De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van Koepel Gepensioneerden heeft haar Meerjarenplan en Werkplan 2020 opgesteld. In de plannen is een aantal hoofdtaken en focuspunten vastgelegd. De kwaliteit van de derde levensfase is het thema van de werkzaamheden van de commissie in 2020. Lees het werkplan hier.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 20 januari 2020

De pensioenpolder zegt hard aan het werk te zijn in de stuurgroep en de klankbordgroep waarin ook de nieuwe Koepel van Gepensioneerden mag meepraten. Meebeslissen lijkt mij niet te verwachten. Er komt maar weinig naar buiten op wat lekberichtjes na, maar die zeggen inhoudelijk weinig over de stand van zaken. Dat gebeurt achter gesloten deuren, want we mogen niet weten welke standpunten er worden ingenomen. Alleen de FNV biedt soms wel duidelijkheid. Op de FNV website staat sinds 16 januari een bericht van Harrie Lindelauff en die mededeling biedt hoop voor deelnemers en gepensioneerden die voor behoud van ons sociale zekerheidsstelsel zijn. De samenvatting van de tekst luidt als volgt.

Lees hier verder.

De reden dat de politiek in het parlement als wetgever al meer dan een decennium probeert ons ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ te wijzigen is vanwege het doorgeschoten neoliberale dogma van de ‘markt’ of ‘marktwerking’ als ordeningsmechanisme van onze samenleving. Concurrentie zou alle economische verdelingsproblemen moeten oplossen, maar er bestaat ook nog een algemeen belang. Vele onderzoeken met als thema Markt en Overheid hebben aangetoond, dat de markt zich niets gelegen laat liggen aan het algemeen of publieke belang. Dat publieke belang behartigen is specifiek de taak van de door ons aangestelde overheid als uitvoerder van de regels die de politiek als wetgever heeft bepaald. De overheid behoort te zorgen voor ‘sociale protectie’, aldus David Djaiz in zijn essay Slow Démocratie.

Lees hier meer.

20191217094926 personeelskosten

De kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 met 49 procent gestegen. Deze kosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten in die zorgsectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de financiën van zorginstellingen.

Meer lezen? Ga naar deze link.

20191213091627 gras is groener

Ben je gepensioneerd, dan kun je het beste in IJsland, Zwitserland of Noorwegen leven. Nederland hoort niet tot de top tien van 65-plus vriendelijke landen. Dat blijkt uit de Global Retirement Index (GRI). Scoort Nederland als het om materiële waarden gaat hoog met ‘het beste pensioenstelsel ter wereld’ (maar lang dus niet het hoogst) , in de GRI wordt ook gekeken naar andere omstandigheden die het leven voor gepensioneerden wel of niet veraangenamen.

20191210162757 armoede

Economisch gezien mogen de bomen voor sommige bevolkingsgroepen tot in de hemel groeien: een toenemend aantal ouderen en gepensioneerden deelt niet mee in die welvaart en leeft in armoede. Dat zegt de seniorenorganisatie KBO-PCOB en ouderenbond Anbo. Ze luiden de noodklok.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS bevestigt in De Telegraaf (10 december 2019) dat de armoede onder 55-plussers toeneemt. Velen van hen raakten in de economische crisis hun baan kwijt, kwamen in de ww en daarna in de bijstand. Ook bij 70-plussers is sprake van een stijging van de armoede, omdat de pensioenen al jarenlang niet zijn meegegroeid met de stijging van de prijzen.

20191209192648 bodemprocedure

KBO- Brabant heeft op de Facebook-pagina een update geplaatst met informatie over het verloop van de procedure die deze seniorenorganisatie samen met de Stichting Pensioenbehoud tegen de Staat is begonnen.

Dit is de stand van zaken: op 4 december heeft minister Koolmees zijn antwoord ingediend op de dagvaarding. De advocaten van de Stichting Pensioenbehoud bestuderen dit antwoord. De rechtszaak zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste maanden van volgend jaar.

Ons beste pensioenstelsel ter wereld is in opzet heel eenvoudig. De werkgever heeft als arbeidsvoorwaarde een collectieve pensioenregeling voor zijn werknemer. Die betaalt de premies aan het pensioenfonds en verhaalt een deel op de werknemer.. De premies worden belegd tot een vermogen van momenteel een 1500 miljard euro en leveren al decennia een rendement op van gemiddeld 5%-7% per jaar. De pensioenuitkering t.z.t. wordt dan ook wel ‘uitgesteld loon’ genoemd.

Lees hier meer.

20191204193250 beeld rond babyboomers

Babyboomers, tot voor kort nog gezien als de twijfelachtige generatie die het aardgas en de pensioenen opmaakte staat plots in een ander daglicht. Meldde het Sociaal Cultureel Planbureau eerder deze week nog dat de babyboomers minder van de welvaart hebben geprofiteerd dan gedacht, inmiddels wordt alweer een ander publiciteitsframe van zijn sokkel getrokken: het naderende afscheid van de babyboomers uit een werkzaam leven gaat tot grote economische problemen leiden.