item webimage 20191002084400 nieuwsuurjournalist

In een column in het FD gebruikt columnist Mathijs Bouman, tevens verslaggever/redacteur bij het NOS/NTR –programma Nieuwsuur beeldspraak om duidelijk te maken waarom hij het loslaten van de rekenrente een onverstandige zet zou vinden. Hij trekt een parallel met vliegen: ‘Pensioenbestuurders willen de brandstofmeter aanpassen, zodat het lijkt of er meer kerosine in de tank zit’.

Loon voor later ziet het net een tikje anders: de pensioenfondsen vliegen rond met een kerosinemeter die minder aangeeft dan er in de tank zit. De passagiers worden ver voor hun eindbestemming zekerheidshalve aan de grond gezet, zodat de piloot met de overgebleven kerosine nog een rondje kan draaien met passagiers die voor hun ticket niet betaald hebben. Als je als NPO-journalist al beeldspraak gebruikt, kies dan wel de goede invalshoek en geef geen blijk van een vooringenomen standpunt.

Column in FD lezen? Klik hier.

Luister ook naar: Plussen en minnen van een nieuwpensioencontract.

 item webimage 20190927170315 opstand pensioenfondsen

Het ziet er naar uit dat de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot met zijn pleidooi om snel en doortastend op de pensioenen te korten zijn hand heeft overspeeld. Bestempelde de FNV deze week onderbouwing van dat pleidooi als ‘onzin’, nu lijken ook de grote pensioenfondsen in verzet te komen tegen de harde lijn van DNB die daarin wordt gesteund door ex-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem.

 item webimage 20190925093525 fnv

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank heeft weinig vrienden gemaakt met zijn pleidooi om snel te korten op pensioenen. FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga noemde de –overigens niet nader onderbouwde- opmerking van Knot dat de rek eruit is, totale onzin. Ook bij de ouderenorganisaties is de vlam in de pan geslagen. Klaas Knot, de stoïcijnse Groninger, is losgeslagen van de werkelijkheid, vinden ze. Zijn verhaal klopt gewoon niet. Pensioenfondsen maken behoorlijke rendementen, er is geen noodzaak om te korten en er is zeker geen noodzaak om dat op stel en sprong te doen. Steeds prangender is de vraag welk belang de president van De Nederlandsche Bank met zijn stellige pleidooien precies dient.

 item webimage 20190925091619 Vereniging Pensioenverlies

De kabinetten Lubbers I, II en III hebben in de tachtiger jaren de overheidsfinanciën op orde gebracht door geld achter te houden dat voor ambtenarenpensioenen was bedoeld. Zo werden gaten in de begroting gedicht. Daarmee vond de grootste pensioenroof uit de geschiedenis plaats. Het wordt tijd dat dit geld wordt terugbetaald. Dat schrijft pensioendeskundige Rob de Brouwer op zijn website pensioenfeiten.nl.

 item webimage 20190925090934 Klaas Knot

De Telegraaf heeft vandaag (23 september 2019) een interview met Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank die zich zelden in de media verantwoordt voor het door hem gevoerde beleid. Klaas Knot is de man van het toezicht op de Nederlandse pensioenfondsen, internationaal behorend tot de beste pensioenstelsels. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden: daarop komt zijn verhaal neer. Daarom pleit de topman van de DNB ervoor om door te pakken bij het korten op de pensioenen. Beter in één keer goed, dan de komende jaren elke keer maar half.

Netspar in Tilburg is een club wetenschappers en vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen die het kabinet adviseren over het pensioenbeleid. Over de echte onafhankelijkheid van de club wordt getwijfeld. Populair gezegd: de verdenking bestaat dat Netspar adviseert wat de overheid uitkomt op het gebied van aanvullende pensioenen.

In het pensioendebat ontbreekt een tegenkracht
Wilma Schrover, directeur van KBO Brabant, een seniorenorganisatie met 130.000 leden, gaat nog verder. Ze zegt dat commerciële verzekeraars die deel uitmaken van deze denktank bijdragen aan het frame dat het niet goed gaat met het Nederlandse pensioenstelsel omdat ze een commerciëel belang hebben bij de hervorming daarvan. De belangenverstrengeling in de pensioendiscussie is groot. Altijd lopen er wel lijnen van adviseurs, wetenschappers, beleidsmakers naar De Nederlandsche Bank of het ministerie van financiën en terug en worden steeds dezelfde visies rondgepompt. Het is een gesloten netwerk van mensen die het zeer eens zijn met elkaar. Oppositionele opvattingen kom je niet tegen, hetgeen opmerkelijk is voor een denktank. Een echte tegenkracht ontbreekt vindt de directeur van KBO-Brabant.

KBO Brabant zoekt steun
Het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money roept in samenwerking met Omroep Brabant mensen op om met voorstellen te komen die zich lenen voor grondig journalistiek onderzoek.
Wilma Schrover heeft de veronderstelde belangenverstrengeling bij Netspar aangemeld voor een pitch van het onderzoeksplatform . Als haar voorstel voldoende steun krijgt gaat FTM onderzoek doen.

Steunen?
Wilt u haar en KBO Brabant steunen ga dan naar onderstaande link. U kunt pas stemmen als u eerst een account hebt aangemaakt, maar dat zijn slecht een paar handelingen. FTM is een journalistieke organisatie met een betrouwbaar karakter en gebonden aan de Code van Bordeaux. Die Code garandeert bronbescherming en een zorgvuldige omgang met de privacy.

Klik hier voor de link naar de pitch van KBO-Brabant en Follow the Money.

item webimage 20190921101002 aegon europese samenwerking

Om te begrijpen wat er rond het pensioendossier gebeurt is het goed te weten wie welke belangen heeft bij welke beleidskeuzes. Zo gaf Olaf van den Heuvel, beleggingsstrateeg van Aegon op een persdag een kijkje in de strategie van de vermogenstak van het bedrijf. Terwijl het opkoopbeleid van staatsobligaties door president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank steeds meer kritiek ontmoet omdat het niet de economie stimuleert maar wel zorgt voor daling van de rente, noemt Van den Heuvel deze acties briljant, uitgevoerd door een ‘slimme man’..

item webimage 20190921112152 prognose koopkracht

Huishoudens van gepensioneerden zullen er in 2020 gemiddeld zo’n € 20 per maand op vooruitgaan qua koopkracht, althans als er niet gekort wordt (en ook niet geïndexeerd), en mits de prijsstijging (cpi) beperkt blijft tot 1,5%. Dat blijkt uit een prognose van het Nibud.

Deze stijging is (naast de stijging van de AOW), onder meer het gevolg van diverse fiscale maatregelen en aanpassingen bij de toeslagen. Bijvoorbeeld: