”Pensioenfondsen hoeven niet langer verplicht te worden om te allen tijde betaling van pensioenen te garanderen”, aldus blijkens perspublikaties, een advies dat de Sociaal-Economische Raad kort geleden zou hebben vastgesteld.
Pensioen- en ouderenorganisaties (de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP, de Belangenvereniging van PGGM-gepensioneerden en zusterorganisaties, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG) en het overkoepelende Coördinatieorgaan van Samenwerkende Ouderenbonden CSO eisen van de SER op korte termijn opheldering over dit advies.
Zij wijzen de SER en de pensioenfondsen ABP en PGGM er op dat onder gepensioneerden en aanstaande gepensioneerden grote onrust is ontstaan over dit advies. Voor en door hen is als regel jarenlang premie afgedragen. De onrust wordt vergroot doordat het SER-advies de discussie over modernisering van pensioenen doorkruist en geheel voorbij gaat aan de noodzaak de pensioenen op peil te houden door indexering (aanpassing aan het welvaartspeil).
Pensioenregelingen vormen een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en zijn als zodanig een garantie voor werknemers en oud-werknemers. Deze regelingen kunnen niet achteraf in die zin worden gewijzigd dat de rechten van oud-werknemers op een behoorlijke oudedagsvoorziening niet meer gegarandeerd zijn, menen de belangenorganisaties.
Zij verwachten op korte termijn een reactie van de SER en de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PGGM waarin duidelijkheid over de strekking van het SER-advies wordt geboden en de verontrusting daarover wordt weggenomen.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant