Op zaterdag 26 september 2009 publiceerde de Telegraaf een interview met Ed Nijpels, de onlangs aangetreden en nu reeds omstreden bestuursvoorzitter van het ABP. Kees de Vries, bestuurslid van de NBP, laat in zijn weblog zijn kritische licht over de zaak schijnen.

De heer Wientjes is voorzitter van VNO/NCW en wordt geacht in die hoedanigheid werkgeversbelangen te behartigen. Hij meent dat te moeten doen door de “visie” uit te dragen dat werknemers en hun pensioenen onkosten vertegenwoordigen waar best uitgebreid op bezuinigd kan worden. De heer Wientjes is vooral een opportunist die achteraan stond toen allerlei bouwfraudes begaan door zijn achterban aan het licht kwamen, maar die vooraan staat nu de mogelijkheid van subsidies voor de bouwwereld, uiteraard op kosten van de eerder door diezelfde bouwwereld gedupeerde belastingbetaler, zich voordoet. Sinds kort draagt de man bovendien uit dat, naast het verhogen van de AOW leeftijd, ook de aanvullende pensioenen best later kunnen ingaan. Bovendien roept hij de overheid op om zijn ideetje met fiscale maatregelen te ondersteunen.

De heer Wientjes moet zich schamen, hoewel hij al jarenlang de schaamte voorbij lijkt. De aanvullende pensioenen zijn tot stand gekomen in CAO overleg tussen werkgevers en werknemers, een overleg waarbij de overheid geen enkele rol speelt of speelde. De heer Wientjes toont zich gewoon een onbetrouwbare onderhandelingspartner. Iedere organisatie die de belangen van werknemers en pensioengerechtigden behartigt, moet zich met kracht verzetten tegen dit soort onfatsoenlijke proefballonnetjes. Het wordt tijd voor actie. Het wordt tijd dat met name ouderen hun economische macht gaan gebruiken om via druk op zijn achterban de heer Wientjes tot rede te brengen. Dat lijkt de enige taal die hij verstaat.

H. Potamus, gewaardeerd scribent in ons blad Pensioenbelangen, begeeft zich nu ook op het internet. In een weblog gaat hij in op onduidelijke signalen over indexatie van De Nederlandsche Bank (DNB).

Politiek wordt het steeds onrustiger. De woede van ouderen over de wijze waarop zij behandeld worden, heeft mede tot de oprichting van een nieuwe partij OokU geleid. In een persbericht wordt de oprichting gemeld, en in het programma kunt u lezen dat de pensioenen en de AOW een centrale plaats innemen. Dit zal de druk op de traditionele partijen, die zich niets aan ouderen gelegen laten liggen maar liever incompetente bankiers steunen, verder opvoeren.

Op 11 september 2009 is de CSO, de koepel van ouderenorganisaties, met een persbericht gekomen met een gemeenschappelijk standpunt over de AOW. Het wordt hoog tijd dat de positie van ouderen op de arbeidsmarkt centraal komt te staan. Voorlopig bestaan voor de verhoging van de AOW leeftijd geen goede redenen. Deze mening is al eerder verkondigd door de NBP op deze website.

Op 2 september 2009 betoogt Gerard Riemen, directeur van de koepel bedrijfstakpensioenfondsen, in een interview met Laura van Baars,  ‘Leg dit maar eens uit aan de jongeren’, in Trouw dat medezeggenschap van ouderen over hun eigen pensioen ongewenst is. (Lees hier het volledige artikel) Over u, maar vooral zonder u. Een aanmatigende opvatting, die door Kees de Lange in Trouw op de opiniepagina van 4 september 2009 bestreden wordt. (Lees hier het volledige artikel)

Op dinsdag 18 augustus verzorgde Eénvandaag een uitzending over de benoeming van Ed Nijpels tot ABP voorzitter. Nijpels zelf durfde het debat niet aan, maar had Xander den Uijl (vice-voorzitter en vooral FNV hotemetoot) als katvanger gestuurd. De arrogantie van deze man, die niet schijnt te beseffen dat hij ONS uitgestelde loon beheert, was stuitend. Overtuig uzelf. Het resultaat is vernietigend, met het vertrouwen in het ABP op een historisch dieptepunt. Bekijk de beelden van Den Uijl en u begrijpt waarom. De NBP gaat door met zijn acties.

In de Volkskrant van 10 augustus 2009 krijgt Peter Gortzak (FNV) alle ruimte om zijn vakbondspropaganda aan de man te brengen. Kees de Lange heeft er in zijn weblog weinig goede woorden voor over.

In NRC/Handelblad gaat Johan Schaberg in zijn column in op de primitieve manier waarop het ABP communiceert. Kees de Lange zet in zijn weblog nog maar een paar misvattingen recht.

In mei 2009 stuurde minister Donner een brief aan de Tweede Kamer over de problemen bij de aanvullende pensioenen. Op 14 juli was er op verzoek van de minister overleg met o.a. de NBP. Lees het weblog van Leo van Heesch die ons vertegenwoordigde.

Vorige week maakte het ABP bekend dat Ed Nijpels benoemd was tot bestuursvoorzitter. De NBP is hier slecht over te spreken. Lees hier het interview, ‘Gepensioneerden: Nijpels moet afzien van baan bij ABP’ dat Vincent Dekker van Trouw op 18 juli 2009 had met Kees de Lange. Op 21 juli 2009 geeft het ABP in Trouw een weinig adequate reactie, ‘Nijpels moet besturen, niet beleggen’, (lees het artikel hier). Impliciet wordt toegegeven dat de heer Nijpels inderdaad de benodigde financiële kennis niet bezit. Uiteraard gaat de NBP een gesprek niet uit de weg. Wordt vervolgd.

De kwaliteit van het toezicht op financiële instellingen en pensioenfondsen in Nederland is, hoewel het publiek beter verdient, een onderwerp van openbaar debat geworden. Met name de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) is hierbij discutabel. De druk op Wellink om af te treden neemt toe. Lees ook ons Pensioenmanifest waarin onderbouwde kritiek op de toezichthouder wordt geformuleerd.

In NRC stelt Bernard van Praag dat de pensioenfondsen eisen kunnen stellen aan hun eventuele deelname in zieltogende financiële instellingen. Het betoog gaat enigszins voorbij aan het feit dat het vertrouwen van de deelnemers in pensioenfondsen ernstig geschaad is, mede door ontoereikend toezicht. Het is tijd niet voor lapwerk, maar voor fundamentele veranderingen.

In Het Financieele Dagblad van 26 juni 2009 heeft Paul Tang (PvdA) een nieuw idee over hoe onze pensioengelden, ons uitgestelde loon, ingezet kunnen worden: meer steun aan de financiële sector (!!) en investeringen in infrastructuur. In Het Financieele Dagblad van 2 juli 2009 vindt Olaf Ephraim dit niet zo’n goed plan. Ook Kees de Lange heeft er in zijn weblog een uitgesproken mening over.

Tenslotte is er een pedante reactie van de heer Borghouts op onze recente brief aan Provinciale Staten van Noord Holland ontvangen. De man begrijpt het nog steeds niet.