Een slag gewonnen

Voor het vaststellen van de dekkingsgraad zijn er twee variabelen. De rekenrente is de basis om te berekenen of op langere termijn kan worden voldaan aan de verplichtingen. Hoe hoger de rente, hoe minder geld nodig is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen. De tweede variabele is de discontovoet. Deze is van invloed op de te betalen premie. Hoe lager de discontovoet, hoe meer premie moet worden betaald.

Voorzitter Martin van Rooijen van de Koepel van Verenigingen van Gepensioneerden heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd, omdat hij door 50Plus op een verkiesbare plek voor de Tweede Kamer is gezet. Martin van Rooijen was al Eerste Kamerlid voor deze partij.

Loon voor later is een onderdeel van KNVG

Rob de Brouwer: "Reken af met economisch fundamentalisme en behoud dit pensioenstelsel!"
Rob de Brouwer, oud-directeur van Hoogovens en auteur van het boek “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” is een van de sprekers op het Publiek Nationaal Pensioendebat dat op zaterdag 26 november 2016 door een aantal pensioenactiegroepen in Den Bosch wordt georganiseerd. 
 
Loon voor later is een onderdeel van KNVG

In de nieuwsbrief van november komen oa. de volgende onderwerpen aan bod:

Premier Rutte wil de gepensioneerden niet tegemoetkomen, Bijeenkomst Nationaal Pensioendebat op 26 november as., Voor pensioenen doemt een nieuw spook op, etc.

Lees hier meer

Ad Broere, econoom, publicist en auteur van het boek “Geld komt uit het niets” is een van de sprekers tijdens het Publiek Nationaal Debat “Stop de pensioenafbraak” op 26 november georganiseerd door een aantal pensioenactiegroepen in sporthal De Maaspoort in Den Bosch.
Politici, sommige wetenschappers en veel direct belanghebbenden zoals commerciële verzekeringsmaatschappijen willen een hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Hun argument: het is zo niet langer betaalbaar.

Loon voor Later is een onderdeel van KNVG

Vraag & Antwoord 01
AOW is een volksverzekering. Iedereen betaalt premie en krijgt daarmee na zijn pensionering recht op een AOW-uitkering. Het is een omslagstelsel: het wil zeggen dat de AOW-uitkeringen van vandaag worden betaald uit de AOW-premies die ook vandaag door de werkenden worden betaald.

Loon voor Later is een onderdeel van KNVG

In de Volkskrant van vrijdag 21 oktober stond een opinie afgedrukt van Rob de Brouwer die als econoom en oud-directeur van Hoogovens een artikel had geschreven met de pakkende titel Korten op pensioen? Onnodig. “Moet het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP echt gaan korten op pensioenen en pensioenaanspraken?

Lees hier meer