ABTN en toekomstvisie

Op 30 juni is de laatste vergadering van het Verantwoordingsorgaan (VO) gehouden voor de zomervakantie. De belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden waren de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) en de toekomstvisie.

Lees hier het complete verslag.

Op 8 juni vindt er een Algemeen Overleg plaats van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenonderwerpen. Een van de, afgelopen week toegevoegde, agendapunten betreft de kabinets-appreciatie van de staatssecretaris SZW inzake het rapport DNB over financiële positie van pensioenfondsen die expliciet ingaat op de mogelijke kortingen door pensioenfondsen in 2017 en de jaren daarna. Met betrekking tot dit punt hebben de ouderenorganisaties ANBO, KNVG, NVOG, NOOM, PCOB en UNIE KBO, een gezamenlijke reactie gestuurd.

Zie U-2016-406-BB-WR Brief Tweede Kamer cie Szw

In de nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 juni leest u, dat de gepensioneerden al vele jaren onterecht achterlopen met hun koopkracht van hun pensioen vergeleken met de werkenden door stijgende kosten en mogelijk weer kortingen en geen indexatie.

Lees hier de hele nieuwsbrief

Stichting Pensioenbehoud heeft nu ook een Facebook pagina met het website adres www.facebook.com/pensioenbehoud, daarop zijn ook de nieuwsbrieven te lezen die u kunt ‘liken’ en doorsturen.

Bij uitgeverij Edicola is het boek 19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen verschenen, geschreven door huidig redactielid van Pensioenbelangen en oud voorzitter van de NBP Rob de Brouwer.

Meer over de inhoud van dit boek kunt u hier lezen.
In Pensioenbelangen 2016-2 is tevens een recensie over dit boek verschenen, dit kunt u hier lezen.

Hartenkreet senioren aan de politiek senioren springen niet snel op de barricade. Ook niet als ze keer op keer merken dat ze nog meer moeten inleveren. Tot vandaag. Duizenden senioren vragen via e-mail en briefkaarten aan politiek Den Haag: neem maatregelen om de koopkracht van ouderen te beschermen!

Ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM roepen hun leden, samen 600.000 sterk, op om de Tweede Kamer een persoonlijke kaart of mail te sturen.