item webimage 20190608103710 dit pensioenakkoord

Voor veel gepensioneerden is nog onduidelijk wat nu precies de consequenties van het pensioenakkoord zijn voor hun persoonlijke positie.

Moesten pensioenfondsen in de oude situatie een dekkingsgraad hebben van ruim 104%, in dit nieuwe akkoord is dit verlaagd tot 100%. Het betekent dat minder ouderen het risico lopen om volgend jaar gekort te worden op hun pensioenuitkering.

 item webimage 20190606131728 pensioenpetitie

Dinsdag 4 juni heeft een delegatie van jongeren- en seniorenorganisaties aan het eind van de middag een gesprek gehad met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Van die bespreking zullen wij binnenkort verslag doen. Voorafgaand aan dit gesprek bood een delegatie van KNVG en NVOG de pensioenpetitie aan de vaste Tweede Kamer commissie van SZW aan. De begeleidende brief bij de petitie werd aangeboden aan de Vaste Commissie van SZW kunt u lezen via de download. Ook het persbericht is hier te vinden.

 item webimage 20190604171725 bijpraten over armoede

Wie moet rondkomen van een AOW-uitkering kan zich bepaald niet wentelen in weelde. Ook Nederlanders met AOW en een klein pensioentje hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. ‘Zij dragen hun lot vaak in stilte’. Dat was een van de opmerkingen die maandag 3 juni 2019 te horen waren tijdens een rondetafelbijeenkomst over armoede onder ouderen in de Tweede Kamer.
Aan dat gesprek werd behalve door de politieke partijen deelgenomen door KBO-Brabant, KBO-PCOB, FNV, Nibud, Gemeente Amsterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 item webimage 20190528095010 huidige pensioenregels achterhaald

Gerard Riemen, de scheidend directeur van de Pensioenfederatie, heeft spijt van het door veel gepensioneerden en de seniorenorganisaties verfoeide Financieel Toetsingskader (FTK). Althans; zo zouden zijn woorden in het Algemeen Dagblad van zaterdag 25 mei 2019 uitgelegd kunnen worden. Hij schreef als ambtenaar het FTK dat nu al zo lange tijd zoveel gepensioneerden de das om doet.

Door de grote druk van de politiek en overheid om een pensioenakkoord af te sluiten komt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) het kabinet tegemoet met een voorstel voor aanpassing van ons pensioenstelsel. De kern van het voorstel is om de ‘absolute zekerheid’ bij pensioenopbouw los te laten. Onder de oude Pensioen- en Verzekeringswet (PSW) als onder de huidige Pensioenwet was en is een collectieve verlaging van de pensioenen altijd mogelijk als een noodsituatie bij een fonds optrad. Er is nu wel een (voorwaardelijke) zekerheid over het bedrag dat is toegezegd.

Lees hier meer.

 item webimage 20190523205431 pensioenpetitie ondertekenen kan nog

Bent u tegen korting op de pensioenen en voor het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijging? Dan kunt u nog steeds de pensioenpetitie ondertekenen die NVOG en KNVG binnenkort zullen aanbieden aan minister Koolmees en de Tweede Kamer. Bijna 40.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend, een aantal dat de verwachtingen overtreft.

Meer weten of meedoen? Ga dan naar: petities.nl