Enquête voorafgaand aan debatmanifestatie

Voorafgaand aan de Debatmanifestatie die KNVG en NVOG op 19 november organiseren over het pensioenstelsel, wordt door het bureau Motivaction een onderzoek gehouden, waarbij de mening van de aangesloten leden wordt gepeild over de toetsingscriteria die beide organisaties hebben geformuleerd rond de vraag waaraan het toekomstige pensioenstelsel moet voldoen.

Het onderzoek wordt gehouden via internet en deelname staat open voor alle leden van de bij KNVG aangesloten lidorganisaties.

 item webimage 20181002151542 levensonderhoud

Volgens consumentenadviseur Pricewise gaan de kosten voor een gemiddeld huishouden in 2019 700 euro omhoog. Pricewise betwijfelt of al deze kosten zijn verrekend in de mooie koopkrachtplaatjes die het kabinet onlangs presenteerde. Klik hier om het bericht van Pricewise te lezen

Een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel nadert. Dat kan afgeleid worden aan de beweging op verschillende fronten. Zo lijkt het kabinet tegemoet te willen komen aan de wens van de vakbeweging om de pensioenleeftijd minder snel te verhogen. Het kabinet houdt nog wel vast aan het opschroeven van de AOW-leeftijd, maar wil die pas ophogen tot 67 in 2025 in plaats van 2021.

item webimage 20180926162846 dekkingsgraad

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is in 2017 gestegen van gemiddeld 86,4% naar 91,9%. Het aantal fondsen met een dekking van 100% of hoger ging van 25 naar 36. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.