Op dinsdag 24 mei zal in de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet verbeterde premieregeling” worden behandeld.

KNVG en NVOG hebben op 16 april een brief gestuurd naar de Commissie SZW van de Eerste Kamer waarin zij het belang en de urgentie onderschrijven om te komen tot invoering van dit wetsvoorstel. De organisaties hebben er reeds eerder op aangedrongen het doorbeleggen na pensioeningang mogelijk te maken. In onderstaande brief worden de standpunten, aanbevelingen en gewenste acties van de NVOG en KNVG toegelicht.

2016.535 Brief aan Vaste Cie SZW EK – verbeterde premieregeling

20 april 2016

De acties van het bestuur om de ledenraad uit te breiden kent een eerste succes. De ledenraad heeft tijdens het overleg van 20 april drie nieuwe leden kunnen benoemen. De heren Pronker, Rijsdijk en Meijer zijn gekozen, welkom geheten en veel succes gewenst bij hun werk voor de ledenraad.

Door de vergadering heen bleek er onder de leden veel ongenoegen te zijn met het al jaren lang niet indexeren van de pensioenen.

Er is een artikel van Guus Bosman verschenen in Liber, het ledenmagazine van de VVD:

“In de rubriek ‘Daarom’ in de Liber 2014 nr. 7 geeft u de VVD-mening weer over een ‘fatsoenlijk pensioen voor jong en oud’. Als VVD-lid sta ik en naar mijn stellige overtuiging een hoog percentage VVD-leden, niet achter uw mening. U stelt dat aanpassing van het Nederlandse stelsel noodzakelijk is vanwege de klappen die onze pensioenfondsen hebben opgelopen bij de crisis en vanwege de toename van de levensverwachting. Dat is aantoonbaar onjuist.” Lees het hele artikel hier.

Sinds 1 september gonst de kreet ‘Allemaal Digitaal’ door Den Haag en omstreken. Ouderen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werden aangespoord om hun digitale wereld te vergroten, met één van de cursussen uit het cursusaanbod. Bedrijven, organisaties en professionals bundelden hun krachten om de ouderen die nog niet bekend zijn met de digitale wereld te bereiken én te enthousiasmeren.

Donderdag 5 november 2015 verscheen Rob de Brouwer, voorzitter van de NBP op NPO 1 in het programma Goedemorgen Nederland van WNL.
Het item Pensioenen start bij deel 1 om 10.44 en Rob is vanaf 12.35 tweemaal kort aan het woord.

Gezocht

Wat hebben senioren nodig om een stevigere positie in de Nederlandse kunstwereld in te nemen? Die vraag staat momenteel centraal bij het Fonds voor Cultuurparticipatie dat de komende jaren het programma Ouderenparticipatie uitvoert. Met dit programma wil het Fonds culturele instellingen stimuleren om uitdagende en sprankelende projecten te ontwikkelen waarin ouderen zich op creatief vlak kunnen ontplooien.