Enquête voorafgaand aan debatmanifestatie

Voorafgaand aan de Debatmanifestatie die KNVG en NVOG op 19 november organiseren over het pensioenstelsel, wordt door het bureau Motivaction een onderzoek gehouden, waarbij de mening van de aangesloten leden wordt gepeild over de toetsingscriteria die beide organisaties hebben geformuleerd rond de vraag waaraan het toekomstige pensioenstelsel moet voldoen.

Het onderzoek wordt gehouden via internet en deelname staat open voor alle leden van de bij KNVG aangesloten lidorganisaties.

 item webimage 20181002151542 levensonderhoud

Volgens consumentenadviseur Pricewise gaan de kosten voor een gemiddeld huishouden in 2019 700 euro omhoog. Pricewise betwijfelt of al deze kosten zijn verrekend in de mooie koopkrachtplaatjes die het kabinet onlangs presenteerde. Klik hier om het bericht van Pricewise te lezen

Een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel nadert. Dat kan afgeleid worden aan de beweging op verschillende fronten. Zo lijkt het kabinet tegemoet te willen komen aan de wens van de vakbeweging om de pensioenleeftijd minder snel te verhogen. Het kabinet houdt nog wel vast aan het opschroeven van de AOW-leeftijd, maar wil die pas ophogen tot 67 in 2025 in plaats van 2021.

item webimage 20180926162846 dekkingsgraad

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is in 2017 gestegen van gemiddeld 86,4% naar 91,9%. Het aantal fondsen met een dekking van 100% of hoger ging van 25 naar 36. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

 item webimage 20180917101739 inleveren gepensjpg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de koopkrachtontwikkeling sinds de kredietcrisis opnieuw berekend, maar op een andere manier dan men gewend is.
Uit die nieuwe berekeningen blijkt dat de verschillen in koopkracht tussen werkenden en uitkeringstrekkers enerzijds en gepensioneerden aan de andere kant fors groter zijn dan uit de gebruikelijke koopkrachtplaatjes van het kabinet naar voor komt.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 16 augustus het CPB Achtergronddocument Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen CPB uitgebracht met daarin de effecten op de koopkracht van de op Prinsjesdag aan te kondigen beleidsmaatregelen voor 2019 in vergelijking met 2018.

Lees hier verder.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant