20220622 PME pensioenindexatie

 

Woensdagavond 22 juni 2022. Telegraaf.
VRIJ te lezen!!

Morgen volgt het ABP.
Maar wat hebben ze moeten beloven nav deze kleine indexatie?
Willen wij met een klein snoepje, kraaltjes, noem het maar, op deze manier compensatie voor onterecht 25 % koopkrachtverlies de afgelopen 14 jaar?
Zijn wij geraadpleegd?
Net als bij het Philips Pensioenfonds wordt ons een lokkertje voorgehouden om bij de Wet toekomst pensioenen wederom fors uitgekleed te worden. Lees het artikel.
Zoals gezegd. Morgen de farizeeërs van het ABP (door onze regering in de tang gehouden.)

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Woensdag 22 juni 2022 Volkskrant.
Dit artikel is vrij te lezen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Over het nieuwe pensioenstelsel zegt Herderschee dit:
"Op de achtergrond speelt wel het nieuwe pensioensysteem waarover de Tweede Kamer dit najaar debatteert. Daarin verdwijnt het effect van de rente vrijwel en worden de beleggingen in bijvoorbeeld aandelen, vastgoed en obligaties doorslaggevend voor het verhogen of het verlagen van de pensioenen. De pensioenen gaan dan meer meebewegen met de waarde van de beleggingen.
‘Een jaar geleden was de situatie waarin we nu zitten ondenkbaar. Het nieuwe pensioensysteem leek toen een mooie oplossing, omdat de rente als allesbepalende factor daarin vrijwel verdwijnt.

Dinsdag 21 juni 2022 Hof Den Haag in de zaak Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant c.c.
 
Helaas heeft het Hof in Den Haag onze eis afgewezen dat de verplichte buffers voor de pensioenfondsen in onze Pensioenwet die indexatie onmogelijk maken, in strijd zijn met EU-pensioenrecht. De redenering onder deze uitspraak is niet begrijpelijk en is volgens ons onjuist. Daarom wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van cassatie bij de Hoge Raad bekeken. Voor de tekst van de uitspraak van het Hof zie bijlage. We houden u op de hoogte.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Het draait om de uitleg van het verzekeren van biometrische risico's.

Maandag 20 juni 2022 De Kaagbelasting.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Daar komt ie dan.
Minister Kaag wil toch een verkorting van de eerste schijf van de inkomstenbelasting invoeren, ondanks dat het niet in het coalitieakkoord én niet in de voorjaarsnota staat. Het komt stiekem op Prinsjesdag. Het bedrag durft ze ook nog niet bekend te maken. Maar de opbrengst wordt gebruikt voor het extra verhogen van de arbeidskorting. De gepensioneerden, gaan dat uit hun rijk gevulde beurzen betalen voor de werkenden, uiteraard.
Het betekent dat mensen met AOW en pensioen er tot een bedrag van 17,9 % van het verschil tussen € 35.473,- en het lagere bedrag meer gaan betalen per jaar. AOW-premie wordt omgekat tot inkomstenbelasting, oftewel fiscalisering.
Een voorbeeld:
Stel dat de eerste schijf wordt verlaagd van € 35.473,- naar € 25.000,- dan gaan gepensioneerden over € 10.473,- maal 17,9 % is € 1875,- per jaar meer betalen. Dat is € 156,- per maand minder.

Een bijzondere gebeurtenis kan leiden tot een breaking news bericht. Een mooie zomer gewenst.
De VVD heeft een algemene ledenvergadering gehouden en daarin werd ook de onderstaande motie over indexeren in de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel besproken. De motie is bedoeld om het taboe van indexeren van pensioenen te doorbreken bij de coalitiepartner VVD.
Motie: Herstel Indexatie Pensioenen II en Zorgvuldige behandeling WTP.

Lees hier het hele bericht op de website van St. Pensioenbehoud

 

Vrijdag 17 juni 2022 Eindhovens Dagblad.
Hoofd opinie ED Chris Paulussen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Hij reageert vanochtend op de plannen van de vijf economen gisteren in de NRC.
Hij reageert op het punt dat zij, naast het verhuizen van de eigen woning naar box 3 om de werkelijke huurwaarde elk jaar te belasten en daar boven op de overwaarde ook nog een vermogenswinstheffing te introduceren, voorstellen met (een deel van) je pensioengeld je woning te financieren.

Vrijdag 17 juni 2022 Volkskrant.
De voorzitter van de Pensioenfederatie, Ger Jaarsma kan niet wachten met het sturen van een reactie op het artikel van professor Bernard van Praag en professor Dirk Bezemer.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Kennelijk mag de politiek, nu de behandeling van de Wtp pas na de zomer in de Tweede Kamer gaat plaatsvinden, niet tot bezinning komen.
Laat ik nou denken dat de pensioenfondsbesturen er voor de pensioengerechtigden zijn. Kennelijk niet en horen zij tot de pensioenindustrie die eerst aan hun eigen portemonnee en belangen denkt.

Welke denkfout maakt Bernard van Praag (BvP) over pensioenen?
Vraag van Frank Kalshoven in de Volkskrant van 10 juni 2022.
 
  Antwoord:
BvP maakt geen denkfout!!!
 
Hij ziet het huidige pensioenvermogen als een bron van beleggingsinkomsten waar huidige en toekomstige gepensioneerden gebruik van kunnen maken. Dat leidt tot een lagere en stabielere premie dan nu.
Het huidige financiële toetsingskader (FTK) ziet het pensioenvermogen als onderpand voor alle (toekomstige) pensioenverplichtingen onder volledige nominale zekerheid. In de ogen van financiële economen wordt deze volledige zekerheid alleen bereikt door het vermogen te beleggen in risicovrije obligaties. De pensioenverplichtingen moeten daarom onder FTK worden gewaardeerd tegen de prijs van deze risicovrije obligatie1. En de kostprijspremie moet eveneens worden vastgesteld via deze rekenrente.