item webimage 20181101161502 gepens meer inleveren

Gepensioneerden met een (hoger) aanvullend pensioen zijn kampioen inkomen inleveren. Ze gingen er sinds 2010 veel meer op achteruit dan werkende Nederlanders met een vergelijkbaar inkomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), uitgevoerd in opdracht van 50PLUS.

Grote verschillen
Een alleenstaande gepensioneerde met een modaal-inkomen (36.000 euro bruto per jaar) ging er vanaf 2010 in koopkracht 1800 euro per jaar op achteruit. Een werkende alleenstaande met een vergelijkbaar inkomen leverde 300 euro per jaar in.

Een ouder echtpaar met AOW en pensioen en 1,5 keer modaal (49.000 euro) leverde per jaar 3.168 euro aan koopkracht in. Een werkend stel met een vergelijkbaar inkomen ging er 828 euro per jaar op achteruit.

De grote verschillen vinden o.a. hun verklaring in het feit dat de pensioenen sinds lange tijd niet meer worden geïndexeerd.

 item webimage 20181029163309

De meeste media gaan mee in het door de overheid opgeroepen frame, dat de pensioenfondsen er slecht voorstaan en dat daarom het pensioenstelsel hervormd moet worden. Er valt veel af te dingen op deze ingekleurde visie. Het gaat helemaal niet slecht met de pensioenfondsen, ze maken behoorlijke rendementen en er zit voldoende geld in kas om de komende jaren aan alle pensioenverplichtingen te voldoen.

De volgende punten zijn op te lossen bij de onderhandelingen over een Pensioenakkoord.

Politiek
Minister Koolmees heeft achterban problemen binnen het kabinet. Binnen D66 en coalitiepartner VVD zijn er veel aanhangers van het idee van een ‘persoonlijke pensioenpot’. Die lopen niet warm voor de huidige plannen van sociale partners. En in het voorjaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en krijgt de minister te maken met een nieuwe Eerste Kamer. Zoals het er nu naar uit ziet, is de kans klein dat het kabinet daar dan nog op een meerderheid kan rekenen.

Lees hier het hele artikel.

 

 item webimage 20181023102745 akzo nobel

Keer terug naar de onderhandelingstafel en kom met een pensioenakkoord.
Die oproep doet de Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel in een advertentie aan de Raad van Bestuur en de directie van het bedrijf.
De gepensioneerdenorganisatie verklaart zich op deze manier solidair met de acties van de vakbonden voor een goede CAO en betere pensioenafspraken bij AkzoNobel.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant