item webimage 20190518095326 cashen niet investeren

Het kabinet is beter in het incasseren van geld, dan het uitgeven ervan, schrijft het Algemeen Dagblad (16 mei 2019). Het geld klotst bij Rutte 3 tegen de plinten. Vorig jaar hield het kabinet maar liefst 12,1 miljard euro over. Werden bedrijven en burgers de afgelopen maanden nog de gordijnen ingejaagd met een fors hogere energierekening: 2,5 miljard euro van dat geld ligt werkeloos op de plank. De verhoging van de energienota was grotendeels niet nodig, zo constateert De Telegraaf.

 item webimage 20190517170059 energiekosten verder omhoog

De Gasunie mag volgend jaar zijn tarieven met gemiddeld 8,6% verhogen, zo heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaald. Wat de stijging voor consumenten betekent, is nog niet bekend, maar volgens De Telegraaf zullen gasleveranciers de tariefsverhoging waarschijnlijk doorberekenen.

 item webimage 20190517163959 koopkracht kabinet

Van de door het kabinet met Prinsjesdag beloofde gemiddelde koopkrachtstijging van 1,6% blijft mogelijk maar een habbekrats over. Dat wordt duidelijk nu de mist rond de koopkrachtdiscussie langzaam begint op te trekken.

Kosten stijgen harder dan de lonen
Het kabinet heeft zich vergist in de mate waarin de lonen dit jaar stijgen. Die loonstijging valt ondanks een florissante economische ontwikkeling tegen. De aangekondigde prijsverhogingen (goeddeels door de overheid zelf veroorzaakt) gaan geheel volgens verwachting wèl door. Daardoor gebeurt wat kritische beschouwers van het kabinetsbeleid al vreesden: de beloofde koopkrachtverbetering lijkt te verdampen, hoewel nog niet duidelijk is in welke mate.

De promotors van verzekeraars Ilja Boelaars (D66) en Roel Mehlkopf (Netspar) schreven een misleidend artikel in het Financieel Dagblad van 19 mei over ons huidige pensioenstelsel. Hun stelling is dat solidariteit niet hoeft te verminderen bij ‘persoonlijke pensioenpotten’. Maar het doet het echter wel en ook het rendement van de beleggingen wordt lager. Daarover later meer.

Lees hier meer.

 item webimage 20190512200050 pensioen aow

Maak met het kabinet eerst afspraken over hervorming van het pensioenstelsel, zodat korting op de pensioenen voorkomen kan worden en maak pas daarna de hoogte van de AOW-leeftijd tot onderwerp van discussie. Met deze oproep schaart Peter Borgdorff van het pensioenfonds Zorg & Welzijn zich in de pensioendiscussie aan de kant van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG.

 item webimage 20190509212207 anwb automaatje

KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen:

  • Een tegen Eenzaamheid
  • Langer Thuis en
  • Thuis in het Verpleeghuis