Pensioenfeiten.nl 25 mei 2021.
De nieuwste column van Rob de Brouwer.
Hier legt hij uit hoe het projectierendement, beschermingsrendement en overrendement werken in het beoogde nieuwe pensioenstelsel.
Ik, toch geen leek op pensioengebied, vond dat al heel lastig te begrijpen. Maar het stuk van Rob goed lezen, je schoolrekenkunde in je geheugen ophalen en (min minus min is dus plus!) en dan snap je het.
Geen stuff voor de gemiddelde "pensioenbewusteloze." De doelstelling dat het nieuwe stelsel transparanter moet zijn, is niet gehaald. Sterker het is NOG veel ondoorzichtiger dan het huidige systeem. Je zou de minister en de ministeries er bijna van verdenken dat dat nou net de bedoeling is om te maskeren dat de ECB-rente nog steeds de hoofdrol speelt. De grote roze olifant heeft weliswaar een camouflagekleur gekregen, maar hij staat er nog steeds. Heel prominent.

Lees hier verder

Beste begunstiger/donateur,

Acht leden van het Verantwoordingsorgaan van het ABP schrijven een noodkreet die alles duidelijk maakt over de toestand van onze pensioenfondsen. De kop van hun ingezonden brief zegt het al: Pensioenfondsen zijn helemaal niet in nood (zie bijlage). Ons hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank wordt nu voorbereid door ons advocaten team en na indiening wordt het afwachten wanneer het Gerechtshof tijd vindt voor een zitting. Laten wij hopen dat er in dit hoger beroep recht zal worden gesproken naar eer en geweten. Want de nieuwe Pensioenwet zorgt voor onrechtvaardige beslissingen door rechters op pensioengebied die geen recht doen aan de menselijke maat en deelnemers en gepensioneerden geen rechtsbescherming bieden. Een ingezonden brief geeft dit dilemma zeer goed weer.

Lees hier verder.

 

Rond 2012 was Sywert van Lienden
de aanvoerder van de G-500. Deze groep jongeren telde in korte tijd meer dan duizend leden, die allen lid waren geworden van de politieke partijen VVD, CDA en PvdA.
Op de politieke congressen van deze partijen trachtten G500-leden de partijprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 te beïnvloeden door mee te stemmen. Deze groep heeft gezorgd voor ongerustheid over lege pensioenpotten in de verre toekomst.
In een krantenartikel uit augustus 2012:

NRC Woensdag 19 mei 2021.
"..................Behalve een organisatorisch probleem constateert de Rekenkamer ook een democratisch tekort: de Tweede Kamer werd vaak niet vooraf geïnformeerd over uitgaven in de crisis – en dat is strijdig met het ‘budgetrecht’ van de Kamer, een van de pijlers onder het staatsbestel. Visser: „Dit is niet zomaar een technocratisch probleempje, het is een democratisch probleem.”
Je kunt zeggen: het is crisis, nood breekt wet, logisch dat democratie en boekhouding kraken. Maar Arno Visser zegt dat niet, tijdens een gesprek op zijn kantoor in Den Haag. Veel van die problemen waren er al ver vóór de coronacrisis. Door de pandemie zijn ze volgens hem alleen pijnlijk zichtbaar geworden. ...................
Waarom tekent dit probleem zich nu pas zo scherp af?
„De economie draaide als een tierelier. Dat maskeert veel. En ons zelfbeeld is dat we op administratief gebied heel modern zijn en het financiële beheer op orde hebben. Maar nu blijkt de Nederlandse overheid minder goed georganiseerd dan gedacht. ......

NRC Woensdag 19 mei 2021.
"..................Behalve een organisatorisch probleem constateert de Rekenkamer ook een democratisch tekort: de Tweede Kamer werd vaak niet vooraf geïnformeerd over uitgaven in de crisis – en dat is strijdig met het ‘budgetrecht’ van de Kamer, een van de pijlers onder het staatsbestel. Visser: „Dit is niet zomaar een technocratisch probleempje, het is een democratisch probleem.”
Je kunt zeggen: het is crisis, nood breekt wet, logisch dat democratie en boekhouding kraken. Maar Arno Visser zegt dat niet, tijdens een gesprek op zijn kantoor in Den Haag. Veel van die problemen waren er al ver vóór de coronacrisis. Door de pandemie zijn ze volgens hem alleen pijnlijk zichtbaar geworden. ...................
Waarom tekent dit probleem zich nu pas zo scherp af?

Een Interview in het Belgische De Tijd met professor Hans van Meerten, Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant en Rob de Brouwer.
Een overstap naar België heeft geen invloed op sociaal en arbeidsrecht, maar wel op de pensioenregels. In België past men IORP II correct toe. Het kent dus een hogere rekenrente. Maar Nederland heeft obstakels ingebouwd om de knellende greep op de pensioenen te behouden.
Pensioenfonds Exxon Mobile heeft de overstap naar België gemaakt.

KBO-Brabant heeft dit mooi voor elkaar.
".........Goed bericht voor veel mensen die door een verkeerde AOW-keuze in de financiële problemen zijn geraakt. Herstel is nu mogelijk!
KBO-Brabant heeft zich hiervoor hard gemaakt samen met toenmalig, resp. huidig Tweede Kamerlid Corrie van Brenk en René Peters. Onze gezamenlijke inspanningen worden nu beloond......"

Lees hier meer.

De dekkingsgraden van pensioenfondsen per 30 april 2021 zijn gepubliceerd.
Zoals verwacht stijgen de dekkingsgraden het meest als gevolg van de ongeveer 0,1% stijging van de rekenrente. Omdat ABP het minst met rentederivaten werkt, stijgt hun dekkingsgraad in verhouding het meest.
Alle vier grootste pensioenfondsen zitten onder de 105 %. De grens waar beneden in principe gekort moet worden in het huidige systeem van de Pensioenwet 2007. Indexering kan pas boven de 127%. DNB houdt op deze manier een ijzeren grip op de pensioenen.