item webimage 20190721214307 overleg over pensioenproblemen

De ouderenorganisaties KNVG en NVOG vragen minister Koolmees in overleg te gaan met de Stichting van de Arbeid over een andere berekeningssystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Dat is urgent nu er pensioenkortingen dreigen voor miljoenen gepensioneerden. Niet alleen mensen die met pensioen zijn zullen daarvan de gevolgen ondervinden, maar ook werkenden die nu nog bezig zijn met het opbouwen van pensioen. Ze merken het pas als ze straks zelf met pensioen gaan.

20170720 image001 proces tegen staat

Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en een derde partij zijn voornemens een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De dagvaarding zal naar verwachting in september worden ingediend. De drie organisaties zijn van oordeel dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn, met als gevolg dreigende pensioenkorting voor acht miljoen mensen en geen zicht op indexering.

Lees hier verder.

pensioenakkoord item webimage 20190718094947

Woedt er een oorlog tussen de adviseurs van minister Koolmees en de Vakbeweging als het gaat om korten op de pensioenen?
Oud-minister Dijsselbloem van financiën introduceerde als voorzitter van de gelijkname commissie recent een aantal nieuwe regels met betrekking tot de manier waarop de dekkingsgraad van pensioenfondsen berekend moet worden. Als gevolg van die nieuwe regels die inmiddels door minister Koolmees zijn omarmd, verslechtert de positie van een aantal pensioenfondsen zodanig dat korten op de uitkeringen van veel gepensioneerden snel dichter bijkomt.

 item webimage 20190709212115 pensioenoverleg

 

‘Polder tuigt ‘kerstboom’ op voor de uitvoering pensioenakkoord’, schrijft het FD. En het moet gezegd; er schuift een indrukwekkend aantal mensen aan tafel om hun zegje te doen over de uitwerking aan het pensioenakkoord. Maar wie er ook meepraten, (nog) geen directe vertegenwoordigers van de ruim 3 miljoen gepensioneerden. Het verzoek van de seniorenorganisaties om ook te mogen meepraten is nog niet gehonoreerd.

 item webimage 20190702214310 oud werkgever naar oud medewerkers

Deze vraag staat boven een lezenswaardig artikel van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen. De commissie merkt dat de contacten tussen de oud-werkgever en de gepensioneerden niet altijd even “warm” zijn.

Is dat ook uw ervaring en op welke wijze kan daar verandering, beter gezegd, verbetering in worden aangebracht? De commissie doet daartoe een aantal suggesties. Bovendien kunt u hieronder een voorbeeld convenant downloaden dat kan worden gebruikt om bepaalde voornemens en afspraken vast te leggen.

 item webimage 20190702214222 juiste zorg juiste plaats

Door het ministerie van VWS is een zgn. Taskforce ingesteld van meer dan 20 deskundige leden uit diverse disciplines die op basis van de discussies en rapporten en adviezen in de laatste jaren op een rij heeft gezet wat er in Nederland moet gebeuren om te komen tot een efficiënte en betaalbare gezondheidszorg. Onderstaand enige uitgangspunten van het advies.

 item webimage 20190630163819 belasting op niet ontvangen rente

Net doen alsof op een spaarrekening 4 procent rente gehaald wordt en dat fictieve bedrag als zodanig belasten is een vorm van fiscale diefstal. Dat vindt het 50PLUS Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo. Hij komt in de Tweede Kamer in de plaats van Martin van Rooijen die namens deze partij naar de Eerste Kamer vertrekt.
Hij zegt dit in het Algemeen Overleg Fiscale Agenda met staatssecretaris Snel van Financiën.