Hierna wordt geciteerd uit het artikel met de titel Marktdenken vreet ons pensioen aan dat is geschreven door Jan Tamerus, master actuaris PGGM, zoals is gepubliceerd op de PGGM website (zie bijlage) en eerder is gepubliceerd in Pensioen Pro. Dit artikel geeft duidelijk aan wat er fout is aan het huidige politieke pensioenbeleid van ons kabinet en Tweede Kamer.

Lees hier meer.

 item webimage 20190324154229 geld naar overheid en aandeelhouders

Geld dat vrijkomt door de economische groei vloeit naar de overheid of het bedrijfsleven, maar niet naar de burger. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het gemiddelde inkomen van werkenden is in de periode van 2007 tot 2017 nauwelijks gestegen. Was dat in 2007 gemiddeld 34.100 euro, in 2017 liep het op naar 35.200 euro. ZZP-ers gingen er vrijwel niet op vooruit, van 27.500 euro naar 28.000 euro.

BRON: www.cbs.nl

item webimage 20190319201255 bungelen

‘Als het kabinet het draagvlak voor een nieuw pensioenstelsel echt wil vergroten, moet het de onderhandelaars meer lucht geven’. Dat zeggen GroenLinks en 50PLUS. Beide partijen vinden het onbegrijpelijk dat minister Wouter Koolmees pensioenkortingen als ‘een donderwolk boven de onderhandelingstafel laten hangen’.

Initiatiefwet
GroenLinks en 50PLUS dienen samen een initiatiefwet in die moet voorkomen dat de pensioenen worden verlaagd, zo hebben de kamerleden Paul Smeulders (GroenLinks) en Martin van Rooijen (50PLUS) bekend gemaakt.

Bron: www.amweb.nl

 item webimage 20190319194343 rutte lacht pensioenproblemen weg

Als problemen ingewikkeld worden, lacht premier Rutte ze weg. Dat is wat kritici over de minister-president vaak roepen.

Kent de premier de feiten?
Kent de premier de feiten of doet hij alsof; die vraag rijst bij het zien van deze video. Waarom goochelt het kabinet in de pensioendiscussie zo met cijfers. ‘Ik weet het wel’, antwoordt Rutte op een vraag van 50PLUS Tweede Kamerlid Van Rooijen, ‘maar ik zeg het niet’.
Martin van Rooijen sprak de minister-president aan op het feit dat het kabinet bij investeringen ten behoeve van het klimaat rekent met een rentevoet van 3%. Dat percentage wordt door de overheid kennelijk gezien als een redelijk en haalbaar tarief. Maar dan is het toch gek dat pensioenfondsen die op de markt de mogelijkheid hebben een veel hoger rendement te realiseren (en dat ook doen) door diezelfde overheid verplicht worden te rekenen met een veel lager rentepercentage.

In de politieke discussies als opmaat naar de Provinciale Statenverkiezingen lijken de pensioenen het af te leggen tegen de klimaatdiscussie. Maar 50PLUS heeft onthouden dat premier Rutte zich bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel in de kaart heeft laten kijken, vlak voordat dit overleg vastliep. De premier leek bereid eventuele kortingen op de pensioenen te voorkomen door de regels te veranderen: niet korten bij een dekkingsgraad lager dan 104,3% -zoals nu- maar deze grens verlagen tot 100%.

Op 11 oktober vorig jaar heeft de Stichting Pensioenbehoud een brief geschreven aan minister SZW Koolmees met voorstellen voor verbeteringen van ons huidige pensioenstelsel (bijlage 1). Na veel aandringen ontvingen wij eindelijk zijn teleurstellende reactie op 20 februari (bijlage 2). Wel erkent de minister dat er sprake is van ‘reeds opgebouwde individuele pensioenverplichtingen’. Dat zijn dus de door de politiek gewenste ‘persoonlijke pensioenpotjes’ in het huidige stelsel en die ‘potjes’ hoeven dan ook niet te worden gewijzigd. Ook is de minister het met ons eens ‘dat die balans verstoord raakt als premies worden gehanteerd die langdurig onder kostprijs van nieuwe pensioenopbouw liggen.’ Helaas wordt de definitie van ‘langdurig’ niet vermeld door de minister. 

Lees hier meer.

 

 item webimage 20190308190629 het zuur voor nederlands gepensioneerden

Slecht nieuws voor wie hoopte dat de Europese Centrale Bank zou stoppen met het uitgeven van vrijwel gratis leningen aan overheden cq. banken. Op de valreep (hij vertrekt binnenkort als president van de bank) heeft de Italiaan Mario Draghi besloten het gratis-geld-loket voorlopig nog open te houden. Stoppen met het geven van goedkoop geld zou vooral Draghi’s landgenoten in de problemen brengen.