoorstel pensioenen gaat het veel over de ‘uitlegbaarheid van pensioenen’. Daarvoor zorgt dit NPC in elk geval niet, met razend ingewikkelde mechanismen als beschermingsrendement, en het opheffen van leenrestricties. Hoe dat concreet zou moeten werken, weet nog niemand.
Maar misschien wel het belangrijkste: het stelsel herstelt het vertrouwen van burgers in het pensioenstelsel niet. ‘Het probleem zit bij de pensioenfondsbestuurders,’ zei Adri van der Wurff, oud-bestuurslid van APG in mei tegen EW. ‘Zij hebben de bescherming van het pensioengeld van hun deelnemers niet goed geregeld. In het nieuwe stelsel hebben ze daarvan geen last meer, want daar hoeven ze de deelnemer niet te beschermen, doordat het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten.’

20210724 senior krijgt geen duurzaamheidslening

KBO-Brabant's voorzitter Leo Bisschops geeft aan dat de voordelen niet terechtkomen daar waar ze effect sorteren.
Maar het is natuurlijk krom. De faciliteiten om dat mogelijk te maken worden aan senioren onthouden.
Zij moeten het dus in alle gevallen van hun eigen spaarrekening betalen en als ze die niet hebben en het uit hun dalende inkomens niet kunnen betalen, krijgen ze een veel hogere energierekening gepresenteerd.

Werknemers protesteer ook.
Rekenrente omhoog of kasstroomsysteem en er is helemaal geen probleem.
Dat wordt onze overheid, DNB en Netspar gemaakt om uw geld uit de zak te kloppen!!

Lees hier het artikel van NOS nieuws