item webimage 20180917101739 inleveren gepensjpg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de koopkrachtontwikkeling sinds de kredietcrisis opnieuw berekend, maar op een andere manier dan men gewend is.
Uit die nieuwe berekeningen blijkt dat de verschillen in koopkracht tussen werkenden en uitkeringstrekkers enerzijds en gepensioneerden aan de andere kant fors groter zijn dan uit de gebruikelijke koopkrachtplaatjes van het kabinet naar voor komt.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 16 augustus het CPB Achtergronddocument Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen CPB uitgebracht met daarin de effecten op de koopkracht van de op Prinsjesdag aan te kondigen beleidsmaatregelen voor 2019 in vergelijking met 2018.

Lees hier verder.

item webimage 20180909154640 nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is een gordiaanse knoop. Wie niet goed oplet kan na het overlijden van de partner -als die tevens kostwinner is- in een diep, zwart gat vallen, zeker als tijdens het werkzame leven vaak van baan is gewisseld. In dat geval vervallen sommige pensioenaanspraken en wat er voor in de plaats komt is vaak niet genoeg voor een onbezorgde voortzetting van het leven door de nabestaanden.

 item webimage 20180901105755 rem op pensioenleeftijd

De sterke groei van de gemiddelde levensverwachting in Nederland vlakt af. Geen leuk bericht voor wie heel oud wil worden, wel een reden om pas op de plaats te zetten als het gaat om het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook goed nieuws voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen, die iets minder geld in kas hoeven te houden, omdat ze in de toekomst minder pensioen hoeven uit te keren..

 item webimage 20180826121807 voorgelogen

Directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zit op een enorme berg geld van 1400 miljard euro. Dat is het bedrag dat in de pensioenpot zit. Met dat geld kunnen de jaarlijkse pensioenverplichtingen van 31 miljard, na indexatie nog 44 jaar zonder premieheffing worden voldaan. ‘Dit feit verzwijgen en blijven doorzeuren over de onbetaalbaarheid van pensioenen is een grove manier van mensen bedriegen’.

 item webimage 20180826114811

Het vermogen van 65-plussers is helemaal niet zo groot als beleidsmakers denken. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als het rijk maatregel op maatregel blijft stapelen, raakt een deel van de senioren binnen korte tijd in financiële problemen, zeggen de onderzoekers.

 item webimage 20180822113139 pensioenpotje

Een deel van de ruim 1,2 miljoen Nederlanders die o.a. via een verzekeringsmaatschappij een persoonlijk pensioenpotje hebben, beschikbare premie genaamd, zien hun pensioen soms voor de helft verdampen. Ze zijn het slachtoffer van de extreem lage rente.