Maarten van Wijk en de Pensioenfederatie (Federatie van de pensioenfondsbesturen onder de knoet van DNB) vertellen eigenlijk een vals verhaal. Maar zij zijn op de hand van Koolmees en Knot.
DNB houdt de Nederlandse pensioenfondsen in een gruwelijke houtgreep met toezicht en een de laagste discontovoet in Europa, waardoor Nederland zo'n beetje als enige land al 13 jaar niet indexeert. Dat wil men (Koolmees en Knot) hier zo houden.
Als het ABP in België zou zetelen was er (terecht, want meer dan geld genoeg voor de eeuwigheid) ) niets aan de hand voor pensioendeelnemers en gepensioneerden. Exxon Mobile is naar België vertrokken. Maar Nederland werpt grote obstakels op om te boel te barricaderen, zodat ze pensioendeelnemers en gepensioneerden klein kunnen houden.
Die fondsbesturen worden door DNB benoemd!!!! Lopen zij niet in tuig raken ze hun lucratieve baan kwijt.
KBO-Brabant is met Wilma Schrover, Rob de Brouwer en Hans van Meerten (Professor pensioenrecht in Utrecht) geïnterviewd door het Belgisch blad "De Tijd." Hans van Meerten legt daar uit dat het juist goed is voor de Nederlandse Pensioenfondsen om de bescherming van EIOPA en dus Europa te krijgen. Nu dus een "tegengif" artikel door de lobby van de pensioenindustrie.
Harrie Bollema van Stichting Pensioenbehoud geeft het juiste commentaar onder dit artikel met zeer valse beeldvorming (ze speculeren op de onderbuikgevoelens van het volk dat "Europa" ons geld pikt. Maar het tegendeel is waar.) Want Europa en EIOPA zijn onze redding. De regelgeving van EiOPA in IORP II is immers op de Nederlandse PSW (Pensioen- en Spaarfondsenwet) gebaseerd, die juist heel goed het karakter van onze pensioenfondsen "zag."
Harry Bollema:
"Het voordeel voor pensioendeelnemers met een geharmoniseerd toezicht door EIOPA is dat pensioenfondsen dan wel de EU pensioenwetgeving van IORP 2 moeten volgen. Dan moet de discontovoet voor de verplichtingen gebaseerd zijn op een prudent rendement zoals omschreven in IORP 2 en niet meer op basis van de DNB-RTS. Daardoor wordt de dekkingsgraad van pensioenfondsen weer met een normale EU methode vastgesteld zoals ook vóór 2007 het geval was."
Het is maar dat u dit weet.

Lees hier meer

Rondetafelgesprek in de Commissie Financiën met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel.
Gisteren heb ik de waarschuwing van AFM mbt de pensioenfondsen en het nieuwe stelsel gepubliceerd .
Vandaag het rapport van CPB. Te downloaden vanaf onderstaande pagina in de link.
Het blijkt dat er voorlopig een reële kans op kortingen bestaat, mede door de aanpassingen van de Commissie Dijsselbloem, waardoor de komende jaren de dekkingsgraden nog 5 % zullen dalen. Op langere termijn is het gunstig dat er zo veel vermogen is. De afgelopen vier jaar gestegen van 195 % naar 243 % van het bbp. Mede door het werkelijke rendement. Ja ja.
Maar daar gaat u, gepensioneerden en 60tigers voorlopig helemaal niets van krijgen.

Verontrustend. Jongeren tot 50 interesseren zich totaal niet voor hun pensioen. Onderzoek van NIDI-Netspar. Dus de regering en pensioenindustrie lobby Netspar beseffen donders goed dat dit aan de hand is en maken er grof misbruik van door een slecht onzeker en jaarlijks wisselend casinopensioen door te drukken ten gunste van de al rijkelijk gevulde portemonnee van hun achterban en ten koste van 10 miljoen pensioendeelnemers. Pensioen wordt als arbeidsvoorwaarde weggetoverd, terwijl er voor alle generaties meer dan genoeg is.
Je betaalt je onnodig blauw voor je pensioen en krijgt niets
De Tweede Kamer gaapt er naar en zit erbij en laat het volk gewoon onteigenen.

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Gelooft u deze propaganda van het ministerie SZW en Netspar nog?
Kennelijk is er weer geld uitgegeven door SZW om het NIDI een te positief gekleurd rapport te laten uitbrengen gezien het eerder rondgestuurde Consumenten Monitor 2020 van het Verbond van Verzekeraars. Daarin was het vertrouwen in pensioenfondsen door de bank genomen slechts 5,7 van de 10 (pag. 15).
1 juni 2021, 09:16 Dave Krajenbrink
AMSTERDAM - Gepensioneerden hebben het afgelopen jaar meer vertrouwen gekregen in hun pensioenfondsen. Ze oordelen beduidend positiever over de deskundigheid en de communicatie van de fondsen. Onder werkenden is het vertrouwen juist iets afgenomen.

