item webimage 20190625204409 comentaar op pensioenakkoord

Hieronder een overzicht van enkele commentaren op het pensioenakkoord:

ANBO (bond van ouderen):
‘Oke, het heeft veren en vleugels, maar gaat het ook vliegen of alleen een beetje fladderen? Er mag dan een akkoord zijn over het nieuwe pensioencontract, het is allerminst zeker dat we hier naar een trotse zwaan kijken. Het kan zomaar een schriel kipje zijn, dat wel een van de grond komt, maar spoorslags weer de daling inzet’. Dat schrijft beleidsadviseur pensioen van de ANBO Willem Reijn in het ANBO Magazine. ‘Zonder andere rekenrente gaat het systeem niet vliegen’, aldus Willem Reijn.

20190624202924 advies commissie Dijsselbloem niet interessant

In de week na het bereiken van het principe-akkoord rond de pensioenen, maar nog voordat FNV-leden daarover in een referendum een uitspraak konden doen, legde Jeroen Dijsselbloem van de gelijknamige Commissie een tijdbom onder het akkoord met het advies om gezien de lage marktrente de buffers van de pensioenfondsen nog verder te verhogen. Geld dat in de pot moet blijven kan niet worden uitgekeerd aan gepensioneerden en zo lijkt het aanpassen van de pensioenen aan de gestegen prijzen verder weg dan ooit. Het was een verplicht advies, waarvan minister Koolmees liet weten het te zullen opvolgen.

item webimage 20180308175210 mantelzorg

Niemand wordt zonder gebreken oud, maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen. Als een partner of ouder niet meer in staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen, zullen anderen moeten helpen. De andere partner of een kind wordt dan mantelzorger.

 item webimage 20190618194032 Rutte snijdt zich in de vingers

Het lijkt erop dat premier Rutte zich met Prinsjesdag lelijk in de vingers heeft gesneden door een gemiddelde koopkrachtstijging van 1,6% te beloven. De premier zei er niet bij dat dit cijfer de som was van de door het kabinet verwachte loonstijging, minus de belastingverhogingen die tegelijk werden ingevoerd. Het was dus een sigaar uit andermans doos.

 item webimage 20190617193621 pensioenakkoord

Iedereen feliciteerde dit weekend iedereen met het feit dat 75 procent van de FNV-ers het principeakkoord rond de pensioenen heeft goedgekeurd. Premier Rutte bracht zijn gelukwensen over aan de vakbeweging omdat in zijn ogen het gezonde verstand heeft gezegevierd. Vanuit de politiek waren er felicitaties voor minister Koolmees voor zijn poldersucces.

 item webimage 20190612211027 dijsselbloem

Heeft oud-minister Jeroen Dijsselbloem een bom gelegd onder het pensioenakkoord nu hij als voorzitter van een gelijknamige commissie minister Koolmees adviseert om de regels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden verder te verscherpen? De minister heeft inmiddels laten weten het advies van de commissie te zullen uitvoeren en daarmee is een nieuw explosief mengsel ontstaan in de pensioendiscussie op het moment dat de achterban van de FNV zich nog een oordeel moet vormen over de vraag of men de pensioenafspraken met het kabinet wel of niet vertrouwt.

 item webimage 20190610205925 ommezwaai partijen

Het nieuwe pensioenakkoord werd mogelijk omdat zowel premier Rutte (VVD), als PvdA, Groen Links , CDA en D66 op pensioengebied een behoorlijke draai maakten.
Na een reeks ingrepen kwam de AOW-leeftijd in dit principeakkoord op de huidige 66 jaar en vier maanden, doorstijgend tot 70 jaar over drie decennia. Deze stijging wordt in het pensioenakkoord eerst bevroren en zal daarna vertraagd worden doorgevoerd, d.w.z. voor elk jaar levensverwachting zal de pensioenleeftijd 8 maanden stijgen. Daarmee wordt de 1 op 1 koppeling die door de grote partijen eerst fanatiek werd verdedigd, bij nader inzien losgelaten.

 item webimage 20190608191939 pensioenakkoord bedoelingen zijn goed

Het plan om in het vervolg alleen nog te korten op pensioenen als de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 100% duikt (nu nog ruim 104%) is een stap in de goede richting, maar nog lang niet voldoende. Dat zeggen de ouderenorganisaties KNVG en NVOG in een brief aan minister Koolmees van sociale zaken.