24 januari 2015 – Persbericht van de SER

In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend om ons pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken. Deze varianten zijn beoordeeld op basis van een aantal cruciale criteria. De nadruk in dit ontwerpadvies en in deze fase van de pensioendialoog ligt op de analyse van de varianten, nog niet op een keuze hiertussen. De SER levert met deze gedegen en gedeelde analyse belangrijk grondwerk voor de verdere pensioendialoog en wil de analyse graag delen met alle betrokkenen, waaronder kabinet en parlement. De SER merkt daarbij op dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ een interessante variant kan zijn voor de toekomst, maar nog onbekend is.

Persbericht van de ANBO

Meerderheid senioren heeft geen weet van gevolgen nieuw zorgstelsel

Senioren met een hoger inkomen* hebben meer kans om thuis hun benodigde medische zorg te ontvangen dan deelnemers met een lager inkomen**. Dat blijkt uit onderzoek van ThyssenKrupp Encasa in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO, de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen, Liever Thuis! en Etac. Ruim 11.000 respondenten in de leeftijd van 50 jaar tot 80+ gaven antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen, aanpassingen in huis en de bijbehorende budgetten.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de tweede kamer betreffende nieuwe spelregels voor pensioenfondsen om een nog grotere buffer aan te houden dan nu het geval is.

Dit onder de noemer Financieel Toetsing kader. In laatste blad is hier aandacht en uitleg aan gegeven. Wij als NBP, zijn fel tegenstander van dit voorstel omdat het onnodig is om nog grotere buffers aan te houden. Tevens heeft het tot gevolg dat er zeker de komende 10 á 15 jaar niet geïndexeerd zal worden. Bijgaande brief kunt u afdrukken en na ondertekening opsturen naar vernoemd adres in de brief.

Op deze wijze kunt u kenbaar maken dat ook u het niet eens bent met het wetsvoorstel.

Charles Beugelink

Jan Kune en Bert Koster gekozen

De verkiezingen zijn achter de rug. Op 11 april j.l. werd de uitslag officieel bekend gemaakt. Het was een hectische periode gezien de korte tijd die we hadden om kandidaten aan te dragen, die voldeden aan de eisen van het ABP. Er was een gezamenlijke kandidatenlijst onder de naam OSGOO (Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs) waaraan behalve de NBP ook deelnamen:

  • KVEO (Kon. vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht)
  • BPPol (Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie)
  • VG-Schiphol (Vereniging Gepensioneerden Schiphol)
  • VNol (Ver. van Nederlandse Oud-Loodsen)

In totaal waren er 14 kandidaten waaronder 7 NBP-leden.

Aart de Groot en Tjebbe Visser

Introductie

Wij, Aart (lft) en Tjebbe (lft) volgden beiden een opleiding weg- en waterbouwkunde, Aart aan de HTS te Haarlem en Tjebbe aan de TH te Delft. We kennen elkaar van de periode dat we werkten bij Zanen Verstoep, dat infrastructuurprojecten uitvoerde in binnen- en buitenland. Voordat het bedrijf een eigen pensioenfonds vormde werd de pensioenvoorziening van de medewerkers ondergebracht bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en daardoor krijgen wij nu beiden een deel van ons pensioen van het bpfBouw.
Toen Zanen Verstoep werd overgenomen door Boskalis ging Aart mee naar de afdeling Verre Oosten, project acquisitie en begeleiding van werken in uitvoering. Na zijn pensionering kwam hij, als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds en de beleggingscommissie.
Tjebbe stapte over naar Rijkswaterstaat en werd ‘resident engineer’ bij de bouw van de Oosterscheldedam. Na de voltooiing daarvan kreeg hij verantwoordelijkheid voor de bouw van andere ‘kunstwerken’, zoals de Martinus Nijhoffbrug, de Maeslantkering en de Betuwelijn. Daarnaast was hij arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Charles Beugelink

De wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014? Het bestuur en de raad van toezicht blijven en in plaats van de Deelnemersraad komt er een Verantwoordigingsorgaan.

ABP zag zijn belegd vermogen oplopen naar 300 miljard en noteerde eind december een dekkingsgraad van 105,9 procent. Dat is 1,7 procentpunt boven het vereiste minimum. Die uitkomst deed het ABP-bestuur besluiten om de vorig jaar doorgevoerde rechtenkorting van 0,5 procent ongedaan te maken. Vanwege het prille herstel ziet ABP echter af van indexatie en houdt het vast aan de herstelopslag van 3 procentpunten in de premie van 21,6 procent van het pensioengevend salaris, zo liet voorzitter Henk Brouwer weten.

Op de ABP-site http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/ was op 31-januari 2014 het bericht over het terugdraaien van de korting nog niet te zien. Wel wordt de dekkingsgraad van 105,9 officieel bekend gemaakt op http://www.abp.nl/over-abp/resultaten/dekkingsgraad/

Joop van Vliet

tyrannosaurus

Tyrannosaurus rex (14 meter lang en 8 ton zwaar) vergeleken met bankier –
bron: commons.wikimedia.org

Groot leek goed, nog groter leek beter, te groot is dood

Een kleine 70 miljoen jaar geleden (net als bankiers kijk ik niet op een miljoentje meer of minder) stierven de meeste en vooral de grote dinosauriërs uit. De enig nog levende afstammelingen zijn de vogels en zelfs de Albatros (3,40 meter spanwijdte) en de Condor (3,00 meter spanwijdte) zijn aanzienlijk kleiner dan een dinosaurus en veel minder gewichtig ook.
Veel banken waren volgens de financiële wereld te groot om ze failliet te laten gaan, zelfs als ze – door eigen schuld – in zeer ernstige problemen kwamen. In Europa werden de banken en hun topmanagers daarom massaal gered. De belastingbetalers mochten doneren en de aandeelhouders profiteren en geen normaal mens kon daar iets tegen doen – zeker Jan Modaal niet.

Wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

Op de 8 drogredenen van de economieredacteur in de Volkskrant van 21 september 2013 over de pensioenen, reageer ik met 8 nuanceringen:

Nuancering 1: Ouderen gaan er het hardst op achteruit.

Denkend in cohorten dan worden geborenen vóór 1945 harder getroffen dan degenen die na 1955 ter wereld kwamen. Oorzaken: De salarissen na wereldoorlog II eindigden op een niveau, waarvoor de huidige generatie niet kan en wil werken. Het beginsalaris van een deel der jonge generatie nu omvat een getal dat hun ouders meestal niet hebben ontvangen aan het eind van hun loopbaan. In doorsnee vermogende ouderen hebben veelal een eigen woning maar dat staat niet gelijk aan een kassa van waaruit men vrijelijk kan putten.