Op 8 september j.l. verscheen in Me Judice een artikel van Bernard van Praag en Henk Hemmers.

Bij het nemen van cruciale beslissingen over pensioenuitkeringen en –premies speelt de dekkingsgraad een grote rol. Bernard van Praag en Henk Hemmers houden dit centrale begrip tegen het licht en stellen dat de rente die wordt gebruikt om de verplichtingen contant te maken niet strookt met lange termijn ontwikkelingen op kapitaalmarkten. 

Een meer gedetailleerde versie is hier te lezen.

In mei 2016 heeft de SER een rapport uitgebracht om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het rapport verkent een nieuw type pensioencontract, dat in het SER advies van begin 2015 als “interessant maar onbekend” was bestempeld: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

De SER heeft de ouderenorganisaties verzocht om een reactie op deze verkenning. Vandaag is een reactie verstuurd namens de KNVG, NVOG en NOOM.

Lees hier de reactie.

 

In de nieuwsbrief van september komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
 
Kabinet heeft spijt; Verzet neemt toe; CBS helpt mee aan stigmatisering van ouderen; agenda Pensioenprotest etc.

Lees hier meer.

Loon voor later is een onderdeel van de KNVG.

 

Deze waarschuwing heeft de pensioendeskundige Leo Witkamp op persoonlijke titel geschreven als actuaris zijnde bij MPD, de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media.

De integrale tekst van zijn artikel is te lezen als bijlage van de brief van de Stichting Pensioenbehoud aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer (zie bijlage) met het dringende verzoek om een aantal problemen nú op te lossen om financiële ongelukken op pensioengebied te voorkomen in 2017 en volgende jaren.

Lees hier de hele nieuwsbrief

Door Martin van Rooijen

Topambtenaren adviseren het nieuwe kabinet gepensioneerden voortaan ook AOW-premie te laten betalen. Invoering van zo’n AOW-ers-tax zal grote gevolgen hebben. Wie nu jonger is dan 50 jaar en straks een aanvullend pensioen heeft van Euro 24.000 zal op 68-jarige leeftijd Euro 6000 netto minder inkomen hebben dan hij volgens de huidige regels mag verwachten.

De KNVG en NVOG hebben in een kort persbericht als volgt gereageerd op de Perspectiefnota Pensioenstelsel:

Persbericht: De perspectiefnota Pensioenstelsel die Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd brengt de noodzakelijke oplossingen voor een aantal actuele pensioenvraagstukken niet dichterbij. Het kabinet schuift de oplossing van die vraagstukken door naar een volgend kabinet en dat getuigt niet van gevoel voor urgentie voor de problematiek van alle pensioendeelnemers en met name gepensioneerden.

De ouderenbonden vragen het kabinet opnieuw met klem om in afwachting van een nieuw stelsel maatregelen te nemen om de korting op pensioenen te voorkomen.

De directeur van de AFM mevrouw Merel van Vroonhoven werd door de Telegraaf van 24 juni geïnterviewd over het pensioenstelsel. Haar publieke standpunten met adviezen over de toekomst van ons stelsel behoren tot het gebied van de politiek en zij horen niet thuis bij de rol van een vertrouwelijke toezichthouder op het gebied van pensioenfondsen.

Lees hier de hele nieuwsbrief