item webimage 20180802210754 ouderen niet naar verz teh

Het sluiten van verzorgingstehuizen werkt negatief uit, de regering is er te gemakkelijk vanuit gegaan dat familie en vrienden de zorg wel zouden overnemen, aldus NRC in een artikel van Enzo van Steenbergen (30 juli 2018).

SCP
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau wonen teveel ouderen zelfstandig thuis, die eigenlijk in een verzorgingstehuis zouden moeten worden opgenomen. 92% Van de 1,37 miljoen 75-plussers woont nog thuis. Naar schatting 700.000 van hen zijn kwetsbaar.

Hele artikel lezen? Ga naar www.nrc.nl

 item webimage 20180802095816 kas pensioen bijna leeg

Te weinig premie betaald
De Europarlementariërs hebben hun eigen pensioen niet goed op orde. Je zou ook kunnen zeggen: ze leggen er te weinig voor opzij. Eind 2016 had het pensioenfonds een vermogen van ruim 146 miljoen euro en daar staat een bedrag van ruim 472 miljoen euro aan verplichtingen tegenover. Er gaapt dus een gat van ruim 326 miljoen, zo meldt Der Spiegel.

Bijna op
Als dit zo doorgaat is het fonds in 2024 door zijn reserves heen.
De oorzaak is helder: de Europarlementariërs spaarden niet alleen veel te weinig, maar daarnaast hebben de beleggingen van het fonds ook nog eens te weinig opgeleverd.
In Nederland zijn pensioenfondsen verplicht om te korten op pensioenuitkeringen als er te weinig geld binnenkomt, maar het pensioenfonds voor Europarlementariërs deponeert de rekening bij de belastingbetaler.

Nederlanders doen niet mee
De Nederlanders in het Europarlement zijn het overigens niet eens met de riante EU-pensioenregeling. Ze spraken volgens De Telegraaf in 1999 af er niet langer gebruik van te zullen maken.

 

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant