item webimage 20190505121629 zzp

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat experimenteren met een verplicht pensioen voor zzp-ers, zo meldt De Telegraaf (4 mei 2019). De verplichte pensioenopbouw geldt vooralsnog alleen voor zelfstandigen in de kunst- en cultuursector. Wie niet wil kan onder deze verplichting uitkomen door aan te tonen dat hij of zij een andere voorziening heeft getroffen voor de oude dag.

 item webimage 20190503170039 petitie pensioen

Zorg ervoor dat de meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland via hun organisaties rechtstreeks kunnen deelnemen aan de onderhandelingen die de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel. En bevorder dat er op zo kort mogelijke termijn een pensioenakkoord tot stand komt waarmee de indexatie voor gepensioneerden en werkenden zoveel mogelijk wordt hersteld, onnodige kortingen op bestaande pensioenen worden voorkomen en er zo weer ruimte komt voor indexatie (verhoging) van pensioenen.

 item webimage 20190503165922 pensioenmeter april

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is dankzij de licht stijgende rente en de aantrekkende aandelenbeurzen in april gestegen van 106 naar 107%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) bleef gelijk op 108%. Dat is boven de gevarenzone. Dit blijkt uit de pensioenthermometer van adviseur AON.

 item webimage 20190426195525 carolien

Op de vraag van het 50PLUS Tweede Kamerlid Martin van Rooijen of premier Rutte bereid is de pensioenkortingen van tafel te halen, lijkt de premier deze week even te moeten zoeken naar woorden.
‘Dit is, dit is, dit is. Als je dit zo doet, hè...Als je dit zo doet wat u voorstelt meneer Van Rooijen....dan ben je toch bezig het hele pensioenstelsel uit te hollen?’, antwoordt de premier, zoekend naar woorden.

De Europese Centrale Bank is de kluts kwijt. Dat meldt De Telegraaf. Jarenlang was het de belangrijkste taak van de ECB om de economie te sturen, bijvoorbeeld door de inflatie te beteugelen, maar de huidige economie vraagt juist om een toename van de inflatie en daarop blijkt de ECB geen vat te hebben. Nadeel: de marktrente is tot een historisch laag niveau gedaald en omdat in Nederland de marktrente verplicht wordt gebruikt om de financiële positie van pensioenfondsen te berekenen, zitten de Nederlandse pensioenfondsen in de problemen.

 item webimage 20190425084911 wachten beu

De seniorenorganisaties KNVG en NVOG doen een ultieme poging om bij minister Koolmees aan te schuiven voor overleg over de herziening van het pensioenstelsel.
In radiospotjes op NPO 1, 4 en 5 vragen ze de leden om op mijnpensioenpetitie.nl een petitie te ondersteunen. ‘Vind je dat gepensioneerden moeten meebeslissen over hun eigen geld? Laat je dan horen en kom in actie’, zo luidt de oproep.

De problemen op pensioengebied stapelen zich momenteel op. Werknemers én werkgevers maken zich zorgen over de stijgende AOW-leeftijd. Verder kunnen vele pensioenfondsen al jaren niet meer indexeren, waardoor de koopkracht van die pensioenen flink achteruit gaat. Bij vier van de vijf grootste fondsen dreigen ook nog eens pensioenkortingen.

Als FNV voorzitter Han Busker geen pensioendeal sluit, worden al die problemen ook bewust niet opgelost door dit kabinet. „Dat realiseren we ons donders goed. Maar om daarmee te zeggen ’dus komt er per definitie een deal’, dat ga ik hier niet zeggen.”

Lees hier meer.