De term invaren gaat als het pensioenen betreft over de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel. Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden vanuit het oude stelsel ingevaren in het nieuwe stelsel. De nautische term wekt gevoelens van warmte, romantiek en veiligheid op. Je schip is in open zee en staat bloot aan de gevaren van de stroming, de storm en de striemende regen, maar er komt redding. Er wordt een loods aan boord gehesen en die zal ervoor zorgen dat het schip wordt ingevaren in de veilige haven.

Lees hier verder op website van Pensioenfeiten 

20210530 st. pensioenbehoud tek

Laten we hopen dat het Hof den Haag net zo dapper is in de hoger beroepzaak van Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant tegen onze staat. Dat zou wat zijn.
Steun deze organisaties, want als "we" winnen gaat de staat vast in hoger beroep. Die willen de ijzeren greep op ons uitgesteld loon niet kwijt.

Volkskrant 29 mei 2021.
Belangenverstrengeling......................................en hier volgt een cynisch: "Nee toch??? Dat had ik nou niet gedacht!!"
Staatssecretaris, die een potje maakt van de Toeslagen heeft ook verstand van beleggen, want hij kan zonder test door DNB terecht bij dit pensioenfonds. "belangenverstrengeling??? Nee toch???"
Je snapt meteen de betrokkenheid en zorg van deze politici voor hun pensioendeelnemers in dit uiterst gave land..
Menno Snel gaat ook vast straks zijn grote bonus weigeren, nu de pensioendeelnemers en gepensioneerden al dertien jaar (!!!!) niet zijn geïndexeerd en pensioenverlagingen de komende jaren boven het de komende 7 jaar niet indexeren van pensioenopbouw en pensioenen boven het hoofd hangen van miljoenen overheidswerknemers

Lees hier het nieuwsbericht in de Volkskrant

MutiRaedt Adviesgroep 29 mei 2021.
".......................Ook de pensioenaanspraken worden
keer op keer ernstig uitgehold en zijn daardoor fors lager geworden. Van het prachtige 70% eindloonpensioen of 90% middelloon plus indexatie na 40 dienstjaren naar maximaal 75%
middelloon meestal zonder indexatie of een premieregeling met in de meeste gevallen zeer teleurstellende pensioenuitkomsten. In veel gevallen zijn de pensioenaanspraken per saldo gehalveerd ook vanwege het opschuiven van de pensioendatum van 65 jaar naar 68 jaar......."

Lees hier het artikel in MultiRaedt Adviesgroep

Volkskrant 28 mei 2021.
Interessant opiniestuk in de Volkskrant van vandaag.
Het gevolg van modellendenken door experts. De politieke machtshebbers zeilen zo langs het parlement.
De samenleving komt er zelf niet meer aan te pas. Er worden voorbeelden van wetgeving genoemd.
In het pensioendossier is dit het duidelijkst van allemaal. Het wordt helaas briljant onder de radar gehouden en buiten het zicht van de Tweede Kamer. Die is in dit dossier "kaltgestelt." Maar de Netspar geleerden van het instituut Netspar bepalen het nieuwe miljarden kostend pensioenstelsel waar de hele samenleving (werkgevers, werknemers, gepensioneerden, minister van Financiën en onze kleinkinderen ) veel slechter van wordt, behalve de pensioenindustrie.
Wie goed kijkt ziet ook de verbanden.

 

20210608 bijna met pensioenjpg

Reactie Wilma Berkhout

Ze weten dus nu al dat gepensioneerden verplicht moeten meegaan (invaren). Maar daar is het laatste nog niet over gezegd......
Met een kasstroomsysteem of voorzichtige vaste iets hogere rekenrente is al die onzekerheid niet nodig.
Een simpele aanpassing van de rekenrente (de Belgen verklaren Nederland voor gek) of een kasstroomsysteem met name is voordelig voor werkgevers (veel lagere premie dus loonkosten), werknemers (lagere premie, dus hoger netto loon én een hoger geïndexeerd pensioen in een vaste uitkering), de minisier van Financiën (veel en veel meer belastingopbrengsten), onze kleinkinderen (een veel lagere staatsschuld) en de gepensioneerden (een vast geïndexeerd pensioen.)