item webimage 20190813194029 angst voor DNB

De Nederlandsche Bank speelt een cruciale rol in het toezicht op de Nederlandse pensioenen. Misschien wel een te grote rol. De bank hielp bij het bedenken van de strenge Nederlandse pensioenregels, ziet als politie-agent toe op de naleving ervan, toetst pensioenbestuurders op hun geschiktheid en persoonlijkheidskenmerken en bemoeit zich regelmatig tot in detail met de bedrijfsvoering van pensioenfondsen.

Kortom: adviseur, controleur, aanklager en rechter in één.

 item webimage 20190812214923 eerder stoppen

Zag de vakbeweging dit feit zelf over het hoofd of is men gewoon vergeten de leden te informeren? De Volkskrant legt bloot (maandag 12 augustus 2019) dat eerder met pensioen gaan (resultaat uit het pensioenakkoord) niet louter voordelen heeft. Wie 8 maanden eerder stopt met werken, stopt ook eerder met zijn pensioenopbouw en dat heeft behoorlijke consequenties, zo heeft de krant laten berekenen. Iemand met een inkomen van 50.000 euro levert zo per jaar 860 euro aan pensioen in. Over een periode van 20 jaar betekent dit een verlies van 17.000 euro.

Hele artikel lezen?
Ga dan naar De Volkskrant.

 item webimage 20190809113616 Jan Modaal

Als er een economische terugval komt zullen daarvan niet alleen gepensioneerden de dupe zijn, maar ook Jan Modaal. Wat er bij deze laatste groep de afgelopen tijd aan inkomen bijkwam is er aan belasting weer afgegaan. Mensen met een modaal inkomen hebben nauwelijks nog vlees op de botten: net als gepensioneerden moeten ze de gevolgen van een eventuele economische terugval ernstig vrezen.

 item webimage 20190807200750 doorwerken

Doorwerken tot 65; het gebeurt al veel meer dan we dachten. Er zijn steeds meer 65-plussers op de werkvloer te vinden, al zes keer meer dan tien jaar geleden, zo meldt de Telegraaf (7 augustus 2019) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2018 steeg de gemiddelde pensioenleeftijd met vijf maanden, van 65 jaar en 9 maanden naar 66 jaar. Inmiddels gaat 66 procent van de werknemers pas op of na de 65 met pensioen mede dankzij het feit dat het ouder worden steeds vaker in goede gezondheid gebeurt. Tien jaar geleden haalde minder dan 20 procent de 65-jarige leeftijd in een werkende functie.

Ga voor de achterliggende cijfers naar de site van het CBS

 item webimage 20190807193559 lage rente

Als het gaat om de superlage rente van dit moment is de Nederlandse Staat een van de grote winnaars en de gepensioneerden zijn de verliezers. Het verklaart mogelijk het ambivalente standpunt van De Nederlandsche Bank ten opzichte van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Die laatste geeft op grote schaal aan overheden en bedrijven vrijwel gratis leningen weg, waardoor de rente nog verder wegzakt.

 item webimage 20190806164312 prijzen stijgen

De prijzen voor consumenten waren in juli 2019 2,5 procent hoger dan in 2018. In juni betaalden consumenten 2,7 procent meer dan een jaar daarvoor. Het gaat daarbij om dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers laten zien dat in Nederland de prijzen sterker stijgen dan in de rest van Europa

Welke prijzen stegen?
De huur van woningen

Welke prijzen daalden?
Elektriciteit en gas

BRON: CBS

 item webimage 20190806163128 nabestaandenpensioen

Meldde de Volkskrant kortgeleden dat er bijna een akkoord is met betrekking tot het nabestaandenpensioen, Het Financieele Dagblad spreekt dit tegen.

De Volkskrant wekte de indruk dat er een akkoord is over een plan om het nabestaandenpensioen te uniformeren naar 5 jaarsalarissen. Volgens bonden en werkgevers is dit slechts een van meerdere ideeën. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt, zo meldt ook de FNV. (zie ook artikel op deze website dd 22 juli 2019)