item webimage 20190208175519 doorsneepremie

Als minister Koolmees de ‘doorsneepremie’ afschaft –een door D66 gekoesterde wens- zal dat de Nederlandse gepensioneerden tussen de 60 en 100 miljard euro kosten. Het is een hard gelag als het kabinet wel deze kosten zou accepteren voor een hervorming van het pensioenstelsel, terwijl er al vele jaren geen geld beschikbaar is voor het verhogen van de pensioenen.

item webimage 20190204164456 doodlopende weg

Er komt geen overleg met minister Koolmees over hervorming van het pensioenstelsel zolang de dreigende korting op pensioenen niet van de baan is en er geen uitzicht is op verruiming van de mogelijkheid om te indexeren
Dat zeggen de gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG in een reactie op het 10-puntenplan dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen vrijdag (1 februari 2019) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in de hoop zo de stagnerende discussie over pensioenhervormingen vlot te trekken.

item webimage 20190129211702 verlenging rijbewijs

KNVG en NVOG hebben een brief gestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken met de volgende inhoud:

Veel ouderen maken zich ongerust. Als zij hun rijbewijs moeten verlengen en als zij 75 jaar of ouder zijn, moeten zij eerst via internet bij het CBR een gezondheidsverklaring aanvragen en na het invullen ervan afwachten of het CBR deze goedkeurt of nog aanvullende onderzoeken wil laten plaatsvinden.

De Tweede Kamer stemde afgelopen woensdag tegen de meest simpele maatregel om kortingen van de pensioenen te voorkomen: een tijdelijke verhoging van de rekenrente voor de verplichtingen. Toch kan de veelbesproken rekenrente niet ongemoeid blijven om uit de pensioenimpasse te komen, menen pensioendeskundigen. Want als je pensioenfonds 70 jaar lang gemiddeld 6% rendement maakt terwijl de premie was gebaseerd op 4%, dan zijn de kasstromen toch voldoende geweest om de afgelopen jaren te indexeren zonder kortingen.

Lees hier meer.

item webimage 20190124154953 uitholling pensioenstelsel

De feiten rond het Nederlandse pensioenstelsel volgens de Stichting Pensioenbehoud (iets ingekorte versie):
De koopkracht van meer dan 1 miljoen deelnemers in pensioenfondsen is de laatste 10 jaar tussen 10 en 20% verminderd door het uitblijven van indexering of door één of meerdere kortingen. In de laatste decennia zijn er maatregelen getroffen die de hoogte van de pensioenuitkeringen onder druk hebben gezet.