Kleine kliek verantwoordelijk voor slecht rekenrentebeleid.
Dat schrijft de journalist Ton Verlind in een artikel op de 50plus website.

rekenrente 5 aug 2019

Door die lage rekenrente moeten pensioenfondsen zich arm rekenen en dreigen er forse kortingen voor miljoenen gepensioneerden en werkenden.

Lees hier meer.

 item webimage 20190804101737 indexering

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is in juli gedaald van 104 naar 102 procent, zo blijkt uit de pensioenthermometer van AON, internationaal adviseur in risicomanagement en verzekeringen.

Rente daalt
De verslechtering is te wijten aan de dalende rente. Omdat de rente verder wegzakt moeten pensioenfondsen nog meer geld reserveren om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. Deze berekeningssystematiek staat overigens onder scherpe kritiek, omdat hij volgens de critici van het beleid geen realistisch beeld geeft van de werkelijke positie van pensioenfondsen. Het is een theoretisch, door de overheid bedacht rekenmodel. De feitelijke situatie van pensioenfondsen wordt bepaald door de rendementen die ze maken en die zijn in het algemeen behoorlijk.

 item webimage 20190729191838 roerige achterban

Al raakt ook van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG het geduld op als het gaat om het vinden van een oplossing voor de dreigende korting op de pensioenen, beide organisaties vertrouwen er nog steeds op dat ze door minister Koolmees uitgenodigd zullen worden aan de onderhandelingstafel voor overleg over een verdere invulling van het pensioenakkoord. Dat schrijven de beide voorzitters Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) op de website van KNVG.

 item webimage 20190729192654 doneer

KBO-Brabant en de Stichting pensioenbehoud die samen een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat beginnen in een poging de verdere ondermijning van het pensioenstelsel te stoppen, zeggen dat ze veel reacties krijgen op hun initiatief, ook van gepensioneerden die de procedure financieel willen ondersteunen. Daarom hebben beide organisaties een donatiesite geopend.

Klik hier om te doneren.

Lees hier de achtergrond van dit initiatief.

 item webimage 20190726160731 chaos

Het pensioenakkoord is failliet voordat het uitgevoerd kan worden; dat was donderdagavond 25 juli 2019 de teneur van de uitzending van Hollandse Zaken van Omroep Max onder leiding van Cees Grimbergen.

Het met veel tamtam aangekondigde pensioenakkoord had de vrije val van de Nederlandse pensioenen moeten stoppen, maar doet dat geenszins. De inkt was nog nat, toen de eerste pensioenkortingen zich aandienden. Oud-minister Dijsselbloem heeft het drama sindsdien nog vergroot door als voorzitter van de gelijknamige commissie minister Koolmees te adviseren de regels ten aanzien van de pensioenen nog strenger toe te passen dan nu al het geval is. Als minister Koolmees niet ingrijpt zullen nog meer kortingen volgen, terwijl het pensioenakkoord nou juist bedoeld was om stabiliteit te brengen.

 item webimage 20190726103046 woede onder gepensioneerden

Ingrijpen in het pensioendossier door minister Koolmees wordt dringender nu het er naar lijkt dat de Europese Centrale Bank het beleid van monetaire geldschepping zal voortzetten. Dat beleid zal leiden tot een verdere daling van de marktrente die in Nederland wordt gebruikt voor het berekenen van de verplichtingen van pensioenfondsen. Als de rente nog verder daalt, leidt dit in de pensioenwereld tot een regelrechte ramp voor gepensioneerden.

 item webimage 20190722215828 beter partner pensioen

 

De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering. Gekozen kan dan worden uit een uitkering, uitgesmeerd over vijf jaar of het geld kan gebruikt worden voor een levenslange uitkering. Dit meldt de Volkskrant (22 juli 2019).
De uitkering moet een eind maken aan het huidige, ingewikkelde systeem. Vakbeweging en werkgevers onderhandelen over een oplossing in het kader van het met minister Koolmees afgesloten raamakkoord over de pensioenen..

 item webimage 20190721224311 Ned. staat dagvaarden

De Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant (en mogelijk nog een derde partij) starten in september een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat. Ze zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese richtlijn met als gevolg dreigende pensioenkortingen voor 8 miljoen mensen en geen zicht op indexering. Het uitkleden van het Nederlandse stelsel moet stoppen, vinden ze.

 item webimage 20190721214307 overleg over pensioenproblemen

De ouderenorganisaties KNVG en NVOG vragen minister Koolmees in overleg te gaan met de Stichting van de Arbeid over een andere berekeningssystematiek om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Dat is urgent nu er pensioenkortingen dreigen voor miljoenen gepensioneerden. Niet alleen mensen die met pensioen zijn zullen daarvan de gevolgen ondervinden, maar ook werkenden die nu nog bezig zijn met het opbouwen van pensioen. Ze merken het pas als ze straks zelf met pensioen gaan.

20170720 image001 proces tegen staat

Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en een derde partij zijn voornemens een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De dagvaarding zal naar verwachting in september worden ingediend. De drie organisaties zijn van oordeel dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn, met als gevolg dreigende pensioenkorting voor acht miljoen mensen en geen zicht op indexering.

Lees hier verder.